Objektive eller subjektive styrevedtak? Når egeninteresser trumfer kunnskap i vedtak om sykehusstruktur på Helgeland

Styret i Helgelandssykehuset med Dag Hårstad som styreleder og Hulda Gunnlaugsdóttir som administrerende direktør. T.h.: Eva Monica Hestvik, Jonne Kalstad, Paul Birger Torgnes, Ole Rikard Kjønnås, Wenche Sæthre Jørgensen, Per Arne Reinertsen, adm.dir. Hulda Gunnlaugsdóttir og styreleder Dag Hårstad. Foto: Øyvind Bratt

Styret i Helgelandssykehuset med Dag Hårstad som styreleder og Hulda Gunnlaugsdóttir som administrerende direktør. T.h.: Eva Monica Hestvik, Jonne Kalstad, Paul Birger Torgnes, Ole Rikard Kjønnås, Wenche Sæthre Jørgensen, Per Arne Reinertsen, adm.dir. Hulda Gunnlaugsdóttir og styreleder Dag Hårstad. Foto: Øyvind Bratt Foto:

Av
DEL

Leserbrev Det er gjennomført en kunnskapsbasert utredningsprosess knyttet til fremtidig sykehusstruktur på Helgeland, som samtlige av styremedlemmene ved Helgelandssykehuset uttrykte tillit til i styremøtet 28. november.

I beslutningsgrunnlaget for styret foreligger det to typer kilder: objektive analyser utført av interne og eksterne fagmiljø, og subjektive uttalelser i form av for eksempel politiske standpunkt og høringsuttalelser.

Som forskere er vi underlagt etiske retningslinjer som skal sikre at forskningsresultater er basert på et objektivt kunnskapsgrunnlag fremfor subjektive interesser og meninger. De samme forventningene har vi til styremedlemmer ved Helgelandssykehusets som fatter beslutninger som påvirker liv og helse i en hel region.

Selv om styremedlemmene uttaler at de er opptatt av å fatte en kunnskapsbasert avgjørelse som gagner pasienten, observerer vi splittelse i styret når det gjelder hvilke kilder medlemmene baserer sin beslutning på. Vi observerer at noen styremedlemmer er påvirket av subjektive kilder hvor egne interesser og meninger inkluderes som grunnlag for argumentasjon og beslutning, og reagerer på hvordan de synes å «cherry-picke» argumenter som bygger opp under en konklusjon de allerede har tatt.

Administrasjonen ved Helgelandssykehuset har fremmet et forslag til vedtak basert på en kunnskapsbasert utredelse etterspurt av styret. Likevel ble det flertall i styret for et vedtak hvor de subjektive kildene ble vektlagt i større grad enn det objektive kunnskapsgrunnlaget. At for eksempel et styremedlem argumenterer at han «gjerne kunne kjørt 30 minutter i bil for en interessant jobb» og en annen vektlegger betydningen av «enighet blant 12 ordførere», er subjektive argumenter som ikke skal vektlegges i en sak som angår en hel region.

Vi stiller derfor spørsmål til styremedlemmene i Helgelandssykehuset: Er dere trygge på at deres vedtak om fremtidig sykehusstruktur på Helgeland er basert på et objektivt kunnskapsgrunnlag? Vår oppfatning er at dette ikke er tilfelle, og vi forventer at styret i Helse Nord og Helseminister Bent Høie fatter en kunnskapsbasert beslutning for å ivareta styrets formål om å «påse at sykehusene gir gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til befolkningen».

Siri Jakobsen, PhD
Thomas Lauvås, PhD
Marianne Steinmo, PhD

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags