Det er ikke alltid like enkelt å få til noe i denne kommunen.

I fjor høst kjøpte jeg kommunens gamle tråkkemaskin i håp om å få kjøre skiløype noen ganger i året når været tillater det. Kommunen var også interessert i det og ønsket et samarbeid med meg om kjøring av løype i området. Tanken var å kjøre opp deler av Blåvegen løypa. Kommunen ordnet de nødvendige papirer med Statskog og gav meg tillatelse til kjøring. Etter to dager fikk jeg telefon fra Kommunen at tillatelsen ikke gjaldt lenger da samene i Tverrvatnet hadde stoppet dette opplegget.

Jeg søkte da motorferdselsnemda om å få kjøre skispor langs scooterløypa som går fra Umbukta, opp gamle E12 på Umskaret og videre et stykke langs Akersvassveien og tilbake. Søknaden ble behandlet i nemda 2 uka i januar d.å., med vedtak om at saken måtte utsettes da den måtte diskuteres med de berørte parter. I uke 7 fikk jeg brev fra Kommunen at det hadde vært møte mellom motorferdselsnemda, Statskog, Kommunen og samene i Tverrvatnet. Jeg som søker, og dermed berørt part i saken, ble ikke innkalt.

På dette møtet hadde de bestemt at det kun ville være tillat å kjøre spor i scooterløypa som går til Mogressfjellet samt i hyttefeltet i Umbukta dersom hytteforeningene først ble spurt om de ønsket spor. Dette fordi kjøring andre steder ville forstyrre reindrifta i området. Fra kommunens side ble det sagt at de ikke kom til å kjøre skispor i Umbukta annet enn i forbindelse med Blå vegenløpet.

Da kan man spørre seg hvor fornuften i dette er. For det første er det minimalt med rein i området, og hvilken skade vil en tråkkemaskin gjøre for reindrifta om den kjører noen ganger i året langs en vei som benyttes til biltrafikk om sommeren. For det andre kan man vel si at Umbukta er Ranas største utfartssted, og at det da ikke skal være lov å legge til rette med et skispor for alle som bruker dette området høres helt ufattelig ut.

LES MER (+): Var uønsket av reineierne - nemnd ber om møte med partene

Vi ved Umbukta Fjellstue har i alle år, siden vi i år 2000 kjøpte stedet fra Rana Kommune, prøvd å bygge opp et anlegg som kommunen og forbipasserende skulle være fornøyd med.

Vi trodde ikke at vi i neste runde skulle bli motarbeidet av kommunen når man prøver å legge til rette for økt friluftsliv og bedre inntjening for fjellstua. Vi har bygd opp denne plassen skritt for skritt til det som det er blitt i dag, og for å beholde eksisterende kunder, og kanskje få noen nye, ønsker jeg å legge forholdene bedre til rette for de som har caravanplass her og de som har hytte i området. Da så jeg for meg at ei skiløype måtte være midt i blinken samtidig som veldig mange etterspør et slikt tilbud i Umbukta.

Vi trodde ikke at vi i neste runde skulle bli motarbeidet av kommunen når man prøver å legge til rette for økt friluftsliv og bedre inntjening for fjellstua

 

Men der tok jeg feil, Kommunen tør ikke gjøre annet enn det samene sier. Dette til tross for at kommunen har lagt sterke føringer for drift av fjellstua når jeg overtok, og de også vet at det trenges inntekt der man kan få det, for å få en slik plass til å gå rundt økonomisk.

LES MER (+): – Kommunen hadde fått innsigelser fra reineierne i området og da er det lite man kan gjøre

Jeg har, i samarbeid med kommunen, tilrettelagt for 70 caravanplasser, som pr i dag er utleid. For å beholde disse kundene ønsker jeg å gi dem et tilbud om oppkjørt skiløype, slik det blir gitt alle andre steder rundt om i Norge, men ikke i Rana. Likeledes ønsker jeg å avertere med overnatting og oppkjørte løyper for å bedre driften ved fjellstua. Her kan man f.eks. legge til rette for skisamlinger etc. Men med en slik kommunepraksis vi har nå er dette umulig. Nå vet jeg faktisk ikke om kommunen er interessert at det skal være et overnatting- og kafetilbud i Umbukta. Det er ikke rart at moværingene drar over grensen når de skal kjøpe hytte osv. Der finnes det både skibakker, scooterløyper og flotte preparerte skiløyper. Skal jeg beholde mine kunder her må de ha et tilbud, og det skal ikke samene i tverrvatnet kunne stoppe bare for å vise makt.

Etter mitt syn skulle det vært lov og kjørt skispor i blåvegentraseen hele vinteren, både av kommunen og av frivillige. Det forstyrrer ikke reindriften i hele tatt, så lenge man tar hensyn til hverandre. Det har vært løype mellom gårdene i Umbukta og Tverrvatnet lenge før samene kom hit. Det er ca 450 hytter og campingvogner i dette området, noe som gir Statskog og kommunen store inntekter. Noe av dette burde tilbakeføres til de som bruker fritiden her.

Nå må Kommunen ta til fornuft og se hvor logikken i dette ligger. De i denne kommunen som har interesse av at det er skispor andre plasser enn i lysløypene må våkne og si fra, vi får snart ikke lov å gå i fjellet uten at samene blir spurt.

Nå er det vinterferie, med masse folk på hyttene og i campingvognene. Barn og voksne ønsker preparerte skiløyper, slik det er i resten av landet, for å kunne gå på ski og få barna med ut på ski. Ski er kultur i Norge, noe kommunen burde vite, og derfor bestemme at det kan kjøres ei skiløype i området. Bedre trase enn gamle E12 og Akersvassveien har vi ikke. Er det dager i året det berører reindrifta blir det selvfølgelig ikke kjørt. Kommunen burde se mulighetene og ikke begrensningene, slik at det blir lagt til rette for friluftsliv i fjellet. Nå må det åpnes opp for at kommunen og frivillige igjen kan kjøre skispor i Umbukta.

Thor Inge Kristensen

Umbukta Fjellstue