Olav Nyjordet: Det grønne skiftet og klimahysteri

Olav Nyjordet. MDG.

Olav Nyjordet. MDG. Foto:

Av

De som forårsaker klimaproblemene, taper på at det gjøres tiltak for å begrense skadene, skriver MDG Ranas Olav Nyjordet.

DEL

LeserbrevDet grønne skiftet og klimahysteri

Debatten om klimaendringer og konsekvenser av det grønne skiftet tar mange retninger og domineres ofte av fokus på detaljer og negative konsekvenser av tiltak.
Det grønne skiftet er en nytenkende prosess som går, enkelt beskrevet, ut på å trappe ned bruken av fossil energi og å gå bort fra produksjonsprosesser som skaper store mengder klimagasser. Det handler også om å bevare naturmangfoldet og å stoppe den store utryddelsen av arter som pågår nå.

Klimahysteri
De som forårsaker klimaproblemene, taper på at det gjøres tiltak for å begrense skadene. Sterke økonomiske interesser, blant annet The American Petroleum Institute (API), sprer gjennom kommunikasjons-byråer propaganda med falsk kunnskap og konspirasjonsteorier i sosiale medier over hele verden. De taper på at vi følger forskernes råd og kaller forskningsresultater for skremselspropaganda og klimahysteri som bør holdes hemmelige for barn og unge. Dette er kjente grep fra mektige selskap i lignende situasjoner (tobakksindustrien, sukkerindustrien, asbestindustrien m.fl.). Det skapes hets og sjikane av de unge som har tro på at det nytter å bry seg. Det er jo dette som er skremmende. Propagandaen er med på å skape angst og handlingslammelse. De tar fra de unge, troen på gode livsvilkår framover.
Vi må ikke la gangsynet vårt tilsløres. Vi må gå inn i framtiden med åpne øyne og framtidstro, og unngå å se på endringer som tap.

Felles målsetting
For å skape de endringene som kreves, har de fleste nasjonene i verden gått sammen om avtaler, med målsetninger der Parisavtalen og FN`s bærekrafts mål er de viktigste.
Norge som nasjon er derfor forpliktet til å gjøre de tiltak som er nødvendige for å nå målene i disse avtalene. Vi kan ikke bruke argumenter som, at det ikke nytter fordi vi er så få.
Ifølge «energiogklima.no», har vi en god del større utslipp pr. person i Norge enn snittet i Europa og Kina.

Ranaindustrien
Det grønne skiftet handler i praksis om å endre på spillereglene, slik at vi vanlige folk, offentlig forvaltning og næringsliv har fordel av å velge «grønt». Det skal samtidig bli vanskeligere å velge motsatt.
Denne omstillingen til nye produksjonsmåter, nye produkter og endret forbrukermønster vil gi både utfordringer og muligheter for næringsliv og industri. Dette er som et kappløp. De som er først ute med å utvikle «grønne» løsninger vil få oppdrag og leveranser i tiden fremover. Batterifabrikken er her et viktig eksempel på denne omstillingen. Den er viktig for oss på Helgeland og den er viktig for verden. Produksjonen her vil øke hastigheten på omstillingen bort fra fossil energi globalt. Rana som vertskommune og industrisamfunn vil nyte godt av denne industrisatsingen og vi bør derfor ønske den velkommen.
Rana industrien har og har hatt fremsynte og bevisste ledere og er derfor kommet langt i utviklingen mot lavere utslipp. Utvikling til sirkulærøkonomi (gjenbruk av ressurser) er et godt eksempel på dette. Bedriftene drar nytte av hverandres avfallsprodukter. En videre reduksjon av klima og miljøavtrykk er en kontinuerlig utvikling og en nødvendig prosess. Rana er blant de områdene i landet med størst klimagassutslipp. Det er derfor fortsatt en lang vei å gå.

Kommunal politikk
Kommunen må også ta sin del av forpliktelsene. Kommuneadministrasjonen har nå fått i oppdrag å redusere sine klimautslipp på kommunalt nivå og å holde regnskap med dette, slik at utslippsreduksjonene blir i tråd med Parisavtalen. Vi som lokalpolitikere må arbeide for at staten må bidra mere i forhold til økte kostnader med grønn omlegging. Industriledere og politikere må også samarbeide om å øve press på regjering og storting til å endre noen av betingelsene, slik at det blir realisme i å nå målene.

Eierskap til klimakampen
Vi må få eierskap til denne omstillingen på tvers av politisk ståsted og sosial status. Vi må gjøre kampen sammen. Den er for viktig til å overlates til spesielt interesserte. Vi har alle et ønske om at vilkårene for ei god framtid for unge i dag skal være minst like god som den voksne generasjonen har opplevd. Vi kan være uenige om detaljer, men vi må sørge for at vi har retningen!
«Vi skal ikke frykte fremtiden, vi skal forme den» (Obama)

Olav Nyjordet, MDG Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags