Vind finnes det så vidt jeg vet stort sett over hele verden. Trenger noen kraft, bygg ut i egne områder

Av
DEL

LeserbrevDu godeste Øystein Bentzen, i en av påstandene sier du at Norge ikke har et kraftoverskudd og at hver eneste KWh blir brukt. Det er selvfølgelig rett ettersom vi eksporterer kraft som du selv sier. Når tror du vi vil få et kraftoverskudd ?. Er det etter at all vannkraft er utbygd samt at vi har fått vindmøller på våre fjelltopper.
Kanskje mangler Europa og verden fortsatt kraft for å erstatte kullkraftverk og vi med din teori ikke har kraftoverskudd.
Nei vet du hva, Vi bidrar i dette landet til reduksjon av miljøutslipp ved dagens eksport av kraft.
La oss beholde den flotte naturen vi har og respektere den verdien det har for utallige nordmenn.
Vind finnes det så vidt jeg vet stort sett over hele verden. Trenger noen kraft, bygg ut i egne områder. Vi slipper dermed dyre overføringsledninger som medfører energitap på sin vei og som også må være en del av totalkostnaden.

Markedskreftene og lovnadene om store skatteinntekter og arbeidsplasser er drivkraften for etableringer av vindkraft i Norge og miljøaspekter blir totalt overkjørt.
Skatteinntekter for eiere av anlegg som ikke er Norske er vel litt tvilsomme etter min mening. Arbeidsplasser for drift av anleggene er ubetydelige noe vi blant annet kan se fra Sverige.

For øvrig interessant å se at du er styreleder for ACR med hensyn til miljø og det å ta et ansvar for forurensning langt utover vår region !!!. Hva skal foregå der ? Her er det noe jeg dessverre ikke forstår.
Nei la meg håpe at vi blir mange som kan kjempe mot vindmølleparker i vårt distrikt.

Mvh
Børge Henriksen, naturinterresert, Mo i Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags