En takk fra Lions: – Du skal være sikker på at hvert Gabronkorn du strør foran dine føtter, hjelper ikke bare deg til å stå på beina

Kollbjørn Edvardsen (f.v.), Einar Mikalsen, Arnfinn Øverdal, Bjørnar Strømhaug, Magnus Ingebrigtsen og Benoni Jensen har lagt ned litt av en innsats for å få sand i sekker.

Kollbjørn Edvardsen (f.v.), Einar Mikalsen, Arnfinn Øverdal, Bjørnar Strømhaug, Magnus Ingebrigtsen og Benoni Jensen har lagt ned litt av en innsats for å få sand i sekker. Foto:

Av
DEL

LeserbrevEn takk fra LIONS CLUB – Mo i Rana.

Da vi nå har startet på et nytt og forhåpentlig godt nytt år, må vi få komme med en takk til våre mange supportere som har støttet oss på mange vis gjennom året vi har lagt bak oss.

Vi starter med å takke butikkene som lot oss sette opp våre «nekvogner» i butikkene og de mange som tenkte på de små fjærkledde, og kjøpte et julenek. Takk også til de 18 som i travelheten glemte å putte femtilappen i kassa. Dere tenkte også på våre små venner.

Vi har nå vært gjennom en periode med skikkelig «gletterholka», hvor vi har hatt det travet med å kjøre ut strøsand for å dekke etterspørselen til våre støttende butikker og bensinstasjoner. Har vi ikke hatt slike positive supportere, har vi ikke nådd de mål vi har satt oss. Og så til deg som bruker vår sand. Takk skal du ha, og du skal være sikker på at hvert Gabronkorn du strør foran dine føtter, hjelper ikke bare deg til å stå på beina, men også til noen som kanskje trenger litt hjelp i hverdagen.

Lions-klubben i Rana er aktive på mange områder, hvor vi nå forbereder oss for tulipanaksjonen som kommer snart, hvor bedrifter og banker har støttet oss i mange år og hvor Lions dameklubb, Stella Polaris, står på torg og kjøpesentre og selger tulipanbuketter til støtte for «MITT VALG», som er Lions bidrag til kursopplegg for skolene mot mobbing og rus.

Da nærmer vi oss mai. Og da må vi takke alle som kommer innom «bua» i Klokkerhagen hver søndag fra mai til ut september, for å kjøpe vafler og kaffe, og slår seg ned ved bordene for å få en god prat med kjente og nye bekjentskaper. Det er mye godt som kommer ved en kaffekopp.

Så må vi få takke alle de som trofast har støttet oss i mange år ved Lions dag og vårt årlige andeløp som vi arrangerer i Klokkerhagen, første søndag i september. Hvor mange håpefulle står langs bredden og på brua når endene slippes ut av sekken. Med kryssende fingre i håp, at kanskje i år. Her har butikker og firmaer ytt oss med ti gavekort hvert år, som premier utenom hovedpremien som går av loddsalget.

Mange har spurt hva er Lions Club?

Jeg skal komme med en hurtigversjon av organisasjonen og hva vi står for. Lions Club International er verdens største frivillige humanitære organisasjon, som har klubber i 200 land. Organisasjonen er totalt politisk- og religionfraværende.

Det hele startet med en kar med navn Melvin Jones, en julidag 1917 i Oak Brook, en forstad vest for Chicago.

Han drev godt med eget forsikringsvirksomhet, men innså at behovet for forsikring var lite i forhold til nøden i Chicago på denne tiden. Han fikk med seg tre av sin venner som var tilsluttet et «Round Table» de hadde startet, med hensikt «to earn more money» på sine virksomheter.

Medlemmer i Lions, er mennesker som bryr seg, og stiller opp for dem som sliter litt i hverdagen. Du skal være sikker på som supporter, at «en krone inn er en krone ut».

Allerede tre år etter stiftelsesåret ble klubben internasjonal, da Canada kom med.

Deretter vokste organisasjonen fort, og allerede i 1935 var den første klubben i Kina stiftet. Melvin Jones var viden kjent for sine evner til å få mennesker engasjert. Derfor ble han høsten 1945 bedt av myndighetene i Washington om å møte i San Francisco. Der ble han i to år, blant annet med en jurist fra Nydalen. Da jobben var ferdig, dro Melvin tilbake til Oak Brook for å fortsette på sitt livsverk, og juristen fra Nydalen ble FNs første generalsekretær. Lions er den eneste frivillige organisasjon som har direkte tilknytning til FN.

Til Norge kom Lions etter krigen, og den første klubben ble stiftet i Oslo, 1949.

Lions Klub International er i dag verdens største humanitære organisasjon med 1,5 millioner medlemmer tilsluttet 45.000 klubber i 200 land.

Klubbene er monogame og styrer seg selv, men ut fra Lions etiske norm, som alle klubber må forholde seg til. Lions etiske norm blir alltid lest opp innledningsvis ved hvert møte eller andre sammenkomster i Lions regi.

Organisasjonen bruker ikke penger på et byråkratisk system, hvor vi derfor har kun en og en halv stilling sentralt, som betales med medlemmenes kontingent. Lions mottar ingen støtte fra Staten, og klubbens Høye Beskytter i Norge er Kong Harald. Det blir for langt å fortelle hva vi driver internasjonalt. Men vi er stor innen øyesykdommer, med mange klinikker rundt om i verden.

Dette er et resultat etter at døvblinde Helen Keller ble geleidet opp til talerstolen på en kongress i Ohio, med et ønske om Lions kunne være «De Blindes Riddere». Og slik ble det, og hvor den hvite stav kom tre år senere. Erling Stordal visste godt om Lions og dens virksomhet, og tok kontakt med organisasjonen om muligheten for aktivitet på Beitostølen.

Gode ideer skal tas vare på, og dermed var den første Røde Fjær-aksjonen i gang. Pengene kom inn og det første arrangementet kunne avholdes det kommende år, og fikk navnet Ridderrennet, etter Helen Kellers ridderønske mange år tidligere. Hvert femte år har vi en Røde Fjær-aksjon, hvor blant annet Helsesportsenteret i Valnesfjord ble tuftet på midler fra Røde Fjær-aksjonen et år.

Lions Cub Norge har et senter for opplæring av blinde og svaksynte, med blant annet en førerhundskole som dekker en tredjedel av behovet her i landet. Like før jul ble vi kontaktet av en dame som var kommet hjem med en førerhund etter tre måneders opplæring og ville så gjerne bli medlem i Lions. Selvfølgelig fikk hun det, og ble kontaktet av dameklubben Stella Polaris.

Klubbene her i Norge, har involvert seg med øyeklinikker i Afrika, hvor Lions har bygget fem klinikker, hvor «Leger Uten Grenser», for det meste fra St. Olavs hospital i Trondheim, har lært opp personell til å utføre enkle inngrep. Lionsklubbene i Norge har også deltatt i bygging av skoler og brønnboringer. Her kan en enkelt klubb, eller gå sammen med flere klubber, om et felles prosjekt. I Lions er det ingen begrensninger, bare muligheter.

Klubben her i Mo i Rana ble stiftet 1957 og er den tredje i Nord-Norge og den syttende klubb i Norge. Den første presidenten i klubben i Mo i Rana var Johan Wennberg, som var Bergmester i Nordland og Svalbard.

Og hva sysler vi med og hvor går pengene til?

Innkomsten kommer fra aktiviteter som er nevnt innledningsvis. De fleste av de innkommende midler går til lokale humanitære lag, foreninger, idrettslag, musikkorps, skoler og kommunale institusjoner.

Vi er også med nasjonalt og internasjonalt, med å ha bidratt blant annet med midler til barnehjemmet i Petrozavodsk, brønnboring, komplett skolekjøkken og solcelleopplegg i Afrika.

Vi har også vært med på bygging av en skikkelig brakkeskole med inngjerding av området for flyktningebarn fra Syriai i Bakaadalen, øst for byen Shebaa, som ligger under Golanhøyden. Dette er kjente områder for norske FN-soldater som tjenestegjorde i Norbat i Libanon.

For å illustrere hvordan organisasjonen fungerer, tar jeg et eksempel fra Tibet, og det voldsomme jordskjelvet som der inntraff. Vi sjekker E-posten før kl. 21.00 og her var en oppfordring fra klubben i Verdal, om at her må vi stille opp! Kasserer ble kontaktet om hvor mye vi kan bidra med.

Summen kom omgående og melding ble sendt til medlemmene om aksept. Vår kasserer fikk da beskjed om overføring til initiativtakers konto. To minutter senere får vi takk fra Verdal. Det hele har tatt ni, 9 minutter. Neste dag kunne vel 1,3 millioner overføres til Katmandu, for der er det selvsagt en Lionsklubb, som tar det videre ansvaret.

Det høres kanskje lite ut, 1,3 millioner. Men husk, det samme som skjer i Norge, skjer i mange land rundt om i verden. Dette utløser store midler til mottaker. Dette skjedde mens mange aktører var aktive med å få profilert seg gjennom mediene. Dette viser at det går fort å greit uten et stort byråkratisk system.

Medlemmer i Lions, er mennesker som bryr seg, og stiller opp for dem som sliter litt i hverdagen. Du skal være sikker på som supporter, at «en krone inn er en krone ut». Høres Lions Club interessant for deg? Ta gjerne kontakt med dameklubben Stella Polaris eller herreklubben.

Da vil du bli invitert til et medlemsmøte, hvor du deretter kan tenke på om dette er noe for deg. Våre møter avholdes en gang i måneden i Meyergården Hotel, hvor de i alle år, velvillig har gitt oss gratis møtelokale.

Igjen kjære SUPPORTERE; hjertelig takk for all støtte og positivitet vi har mottatt!

Hilsen LION CUB – Mo i Rana

Magnus Ingebrigtsen, president

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags