Industrien er i en situasjon hvor kunnskap, teknologi og globale markeder endres i et raskt tempo. Dette åpner muligheter og skjerper konkurransen for norske bedrifter.

Forleden la regjeringa fram den første industrimeldinga siden 1981 og meldinga har som utgangspunkt at Norge trenger en grønnere, smartere og mer nyskapende industri for å gi framtidig vekst, arbeidsplasser og skatteinntekter. Og her viser Rana og Mo Industripark vei.

I forbindelse med utarbeidinga av den første industrimeldinga på 36 år, har næringsminister Monica Mæland (H) reist landet rundt for å få innspill. Det har hun gjort fordi hun har ønska innspill fra bedrifter, partene i arbeidslivet, organisasjoner og andre relevante miljøer. På reiseruta har Raufoss, Bergen, Oslo, Stavanger – og Mo i Rana stått.

At Mo i Rana, Mo Industripark og Celsa har vært en del av denne turneen er selvsagt ingen tilfeldighet. Da Mo i september sto på reiseruta var statsråden syk og i hennes fravær kom statssekretær Lars Jacob Hiim (H). Han ble tydelig imponert over det industrien her har fått til, særlig med tanke på det grønne skiftet.

– Vi vet at aktiviteten her oppe er høy og det er en av grunnene til at vi inviterte store deler av industrien i nord til Rana for å få innspill til den kommende industrimeldinga, sa Hiim da han gjesta Mo.

Norge har ei forutsetning for å være en industrinasjon i noen hundre år til. Den eneste grunnen til at vi har den muligheten i dag, er at vi har ei stolt industrihistorie

 

At Hiim, Mæland og resten av regjeringa nå har valgt å låne øre til innspill fra Rana-miljøet er gledelig.

Samtidig skulle det bare mangle at ikke det som kommer til uttrykk fra et av landets ledende industrimiljø blir vektlagt. Blant de tingene som er hensyntatt er bedre rammebetingelser for industriklynger, at CO-kompensasjonsordninga videreføres fra 2020–2030, etableringa av et toppindustrisenter og nettverk med node i Mo i Rana, samt statens rolle som innkjøper i forhold til miljøkrav.

Leder i Rana Høyre, Anita Sollie, er med rette fornøyd med at innspill fra ranamiljøet er lytta til. I likhet med henne synes også vi at det er motiverende at regjeringa gjennom industrimeldinga tar oss i ei grønnere retning. Også arbeiderpartiordfører Geir Waage er fornøyd med at kommunen og ranaindustrien blir hørt når denne viktige meldinga blir lagt fram.

Han trekker fram at industribedrifter i Rana har tatt en ledende posisjon særlig med tanke på sirkulær økonomi. Sirkulær økonomi blir stadig viktigere. Også her viser Rana vei, blant anna gjennom oppbygginga av et kompetansesenter gjennom SINTEF Helgeland og Senter for industriell forretningsutvikling.

Norge har ei forutsetning for å være en industrinasjon i noen hundre år til. Den eneste grunnen til at vi har den muligheten i dag, er at vi har ei stolt industrihistorie, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun la fram industrimeldinga.

Rana har uten tvil spilt en viktig rolle i denne historia. Med all den kunnskapen og kompetansen dyktige mennesker i ranamiløet besitter, vil Rana sette grønne avtrykk og også i framtida prege Norges industrihistorie. Det viser retninga på industrimeldinga.