Vefsn fremstår som om de har de edleste motiver. Agendaen er likevel tydelig: de vil trekke sykehuset inn mot sine kommunegrenser og helst innenfor

Ordfører Jann-Arne Løvdahl i Vefsn.

Ordfører Jann-Arne Løvdahl i Vefsn.

Av

Denne ageringen fra Vefsn og Løvdahl fremstår for meg å være i frekkeste laget. De burde hatt anstendighet nok til å åpent sagt at de vil være med i kampen som vertskommune for ett stort felles sykehus og ikke bruke de andre kommunene og ditto ordførere som gissel for sin egentlige agenda, skriver Halvard Kolsing.

DEL

LeserbrevDen 3. desember la den eksterne ressursgruppen frem sin foreløpige konklusjon angående Helgelandsykehuset 2025. Som kjent er Rana og dernest Sandnessjøen gitt prioritet som lokaliseringsted for den anbefalte strukturen, hvor ett stort sykehus er ment å skulle betjene hele Helgeland.

Personlig har jeg ingen sterke meninger om hvor ett stort sykehus bør plasseres. Jeg er heller ikke sikker på at alternativet 2A, som Ressursgruppen har kommet frem til, er det beste for hele vår langstrakte og kronglete region. Kanskje en justering av alternativ 2B, 2 likeverdige akuttsykehus i Sandnessjøen og Mo i Rana hadde vært den beste løsningen? Som Vegværing i sinn og skinn og bosatt i Rana heller jeg foreløpig mot at sistnevnte alternativ muligens ivaretar øyene i sørfylket og Brønnøyregionen, samt Nord-Helgeland, best.

Det jeg derimot har sterke meninger om, er prosessen som tegner seg i etterkant av den fremlagte rapporten. Da spesielt med tanke på ageringen til Vefsn og ditto unnfallenheten hos ordførerne i kommunene langs kysten. Disse mener jeg fremstår som direkte naive, kanskje bortsett ordførerne fra Vega og Herøy som åpent har sagt at sykehuset må plasseres i Sandnessjøen.

Som vi nå vet, så kom ikke Mosjøen heldig ut i med hensyn til de kriteriene som ressursgruppen har vektet i sin foreløpige konklusjon. Mosjøen er gitt sisteprioritet blant de tre byene som er nevnt som mulig lokasjon, hvis alternativ 2A blir valgt.

Dette må ha vært et hardt slag i ansiktet for de som trodde at hvis man gikk inn for alternativ 2A så ville konklusjonen være gitt, i sentrum av regionen, underforstått Vefsn.

12 ordførere møttes nylig i Brønnøysund, for å forme ett felles høringssvar. Sluttkonklusjonen skal være at disse 12 er enige om at sykehuset bør havne sør for Korgfjellet, uten at det er sagt hvor.

For å ha det nevnt: denne enigheten var også kjent for ressursgruppen før de la frem sin foreløpige rapport. Derfor tviler jeg på at den nye konsolideringen om den samme enigheten vil ha særlig påvirkningskraft.

Vefsn fremstår som om de har de edleste motiver. Pasientene må være det viktigste kriteriet for hvor dette sykehuset skal plasseres. Agendaen er likevel tydelig: de vil trekke sykehuset inn mot sine kommunegrenser og helst innenfor.

Ordkrigere fra Vefsn som vi husker fra flyplassdebatten har i flere grupper på Facebook begynt å mane til samhold og enighet rundt den berømmelige aksen mellom Sandnessjøen og Mosjøen. Det påstås at hvis man er enig om denne, så har man mulighet til å få ekskludert Rana som endelig lokalitet for ett stort sykehus.

Disse ordkrigerne har vært såpass aktiv på facebookgruppen «til støtte for Sandnessjøen Sykehus» at flere medlemmer har meldt seg ut i protest, siden gruppen har ett formål og intensjon, nemlig å støtte sykehuset i Sandnessjøen og intet annet.

Kåre Bergsnev har sågar lansert et slagord for anledningen, «Nytt Sykehus, Nytt Helgeland» etter mal fra Bodø og deres "Ny by, ny flyplass".

En av administratorene for Facebookgruppen «1 sykehus for Helgeland i Vefsn», Svein Eirik Forsmo bruker såpass bevingede ord som Forsåelse-respekt-samarbeid om denne fiktive aksen, på bekostning av sykehuset i Sandnessjøen.

Denne ageringen fra Vefsn og Løvdahl fremstår for meg å være i frekkeste laget. De burde hatt anstendighet nok til å åpent sagt at de vil være med i kampen som vertskommune for ett stort felles sykehus og ikke bruke de andre kommunene og ditto ordførere som gissel for sin egentlige agenda.

Forøvrig mener jeg at denne såkalte aksen er en tåpelig konstruksjon som aldri blir aktuell, av flere grunner. Det ene er rekruttering og det andre er pendlerproblematikken denne aksen åpner opp for, som i og for seg er 2 sider av samme sak, nemlig det nye sykehusets attraktivitet som arbeidsplass.

Hadde Vefsn hatt ett edelt mål om å få plassert ett sykehus sør for Korgfjellet, uansett hvor, så burde de åpent støttet Sandnessjøen i kampen mot Rana og ikke drevet med denne manipulasjonen som skalkeskjul for egen agenda.

Og Ordfører Langø i Alstahaug burde ha baller nok på vegne av innbyggere og sykehusansatte i sin kommune, til å si nei til å delta i dette spillet Vefsn har startet, og krevd full støtte fra de 12 ordførerne til Sandnessjøen Sykehus.

Jeg er overbevist om at de eneste som tjener på dette kaoset er Nord-Helgeland og Rana.

Alternativene:

I, 0-alternativet (dagens løsning)

II, 2A (1 stort akuttsykehus med inntil 3 DMS)

III, 2B (1 stort akuttsykehus med 1 akuttsykehus og inntil 2 DMS)

Halvard Kolsing

Helgelending

Mo i Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags