Klubbhus til besvær: – De hadde fortjent bedre. Den energien som har gått med på kampene internt i Mo IL, kunne vært brukt til noe positivt for fotballen

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Litt historikk. I 2013 bestemte noen Mo IL-sympatisører at nå hadde klubben vår vært altfor lenge uten et sted å være, over 100 år faktisk.
Dette ønsket vi å gjøre noe med. Det var stor entusiasme for ideen blant mange med hjertet sitt i vår klubb. Med ressurspersoner på de fleste felt startet arbeidet med stor entusiasme.

Ideen var at Klubbhuset skulle representere Mo ils framtid,- sportslig, økonomisk, administrativt, og ikke minst omdømmemessig. Etter tusenvis av doningstimer så sto huset ferdig for fire år siden.

Økonomistyring, kontroll i alle ledd, sjenerøse givere og rause Rana-firmaer, seriøs drift og flere hundre Ukestøtte-medlemmer, gjorde at Klubbhuset til en verdi på over 5 millioner kroner nå i august 2018 er gjeldfritt. Doning, frivillighet, entusiasme, klubbfølelse, seriøsitet og mye kameratskap har resultert i et resultatet vi er stolte av.

Med Mo ils organisering som et Allianseidrettslag,
     – og derved supertette økonomiske skott mellom de tre lagene Mo il Barn og Ungdom og Mo il Toppfotball 
     – og overbygget Mo Allianseidrettslag. (Mo Ail)
     – og en Urådighetserklæring som kom etter en stor gave fra HSBs Sparebankstiftelse (SBS), var vi trygge på at Klubbhuset kunne være et samlingssted for klubben vår i de neste 100 år.


NÅ STÅR VI ALLIKEVEL I FARE FOR Å MISTE DET GJELDFRIE KLUBBHUSET VÅRT

Ufornuftig pengebruk og påfølgende låneopptak har resultert i et gjeldstynget Mo il Toppfotball. For at Toppfotballs mange kausjonister og långivere ikke skal tape sine penger, har et flertall på en person/stemme i det forrige styret i Mo Ail arbeidet aktivt for å belåne/selge Klubbhuset for å betale Toppfotballs gjeld.

Gjeldssanering for Toppfotball er den eneste grunnen til ønsket om salg, og det er ingen hemmelighet. De som ivrer mest for salg og stadige forsøk på belåning av klubbhuset, er de som taper mest penger dersom ikke Toppfotball kan betale sin gjeld.

IDRETTSLIGE LOVER OG VEDTEKTER

Det som er litt spesielt er at Norges Idrettsforbunds (NIF) lover forbyr at Mo Ails penger kan brukes til å betale Toppfotballs gjeld, selv om Toppfotball er en av tre klubber i Alliansen. Slik kryssøkonomi strider mot helt konkrete lover for Allianseidrettslag. Dette har Klubbhusforeningen påpekt gang på gang, men svaret fra Mo Ail har vært at det bryr de seg ikke om.

Klubbhusforeningen tillater derfor seg å vise til  
– NIF Lovnorm for Idrettsallianse, 
– nedenstående kommentar fra workshop der bl.a. ressurs på idrettsjus deltok
– bekreftelse av Idrettskretsen i Bodø.

§ 2 B Idrettslagsallianse

(1) [Navn] allianseidrettslag inngår i en idrettslagsallianse med følgende idrettslag: [Navn]. Allianseidrettslagets formål er å drive idrett[1] organisert i NIF.

Juridisk sakkyndiges kommentar:
Under vårt møte i Mo ga jeg uttrykk for at Mo IL Toppfotball ikke kan benytte eventuell salgsgevinst til å nedbetale gjeld for et annet 
rettssubjekt (f.eks. et annet idrettslag i idrettsalliansen). Anvendes salgsinntekten til å betale andres gjeld, vil det stride mot idrettslagets formål, 
lovnormens § 1. Et slikt vedtak på årsmøtet vil i tilfelle være lovstridig.

KONSEKVENSER

Derom Mo Ail allikevel gjennomfører et salg av Klubbhuset med påfølgende gjeldssanering for Toppfotball, vil det nok medføre en langvarig runddans i Rettssystemet. Vil tro at også Etisk Komite i Norges Fotballforbund vil ha sitt å si.

URÅDIGHETSERKLÆRINGEN

En annen temmelig viktig Etisk og Moralsk begrensning som bør stoppe videre forsøk på å selge Klubbhuset er den Tinglyste Urådighetsærklæringen som hviler på huset. En betingelse for den sjenerøse gaven på kr. 750 000 fra Sparebankstiftelsen krevde at styret i Mo Allianseidrettslag underskrev en Urådighetsærklæring som fratok dem muligheten til å pantsette, påføre heftelser, leie ut og selge Klubbhuset. Det samme styret i Mo Ail forsøker nå for enhver pris å komme seg ut av denne salgsnektelse.

Slik vi i Klubbhusforeningen ser det dersom Mo Ail får SBS til å oppheve Urådighetserklæringen, er den praktiske konsekvensen at SBS gir støtten kr 750 000 tilbake til Helgeland Sparebank, til kausjonistene og andre långivere. Dette virker uetisk når selve formålet med urådigheten var å sikre at støtten på kr 750 000 nettopp ikke ble brukt til å dekke drift og/eller gammel gjeld.

HVORFOR KJEMPER SÅ MANGE BÅDE I OG UTENFOR MO IL FOR AT KLUBBHUSET SKAL BESTÅ I MO IDRETTSLAG?
Frivillighet og doning har vært en av bærebjelkene i idretten i Rana. Mo ils Klubbhus er prosjektert, bygget og driftet helt eksemplarisk, på dugnad, med entusiasme og frivillighet. Det er mange som synes at det gir et helt galt signal til Idretts-Rana når doningsinnsats ikke blir respektert og verdsatt, men tvert imot raseres. Når alle intensjoner for langvarig frivillig arbeidsinnsats blir brikke i et økonomisk spill, gir det et uheldig signal utad. Veldig dårlig sportsånd, uverdig og uetisk.

Mo Il har ressurspersoner med lang erfaring og stor fotballkompetanse på så mange felt, slik som trenere, administratorer, arrangører, og som nevnt frivillige. Beholdes Klubbhuset i Mo ils eie, vil Mo il fortsatt være en viktig aktør i arbeidet med å skape et fotballag og et fotballmiljø i Mo sentrum, i samarbeid med Rana FK.

RANA FK.

Det er trist for Rana FK at de i det første året etter oppstart skal bli blandet inn i denne interne krigen i Mo Idrettslag. De hadde fortjent bedre. Den energien som har gått med på kampene internt i Mo il, kunne vært brukt til noe positivt for fotballen i Rana.

Med sportslig hilsen

for Mo il Klubbhusforening

Asgeir Hansen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken