LO på Ytre Helgeland oppfordrer politikere til å kontakte andre universiteter for å videreføre både sykepleier- og lærerutdanningen

På Nesna er kampviljen stor for å få beholde studiestedet.

På Nesna er kampviljen stor for å få beholde studiestedet. Foto:

Uttalelse om høyere utdanning på Helgeland.

DEL

LeserbrevLO på Ytre Helgeland vil herved oversende følgende uttalelse som et åpent brev til styret i universitet Nord i Bodø.

Befolkningen på Helgeland har igjennom over 100 år hatt en utdanning av lærere via høgskolen på Nesna. Dette har innbyggerne dratt nytte av, både igjennom utvikling av egne lærerkrefter og utvikling av samfunnene på Helgeland.

Vi fikk en tilvekst til denne utdanningen for ca. 20 år siden da sykepleierutdanningen ble utviklet som et desentralisert prosjekt i samarbeid med Helgelandssykehuset, avdeling Sandnessjøen.

Dette har medført at vi har fått utdannet 226 sykepleiere som for det meste er godt voksne mennesker og som har tilhørighet i lokalsamfunnene her på Helgeland. At dette skal avvikles er vanskelig å forstå, i og med at vi i tiden framover vil få en manko på sykepleiere i vår region.

LO på Ytre Helgeland vil framheve at den argumentasjonen som Universitet Nord i Bodø ved Nord-rektor Hanne Solheim Hansen virker oppkonstruert og tilpasset den debatten som er kommet i etterkant.

Befolkningen på Helgeland trenger ikke mer forskning, men lærere og sykepleiere som tar sitt daglige økt i våre lokalsamfunn. Hvis universitet Nord ikke kan opprettholde dagens studieplasser, så vil LO på Ytre Helgeland oppfordre våre lokalpolitikere til å ta kontakt med andre universiteter for å få videreført både lærer- og sykepleierutdanningen som en desentralisert utdanning.

LO på Ytre Helgeland vil også be våre politikere om å starte arbeidet med å få avviklet dagens ordning i forhold til styre av høyskoler og universiteter. Det må være på tide at politikerne igjen tar styringen av våre utdanningsplasser på vegne av befolkningen og ikke skyver byråkrater og profesjonelle styreledere foran seg for å ta beslutninger som går på sentralisering og overkjøring av lokalsamfunnene.

Det er en kjensgjerning at alle steder trenger et omland for å kunne eksistere, dette gjelder også Bodø-samfunnet, og et vedtak om å legge ned sårt tiltrengt utdanningskapasitet på Helgeland, vil i neste instans medføre et dårligere tilbud til Bodø som samfunn og Universitet Nord som studiested.

For LO Ytre Helgeland, leder Ulf Iversen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags