Min bekymring er at vi får flere krevende år, kanskje vel så krevende år, fordi kommunestyret ikke tar de nødvendige grepene

EIENDOMSSKATT: SVs Inge Myrvoll mener det er opplagt at ei økning av eiendomsskatten er nødvendig for å unngå å bygge ned tjenestetilbudet. Ei slik økning får han neppe Høyre og Frp til å stemme for. Foto; Øyvind Bratt

EIENDOMSSKATT: SVs Inge Myrvoll mener det er opplagt at ei økning av eiendomsskatten er nødvendig for å unngå å bygge ned tjenestetilbudet. Ei slik økning får han neppe Høyre og Frp til å stemme for. Foto; Øyvind Bratt

Artikkelen er over 4 år gammel

Inge Myrvoll synes det er synd å starte det nye året med en bekymringsmelding.

DEL

PÅ EN LØRDAGGodt nytt år til RBs lesere. Litt synd å åpne året med denne bekymringsmeldinga i «På en lørdag». 2016 ble i siste kommunestyret før jul betegna av flere som et spesielt år, ett krevende år. Min bekymring er at vi får flere krevende år, kanskje vel så krevende år, fordi kommunestyret ikke tar de nødvendige grepene. Samt fordi det ikke er en felles virkelighetsforståelse av den krevende økonomiske situasjon Rana står oppe i, i det politiske miljøet.

Jeg opplever kommunestyremøtene annerledes etter valget i høst. Dels fordi jeg sitter i godstolen heime og følger overføring på PC. Det er ikke aktuelt å tegne seg på talerlista, eller be om replikk. Så dette innlegget i budsjettdebatten kommer seint. Men jeg frykter at det er vel så aktuelt i neste budsjettrunde, og neste og neste.

I løpet av fireårsperioden skal drifta ned med om lag 160 millioner, 11,5 %. Jeg vil minne om at over 70 % av drifta er skole, barnehage, omsorg, helse og sosial

I løpet av fireårsperioden skal drifta ned med om lag 160 millioner, 11,5 %. Jeg vil minne om at over 70 % av drifta er skole, barnehage, omsorg, helse og sosial. Kuttene vil merkes, både for brukerne av kommunale tjenester og av de ansatte som gir tjenestene. Vi har ett alternativ som kan gjøre kuttene mindre brutale, å øke inntektene. Det er bare ei inntekt kommunestyret kan bruke som betyr noe: eiendomsskatten.

Det som skjedde i kommunestyret før jul var at flertallet brukte av sparepengene for å beholde barnehageplasser, styrke hjemmebasert omsorg og minske kuttene i skole og til frivillighet. Så endra flertallet litt på bunnfradraget i eiendomsskatten, og da var overskrifta i RB, at politikerne sendte regninga til ranværingene. Høyresida opererte med et budsjettframlegg med monopolpenger. Det skal jeg komme tilbake til.

Jeg vil se meg litt rundt, og la meg starte med naboer. Nesna unngår kutt kan vi lese i RB. De lot også være å øke eiendomsskatten fra 4 til 6 promille, er den positive nyheten. Men 4 promille er jo allerede det dobbelte av Ranas 2 promille!

I Lurøy var vinklinga at skuta flyter godt, Lurøy er en kommune med sunn økonomi. Trur det er dekkende reportasje. Jeg er overbevist om at det grepet de gjorde for noen år sida, med å innføre eiendomsskatt i hele kommunen, 4 promille, har vært til god hjelp for en sunn økonomi. Det var et klokt grep og jeg ser ikke at noen Lurøypolitikere, uansett politisk farge, har tenkt å avskaffe den.

Jeg kunne skrevet om naboen Saltdal som doblet eiendomsskatten fra 2 til 4 promille. Eller om Bodø som har økt den fra 3,9 til 5,9 promille. De planlegger å redusere den til 4,9 promille etter ny taksering. Med andre ord, mange kommuner som ser at skal de kunne gi innbyggerne de tjenester som de bør gi, så må de ty til upopulære tiltak. De må skaffe inntekter. For staten stiller ikke opp med tilstrekkelige midler, og jeg frykter at verre vil det bli. Alle signal er at sittende regjering vil styrke sentrale bykommuner.

Den felles forståelse av økonomiske utfordringer har vi ikke i Rana. Partiene setter seg heller ikke sammen og drøfter hvordan vi skal komme over kneika

Men la meg bruke en del spalteplass på Brønnøy kommune. Brønnøy er nok i en enda mer anstrengt situasjon enn Rana. Brønnøy er på fylkesmannens «svarteliste», Robeklista. Det som er spesielt i Brønnøy er at de har en felles kriseforståelse. De kutter hardt i tjenester. Men Høyre støttet også Arbeiderpartiets forslag om å heve eiendomsskatten fra 4 til 6 promille i 2016, og intensjonen om å heve den til 7 promille (som er øvre grense) i 2017.

Dette smerter nok Høyre mye, de ser ikke på dette som noe varig, men som nødvendige tiltak for å komme over kneika. De tar ei virkelighet inn over seg, og finansierer ikke med monopolpenger.

Den felles forståelse av økonomiske utfordringer har vi ikke i Rana. Partiene setter seg heller ikke sammen og drøfter hvordan vi skal komme over kneika. Med tungt hjerte støttet SV Arbeiderpartiet om å bruke av sparepenger for å styrke drifta.

Det er virkelige penger, men det er også å skyve utfordringer foran seg. Høyresidas alternativ var hinsides virkeligheta. Å hente inn 17 mill. på å omdanne Byggdrift til foretak eller 9 millioner med å konkurranseutsette renhold er monopolpenger. Hovedinnsparingene på Byggdrift og renhold ligger i å redusere kommunalt areal, som skal driftes, vedlikeholdes og renholders. Det innebærer vilje til politiske vedtak, og effekten kommer over tid. Strukturelle innsparinger kommer ikke over natta.

I Lurøy var vinklinga at skuta flyter godt, Lurøy er en kommune med sunn økonomi

Husker jeg rett påpekte daværende rådmann, Sigmund Johnsen i 2010, at vi måtte ned med driftsnivå og at det var nødvendig med strukturelle endringer. Han ble ikke trodd av flertallet. De 6 årene som er gått er blitt brukt til å male seg enda lenger inn i hjørnet, og utfordringene er blitt større.

Ønsketenking er egentlig unyttig. Så jeg står over det. Det jeg er overbevist om er følgende:

– 2017 blir mer krevende enn 2016 og tar vi ikke grep da blir 2018, 2019 osv. enda mer krevende

– Vi må gjøre strukturelle grep, bl.a. på skolestruktur, men det får ikke effekt før det er gått ei tid.

– Vi er nødt til å skaffe oss ekstra inntekter for ikke å bygge ned tjenestetilbudet for mye, og vi har bare en mulighet: eiendomsskatten. Vi må øke promillen til 4 i 2017, og utvide til hele kommunen.

Ikke fordi det er populært. Men for å beholde nødvendige tjenester til ranværingene, og for å gi de strukturelle grepene tid til å virke.

Men uansett: Jeg ønsker mine sambygdinger og våre naboer som leser RB, et godt nytt år. Men for å få det må vi ikke bare ønske det, vi må gjøre det.

Inge Myrvoll

Sosialistisk Venstreparti.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags