Jeg sliter med å skjønne om dette er uforstand eller om det er bevisst tåkelegging. Resultat blir uansett galt

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll skriver oml opposisjonspartienes alternative budsjett, og forklarer hva som inngår i en resultatgrad på 6,8 prosent.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll skriver oml opposisjonspartienes alternative budsjett, og forklarer hva som inngår i en resultatgrad på 6,8 prosent. Foto:

DEL

Leserbrev Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest

I Henrik Ibsens bok om Peer Gynt uttaler altså Peer i fjerde akt at der utgangspunktet blir som galest, blir resultat mest originalt. Det er ikke sikkert Høyres gruppe har lest Henrik Ibsen, men dersom Høyres forslag til alternativt budsjett for Nordland fylkeskommune skulle bli vedtatt, ville resultatet uansett blitt ille for befolkningen og næringslivet i Nordland.

I debatten om fylkeskommunens budsjett er det noen som snakker mye om resultatgrad. Det hevdes at fylket har stort «overskudd» og at vi setter penger i banken i stedet for å bruke dem på innbyggerne.

Dette er en underlig debatt. Vi bruker selvsagt alle pengene våre, det skulle bare mangle. Nå er de alternative budsjettene fra andre partier kommet. Der er det mange forslag, noen realistiske som viser forskjellig retning, men mange som ikke henger sammen.

La meg forsøke å forklare dette med resultatgrad. Dette er ikke et absolutt måltall. Det er mer en indikator på om fylket driver sunt.

I fylkesrådets forslag er denne resultatgraden satt til 483 Millioner kroner. Det gir 6,8%.

Når for eksempel Høyre sier at de vil kutte dette med 285 MNOK forsøkes det å gi et bilde av at dette ikke har noen konsekvenser. Jeg vil derfor si noe om de største postene i den omtalte resultatgraden.

115 MNOK er avsetning til det som kalles premiavviksfond. Dette er egentlig en teknikalitet. De samme pengene finnes igjen i de beregnede inntektene våre. Hvis man reduserer dette beløpet betyr det egentlig at vi bruker av pensjonene, det bør man vel ikke gjøre?

83 MNOK er satt av til tunellvedlikehold. Dette er midler som vi får fra staten, og som må føres som investeringer. Derfor havner de inn i resultatgraden. Hvis disse kuttes betyr det at tunellene ikke blir vedlikeholdt.

62 MNOK er til skredsikring. Dette er midler som kommer på samme måte som tunellpengene overfor. Hvis dette kuttes så bruker vi penger departementet har gitt oss for å trygge veiene til andre formål. Det bør vi ikke gjøre.

Til sammen er dette 260MNOK som det er helt nødvendig at står der de står.

Da er det 178MNOK igjen. Her er det penger til Europeisk kulturhovedstad, til elektrifisering av busser og utstyr til skolene. Dette kan man selvsagt prioritere bort hvis man er uenig.

Her ligger også penger til investeringer på 106 MNOK. Hvis disse kuttes må man, i beste fall, bruke mer penger på renter og avdrag.

Når for eksempel Høyre vil fjerne 285MNOK fra resultatgraden så må dette få konsekvens for noen av de viktige punktene overfor.

Siden 285 er større enn 178 og jeg forutsetter at Høyre ikke jukser med pensjonstallene så må de hente penger fra vedlikehold av tuneller eller rassikring, Da bruker de penger som egentlig regjeringen har øremerket.

Jeg sliter med å skjønne om dette er uforstand eller om det er bevisst tåkelegging. Resultat blir uansett galt for befolkningen og næringslivet i Nordland.

Tomas Norvoll (Ap), fylkesrådsleder

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags