John Glenn Robertsen tar feil når han tegner et bilde av Miljøpartiet De Grønne som et rent storbyparti

Miljøpartiet De Grønnes mål er å skape 15.000 grønne arbeidsplasser hvert år de neste 15 årene for å omstille Norge.

Miljøpartiet De Grønnes mål er å skape 15.000 grønne arbeidsplasser hvert år de neste 15 årene for å omstille Norge. Foto:

Av
DEL

LeserbrevI et debattinnlegg i Rana Blad utfordrer John Glenn Robertsen Miljøpartiet De Grønne på vår politikk for økonomi og næringsliv. Robertsen mener blant annet det er useriøst av De Grønne å ønske en styrt avvikling av oljenæringen.

Innledningsvis tar Robertsen feil når han tegner et bilde av Miljøpartiet De Grønne som et rent storbyparti. Ved kommunevalget fikk vi høyere oppslutning i distriktskommuner som Flakstad, Lebesby, Bø i Telemark, Vadsø og Aurland enn i Oslo. Vi har en aktiv politikk for å opprettholde en spredt bosetting i hele landet, og arbeider for gode lokalsamfunn basert på bærekraftig utnyttelse av ressursgrunnlaget lokalt.

Så til oljepolitikken. Oljeinntektene har spilt en viktig rolle i å bygge velferdsstaten vår, men for våre etterkommeres skyld vil det være lurt å gradvis trappe ned produksjonen. Dagens oljepolitikk setter våre unge i en umulig skvis: Enten lykkes den globale klimainnsatsen, slik at investeringene våre blir verdiløse. Eller så mislykkes verden i å nå klimamålene, med dramatiske konsekvenser for kommende generasjoner.

Miljøpartiet De Grønne har en tydelig politikk for Norge etter oljen. På De Grønnes landsmøte i mai vedtok vi en omfattende resolusjon med en rekke konkrete tiltak for å komme dit på en måte som ivaretar både arbeidstakere, norsk økonomi og klimaforpliktelsene våre. For oss handler det om å tørre å tenke nytt, og om å bruke handlingsrommet vi har nå. Målet er å skape 15.000 grønne arbeidsplasser hvert år de neste 15 årene for å omstille Norge. Det blir ikke enkelt, men vi kan klare det dersom myndigheter, organisasjoner, arbeidstakere og industri forener krefter.

Både gründere og de med yrkesfag vil spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Små og mellomstore bedrifter vil få gode kår med vår næringspolitikk – en politikk som har fått Aftenposten til å utrope De Grønne til beste gründerparti. I tillegg blir det avgjørende å omskolere kloke hoder som i dag jobber med olje og i relaterte næringer.

Deler av næringslivet i Norge er framsynte nok til å jobbe aktivt og målrettet med å redusere både sitt klimaavtrykk og sine totale utslipp. Blant annet har metallindustrien mer ambisiøse klimamål enn vår egen regjering. Og de forstår at dette over tid gir et konkurransefortrinn. Landbasert industri og offshore vindkraft vil også gi framtidas Norge solide bein å stå på.

Av alle partier er det Miljøpartiet De Grønne som bruker minst oljepenger i statsbudsjettet. Det er med på å sikre at vår felles sparekonto og vår arv kommer ettertiden til gode. Prioriteringene våre går på å bygge trafikk- og rassikre veier i distriktene, bedre kommuneøkonomien, reformere landbrukspolitikken, bygge ut jernbanen, gi et løft til fattige og sikre ungene våre en trygg framtid.

Vi står ved et veiskille. Hver enkelt står fritt til å ha sine meninger om hvilken vei vi som samfunn skal gå. Men fortsetter vi som før, vil vi se enda større klimautfordringer, fortsatt tap av artsmangfold og millioner av mennesker på flukt. Derfor insisterer vi på at Norge må stake ut en ny og mer bærekraftig kurs. Vi står støtt når vi hevder at vår økonomiske politikk rent faktisk er den mest framtidsrettede og forsvarlige.


Håkon Møller
Førstekandidat, Miljøpartiet De Grønne i Nordland

Olav Nyjordet
Førstekandidat, Miljøpartiet De Grønne i Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags