Arbeiderpartiet viser at de kjemper for fellesskapsløsninger, gang på gang

Bilde av Lene Madsen Stien

Bilde av Lene Madsen Stien

Av

Nestleder for Rana AUF tar til motmæle mot Rana FpU

DEL

LeserbrevEt flertall i kommunestyret vedtok den nye skolestrukturen. Formannen i FpU angriper nå Arbeiderpartiet for et vedtak deres moderparti var med på å beslutte. Dette lyser dobbeltmoral i lang vei.

Det er ingen hemmelighet at Arbeiderpartiet går til valg på gode fellesskapsløsninger. Altså de tjenestene som alle vil ha behov for en gang i løpet av livet. Det er heller ingen hemmelighet at Arbeiderpartiet satser på de offentlige løsningene. Arbeiderpartiets ideologi baserer seg på offentlige velferdstjenester fremfor private. Vi mener det ikke er rett at størrelsen på lommeboka skal avgjøre hvor gode tjenester vi får.

LES FPUS INNLEGG: Arbeiderpartiet i Rana tar forkastelige valg, gang på gang

Rana Arbeiderparti har hele tiden vært tydelig og signalisert at det ikke vil bli lagt til rette for privatskoler. Dette var også tydelig ved kommunevalget. I dagens kommunestyremøte ble det vedtatt å selge skolebyggene i Røvassdalen, Dalselv og på Storvoll for en symbolsk pris på 1 kr. Med den lave prisen medfølger krav om at lokalsamfunnene, bygdelagene og ungdomslagene som kjøper byggene skal ivareta fritids- og samfunnshusfunksjonen. Det følger også med et krav om at skolebyggene ikke skal brukes til privat skoleformål.

Vedtaket som ble fattet i kommunestyret i dag er helt i tråd med de signalene som Rana Arbeiderparti har vedtatt i partiprogrammet, og bør ikke komme som en overraskelse for noen.

Formannen i FpU beskriver at at Arbeiderpartiet har en forkastelig ideologi som ikke bryr seg om enkeltmennesker eller deres liv. Undertegnede kan beroligge både Ranablads lesere og representanten fra FpU om at Arbeiderpartiet arbeider hver dag for at hver enkelt av oss skal få en tryggere og bedre hverdag.

Innen 100 dager skal en Arbeiderpartiledet regjering legge fram forslag om å

1. Skape et tryggere arbeidsliv. Arbeiderpartiet skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie. Faste stillinger skal være hovedregelen i Norge.


2. Gi kommunene mulighet til å ansette 1000 flere lærere i 2018, med hovedvekt på 1.-4. trinn. Over fire år skal vi ansette 3000 flere lærere i skolen.


3. Investere 3 milliarder kroner mer i sykehusene våre i 2018, og sørge for at nye sykehusbygg bygges raskere enn i dag. Det vil vi gjøre ved å utvide rammene for nye investeringslån til helseforetakene og oppjustere låneandelen fra dagens 70 % til 80 %.


4. Igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav, styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner for å skape klimavennlige arbeidsplasser og opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018.


5. Sikre rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger, ved å endre regelverket slik at dette fortsatt får statstilskudd. Innføre en kjærlighetsgaranti som sikrer at ektepar eller samboere kan bo sammen de siste årene av livet når den ene har fått sykehjemsplass.


6. Øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker for å gi barn og fedre tid sammen, og bidra til likestilling i arbeidslivet.


7. Fjerne egenandelen hos fastlegen for ungdom opp til 18 år.


8. Styrke norskopplæringen og andre tiltak for å få innvandrere raskere inn i arbeidslivet.


9. Stanse salg av fellesskapets verdier ved å trekke tilbake fullmakter til å selge statseide selskaper. I tillegg vil vi stoppe det som kan stoppes av Frp og Høyres konkurranseutsetting av jernbanen.
 

10. Gi kommunene mulighet til å tilby flere barnehageplasser, sørge for tidlig innsats i skolen og bygge ut eldreomsorgen ved å styrke kommunenes økonomi med minst 2 milliarder kroner mer enn hva Frp og Høyre har foreslått for 2018.

Kilde: Arbeiderpartiet.no
 

Dette er å bry seg om enkeltmennesker og deres liv!
 

Det som bekymrer meg er FRPs fæle og hjerteløse jakt på enkeltmennesker. I sin jakt på ulovlige innvandrere bidrar FRP til på bre sine kalde holdninger ut til det norske folk og skaper mistillit i lokalsamfunnene.
 

De siste fire årene har FRP sammen med regjeringen kuttet i barnetillegget til uføre, sørget for at offentlige sykehus får mindre penger og gitt Norges pensjonister og uføre dårligere kjøpekraft. I tillegg har FRPs innvandrings- og inkluderingsminister gitt tydelig uttrykk for hvor stolt hun er over at færrest mulig asylsøkere og flyktninger får opphold i Norge. Dette er små barn, søstre, brødre, mammaer og pappaer.

Du husker kanskje at Listhaug fortalte at disse menneskene ikke skal forvente å bli båret på gullstol til Norge? Eller hvor stolt Listhaug er over å tilhøre et parti som stemte mot den nye ekteskapsloven? I mine øyne er dette verken menneskeverd, eller å bry seg om enkeltmennesker og deres liv.

Fremskrittspartiet har også vært med på å kutte pappakvoten fra 14 til 10 uker. Snakker om å gå baklengst inn i fremtiden! FRP kjemper for å gjøre det vanskeligere for oss å få fast jobb, ved å tillate midlertidige ansettelser som bidrar til mer utnyttelse av arbeidsfolk. Hvordan får man kjøpt seg et hjem når man kommer i banken og forteller at man har en 3-måneders arbeidskontrakt?


Stem for de gode fellesskapsløsningene, stem for at vi sammen skal få en bedre fremtid. Stem Arbeiderpartiet 11. september!

Lene Madsen Stien

Nestleder Rana AUF

Mo i Rana

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags