Debatten om studiestruktur: – Bodømiljøet ser ut til ha fått ufortjent mye tyn. Ingen av dem som er ansvarlig for de vedtak som er fattet har adresse Bodø

Av
DEL

LeserbrevDebatten om universitets studiestedsstruktur har rast i de siste månedene. Noen av debattantene peker på Bodø miljøet som den store stygge ulven. Hva er så fakta om hvem som har besluttet hva?
Nord universitet ble etablert 1. januar 2016 som konsekvens av en fusjonsprosess mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord – Trøndelag. Pål Pedersen som den gang var rektor ved Universitet i Nordland ledet denne prosessen, sammen med rektorene ved de to høgskolene. Alle disse er etter hvert blitt borte fra ledelsen ved universitetet.

I dagens styre sitter de tre styrelederne fra de tidligere institusjonene Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal og Aslaug Mikkelsen. Disse utgjør kjernen i styret. Ingen av disse kan sies å ha særlig tilknytning til Bodø.
Et viktig arbeid med å forme det nye universitet har vært å utvikle en faglig og økonomisk bærekraftig studiestedsstruktur. Ansvaret for dette arbeidet har det nye styret hatt sammen med den nye ledelsen. Den nye rektoren kommer fra campus Steinkjer. Forrige rektor måtte gå etter kontroverser med styreleder. I dag er Campus Bodø merkverdig tynt representert i dagens ledelse. Det er ingen med adresse Bodø i det styret som sitter høsten 2019.

Det er mest oppmerksomhet om organiseringen av lærerutdanningen. Dette fordi den har store konsekvenser for Nesna. Fakultet for lærerutdanning ledes fra campus på Levanger. Levangermiljøet har dermed hatt hovedansvaret for organiseringen av lærerutdanningene ved Nord universitet. Miljøet i Bodø har hatt liten eller ingen innflytelse på de forslagene som kom derfra.

I dagens styre er det de tre styrelederne, under ledelse av styreleder Vigdis Moe Skarstein, som har hatt hovedansvaret for å drive gjennom saken. Dette har hun gjort i tett kontakt med Tørresdal og Mikkelsen. Saken ble som kjent vedtatt i styret mot en stemme – en student fra Bodø.

Jeg skal ikke mene noe om det saklige innholdet i saken om studiestedsstruktur, men bare konstatere at «Bodømiljøet» ser ut til ha fått ufortjent mye tyn. Ingen av dem som er ansvarlig for de vedtak som er fattet har adresse Bodø.

Eivind Sommerseth, Pensjonist, Bodø


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags