Vi er lei av at tillitsvalgte i Mosjøen og Sandnessjøen driver urent trav

Illustrasjonsfoto: Øyvind Bratt

Illustrasjonsfoto: Øyvind Bratt Foto:

Av
DEL

Leserbrev Hallo styre, dere blir feilinformert!

I et dokument som er oversendt styret gir to foretakstillitsvalgte for legene ved Helgelandssykehuset inntrykk av at samtlige leger ved de tre sykehusene ønsker ett sykehus. Dette stemmer selvsagt ikke.

Legene ved den klart største enheten, i Mo i Rana, leverte et eget innspill som støtter administrasjonens anbefaling om to sykehus på Helgeland. I dokumentet som er en drøftelsesprotokoll mellom foretakstillitsvalgte og ledelsen, blir våre synspunkter dels usynliggjort og dels forvrengt. De to foretakstillitsvalgte fører i realiteten styret bak lyset.

I protokollen hevder de blant annet at «Legeforeningen ønsker et felles sykehus».

De to foretakstillitsvalgte har også oversendt en protokolltilførsel til styret der de utgir seg for å representere nettopp «Den norske legeforening» (DNLF). Her påstår de blant annet at «DNLF stiller seg kritisk til foreslått 2-sykehusløsning med 2 DMS», «DNLF ser kritisk på at bare et forslag har blitt fremmet», og at «DNLF ønsker ett-sykehusløsning med 2- 3 DMS».

Dette representerer overhodet ikke synet til de mer enn 80 legene ved sykehuset i Rana. Våre synspunkter blir i sakspapirene ikke løftet frem i sammendrag og drøftelsesprotokoll, men gjemt som et vedlegg bakerst i protokolltilførselen.

Vi vil også påpeke at de to foretakstillitsvalgte fra Mosjøen og Sandnessjøen seiler under falskt flagg. De utgir seg som «Den norske Legeforening». Selv om denne saken definitivt ikke har vært behandlet i Den norske legeforenings sentrale organer.

Det ville vært mer redelig at de hadde skrevet under som plasstillitsvalgte når synspunktene fra legene ved det største sykehuset ikke blir hørt. Dette er nemlig et partsinnlegg fra de to foretakstillitsvalgte som sikkert er dekkende for hva medlemmene i Mosjøen og Sandnessjøen mener.

Vi mener sykepleierforbundets synspunkt i drøftingsmøtet er mer redelig. Her synliggjør protokollen at Sykepleierforbundet ved Helgelandssykehuset er delt i tre. Medlemmene i Mosjøen ønsker et stort sykehus. I Mosjøen. Medlemmene fra Sandnessjøen vil også ha et stort sykehus. I Sandnessjøen. Mens medlemmene av sykepleierforbundet i Mo i Rana støtter adm. direktørs innstilling om to sykehus.

De foretakstillitsvalgte er rett og slett uredelige. Vi er lei av at tillitsvalgte i Mosjøen og Sandnessjøen driver urent trav. Vi opplevde det i forbindelse med den helt nødvendige renoveringen av operasjonsstuene i Mo i Rana. Vi opplevde det også da de i fellesskap benyttet «Flertalls-makten» for å få et ekstra styremedlem i Helgelandssykehuset. Enda det var Mo i Ranas tur å få den 4. ansatte-representanten.

Nok en gang fremmes det påstander fra tillitsvalgte til styret som ikke stemmer. De burde ha lært av varslingssaken.


Medlemmer i DNLF, Helgelandssykehuset Mo i Rana
Ivar Hanssen
Ellisiv Seines
Anders Sigurd Bjellånes
Brynjar Andreassen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags