Rødt i Hemnes og Rana: Nei til vindmøller på Sjonfjellet

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Vi mener det er uakseptabelt å rasere et uberørt område av naturen vår bare fordi europeiske batterikunder er dårlig informerte og trenger voksenopplæring, skriver Rødts førstekandidater i Rana og Hemnes.

DEL

LeserbrevRødt i Hemnes og Rana vil med dette slå fast motstanden vår mot den planlagte vindmølleparken på Sjonfjellet. Vi mener at vindmølleparker generelt representerer uakseptable og ødeleggende inngrep i norsk natur, og at argumentene for denne aktuelle vindmølleparken er spesielt dårlig fundert.

Rødt vedtok på landsmøtet sitt 9.-12. mai en uttalelse der vi går i mot landbasert vindkraft i Norge. Vedtaket kom i kjølvannet av striden om vindkraft på Hitra - en strid som ennå ikke har fått sin løsning. Hovedargumentet for vedtaket er de uforholdsmessig store og ødeleggende inngrepene i uberørt natur som vindmølleparkene fører til. Vedtaket må også ses i relasjon til debatten om artsmangfold og FN-panelets rapport nylig, der konklusjonen var at tap av arter kanskje utgjør en enda større trusel for menneskene enn klimaforandringene. Store vindmølleanlegg innebærer en særlig fare for sårbare fuglearter, for eksempel hubro og fiskeørn. Et annet element er at svært mye av den vindkraftutbygginga vi ser planlagt i Norge i dag regisseres av utenlandsk, ikke minst tysk kapital, noe som er et brudd med tidligere hevdvunnen politikk i Norge i forhold til for eksempel vannkraft, der naturressursene skulle komme fellesskapet til gode. Til slutt er det et poeng at behovet for energi i Norge i sin helhet kan dekkes ved at eksisterende vannkraftverk moderniseres, oppgraderes og effektiviseres.

Selskapet Freyr lanserte vinteren 2019 et fristende kinderegg for kommuner og folk på Nord-Helgeland. Selskapet planla å bygge en batterifabrikk for el-biler i Mo i Rana med 2500 arbeidsplasser, samtidig som de søkte konsesjon for et svært vindkraftverk på Sjonfjellet. Argumentet for denne koblinga var fra Freyr sin side befriende åpenhjertig: Det dreide seg ikke først og fremst om kraftbehov, men om såkalt «branding». De benektet ikke at regionen allerede hadde rikelig med (miljøvennlig) vannkraft, men batteriene skulle ut på det europeiske markedet, og der hadde kjøperne fått det for seg at vindkraft var mer miljøvennlig enn vannkraft.

Rødt i Hemnes og Rana sin holdning til dette er at vindkraftplanene må avvises. Dersom Freyr ønsker å bygge en batterifabrikk i Rana er de hjertelig velkommen til det: De to kommunene vil med glede bruke vannkrafta lokalt og forsyne fabrikken med energi, heller enn å eksportere den - noe som tilfellet er i dag. Men vi mener det er uakseptabelt å rasere et uberørt område av naturen vår bare fordi europeiske batterikunder er dårlig informerte og trenger voksenopplæring.

Thor Aksel Ulriksen
1. kandidat, Rødt Hemnes

Alf Helge Straumfors
1. kandidat, Rødt Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags