Helgeland er rigget for framtida. Vi må bare tørre å tenke stort nok – tenke i verdensklasse

Økonomi: Oljeeventyret på Helgeland er i startgropa. Her fra Helgelandsbase på Horvnes utenfor Sandnessjøen. Illustrasjonsfoto

Økonomi: Oljeeventyret på Helgeland er i startgropa. Her fra Helgelandsbase på Horvnes utenfor Sandnessjøen. Illustrasjonsfoto

Artikkelen er over 5 år gammel

Hanne J. Nordgaard tar for seg de økonomiske utsiktene til Helgeland i På en lørdag.

DEL

På en lørdagDet har vært en kald forsommer; både i norsk økonomi og om man måler det i badetemperaturer. Oljeprisen har falt til historiske bunnivå, verdien på norske kroner likeså og de rosa avisforsidene har vært preget av store overskrifter om kriser og kommende elendighet. Hvordan skal dette gå??

Ikke la disse elendighetsbeskrivelsene få overta vår oppfatning av den økonomiske situasjonen for moderlandet. Ja, det stemmer at den norske økonomien er kjølnet av og er i oppbremsing, men flertallet av landene i Europa ville gladelig byttet ut sin egen økonomiske situasjon med et dårlig norsk økonomisk år. Vi har det fortsatt bra – relativt sett har vi det fortsatt veldig bra. Vi sitter fortsatt på vår grønne gren.

Flere av våre Europeiske handelspartnere sliter fortsatt med høy arbeidsledighet, lave investeringer og ingen økonomisk vekst. Det påvirker rentenivået i Europa og gir lave renter i enda mange år. Dette betyr noe for hver og en av oss som har boliglån i Norge. Hos oss er arbeidsledigheten lav, investeringene høye og vi har en moderat og sunn økonomisk vekst. Vi er fortsatt anderledeslandet.

Oljeprisen har steget jevnt og trutt siden oljeeventyret startet; det har også kostnadene i oljebransjen. Lønnsnivået og godene i oljebransjen har over år lokket til seg arbeidskraft fra flere sektorer; både landbasert industri, kommunal forvaltning og hotell/service- og helsesektoren. Det har vært vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft på land, mens oljebransjen har hatt lange køer av interesserte kvinner og menn.

Hos oss er arbeidsledigheten lav, investeringene høye og vi har en moderat og sunn økonomisk vekst. Vi er fortsatt anderledeslandet.

Det som nå står for tur er, etter flere økonomers mening, nødvendige kostnadskutt, omstilling og restrukturering av en sektor i norsk økonomi som har vært skjermet for både kriser og konjunkturnedganger – så langt. Noen spår denne omstillingen til å være i 3-5 år.

Oljeeventyret på Helgeland har derimot akkurat startet. Vi har fortsatt langt større muligheter for opptur og vekst i oljesektoren enn det denne nødvendige korrigeringen har påført oss. Riggingen og produksjonen på Åsta Hansteen vil fortsette å gi positive ringvirkninger på Helgeland.

Den norske kronen har parallelt med oljeprisfallet svekket seg. Dette ER gode nyheter for den norske landbaserte industrien – og da spesielt gode nyheter for oss på Helgeland som har et sterkt skjebnefellesskap med tungindustrien. Den kraftforedlende industrien på Helgeland er super effektiv etter år med lave marginer og kostnadsfokus.

Varene til Alcoa i Mosjøen og bedriftene i Mo Industripark har nå bedret sin konkurransekraft betydelig i takt med at kronen har svekket seg. Dette sikrer arbeidsplassene våre. Dette gir industribedriftene våre økonomisk rom for investeringer og videreutvikling etter flere år hvor det knapt har vært mulig å få erstattet kapitalslitet på maskinparken. Dette skal vi glede oss over - i stedet for å uffe oss over at baconet i Hemavan blir dyrere eller at middagen på ferieturen til Spania koster litt mer. Den kraftforedlende industrien på Helgeland er i tillegg til å være effektiv og lønnsom også Grønn. Den er basert på rein vannkraft. Norsk kraft er, i motsetning til kraft fra mange andre land, rein og grønn.

Dette skal vi glede oss over - i stedet for å uffe oss over at baconet i Hemavan blir dyrere eller at middagen på ferieturen til Spania koster litt mer

Mo Industripark er i tillegg en av landsdelens største og mest effektive gjenvinningscluster og er så absolutt satt på det internasjonale kartet når det gjelder det grønne skiftet vi nå ser innen industrien. Alt ligger til rette for vekst og utvikling på Mo – på Helgeland. Vi er på en grønn gren – i mange betydninger av uttrykket.

Det er derfor nå også tid og rom for å diskutere ny grønn landbasert kraftintensiv industri i Nord-Norge –og på Helgeland; Både ny/økt aluminiumsindustri, silisiumindustri og datalagringsindustri. Istedenfor å eksportere kraftoverskuddet vi har til Europa er det mer effektivt å bruke denne grønne kraften her den produseres og skape ny industri og flere arbeidsplasser her.

Den økonomisk turbulensen i verden og Europa ser ut til å bli regelen og ikke unntaket framover. Det skal vi ta innover oss, men fremst i panna skal vi ha vissheten om at vi har det bra. Nord Norge og Helgeland står foran en spennende tid med større økonomisk vekst enn Norge for øvrig. Nord-Norge har nå også betydelig større veksttakt i eksporten til utlandet enn resten av Norge har.

Største delen av denne eksportveksten er det bedrifter på Helgeland som står for.Verden vil ha produktene vi produserer: laks, metaller, mineraler og kompetanse. På Helgeland har vi bedrifter i alle de bransjene som blir sett på som vekstbransjer i verden fremover: sjømat, olje/gass, energi, kraftforedlende industri og reiseliv.

Helgeland er rigget for framtida. Vi må bare tørre å tenke stort nok – tenke i verdensklasse. Vi har det godt – og skal fortsette med det.

Ha en fin og grønn sommer!

Hanne J. Nordgaard

Konserndirektør Region Helgeland i Sparebank1 Nord Norge

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags