Sånn påvirket amerikansk oljelobby kommunevalget i Rana

Vindmøllesaken var en av det hete sakene i valgkampen i Rana. Cato Fox Stien mener i dette leserbrevet at mange av motargumentene mot vindmøller hentes fra aktører som mener at klimaendringene ikke er menneskeskap.

Vindmøllesaken var en av det hete sakene i valgkampen i Rana. Cato Fox Stien mener i dette leserbrevet at mange av motargumentene mot vindmøller hentes fra aktører som mener at klimaendringene ikke er menneskeskap.

DEL

LeserbrevIvar Giaever er nobelprisvinner i fysikk 1973, han figurerer på div. YouTube videoer der han latterliggjør påstanden om at klimaforandringene er menneskeskapte og at Co₂ er et problem, og i og med at han er nobelprisvinner riktignok ikke i klimaforskning men i fysikk, så tillegges på tross av feil forskningsfelt hans meninger stor vekt blant dem som mener at klimakrisen bare er tøv. Giæver er tilknyttet Heartland Institute som har mottatt betydelig pengestøtte fra blant annet verdens største oljeselskap, ExxonMobil.

Klimafornektere

I programmet folkeopplysningen på NRK, så fikk en gruppe klimafornektere slippe til med sine argumenter, disse argumentene ble grundig tilbakevist og nærmest latterliggjort av klimaforskere fra FNs klimapanel, og denne gruppen har i ettertid dannet en tenketank og kaller seg Klimarealistene. Dette er en gruppering som mener at klimaendringene er naturlige og ikke påvirket av mennesker, og at det følgelig ikke er noen grunn til å iverksette tiltak som kan forhindre global oppvarming, Gjaever er tilknyttet denne gruppen.

Støttes fra oljeindustrien

Klimarealistene Miniistid blogg og Gjaever er knyttet sammen og på tross av at det hevdes at den økonomiske støtten fra ExxonMobil ikke har knyttet noen krav til seg, så går det jo an å tenke selv. Et bilde av vindmølleblad som har blitt utsatt for mekanisk skade visstnok på grunn av at den ikke ble stoppet under en kraftig haglebyge, blir brukt som bevis for at vindmøller sprer mikroplast i naturen generelt, et annet bilde av en vindmølle i Sverige der stangen knakk og falt i bakken, blir brukt som bevis på at det blir oljeforurensning med vindmøller, at denne møllen knakk på grunn av feil fra montøren som skrudde flensene, og er dermed er å regne som et unntakstilfelle nevnes ikke med et ord.

Argumentasjon fra klimafornektere

Vindmøllesaken på Sjonfjellet har tatt stor plass i dette kommunevalget, de som er imot har organisert seg i en gruppe på Facebook. Veldig mye av argumentasjonen mot vindkraft er basert på artikler og delinger fra Klimarealistene og Miniistd blogg som igjen har Gjeaver som konsulent, en konsulent som har mange millioner dollar i støtte fra verdens største oljeselskap.

Halvsannheter og feilinformasjon

For eller mot vindkraft har i dette valget vært avgjørende for mange velgere og for en stemme til et parti, og når en da vet at en stor del av informasjonen om vindkraft bygger på halvsannheter og ren feilinformasjon basert fra råd fra en som lønnes av verdens største oljeselskap, det er fascinerende å se påvirkningskraften som ligger i fake news og oppkonstruerte artikler med proff layout, men kanskje mest bekymringsfullt, og at dette har påvirket et lokalvalg i Rana er det liten tvil om.

Poenget her er at når du leser en artikkel fra klimarealistene ministid blogg og menneskene bak som ofte skriver egne artikler under eget navn som er negative til vindkraft og deler disse, så støtter du samtidig verdens oljeprodusenter som helst ikke vil at alternativ miljøvennlig energi skal utkonkurrere olje og kull. Noe å tenke på kanskje ...

Cato Fox Stien

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags