Alle disse tiltakene er med på å svekke tilbudet for Helgeland, det er ikke akseptabelt

Ambulanse: Helse Nord se på muligheten til å få på plass et større helikopter for Luftambulansen i Brønnøysund en det som nå er bestemt, skriver Kjell-Idar Juvik.

Ambulanse: Helse Nord se på muligheten til å få på plass et større helikopter for Luftambulansen i Brønnøysund en det som nå er bestemt, skriver Kjell-Idar Juvik. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Kjell Idar Juvik, skriver om budsjettforliket i På en lørdag.

DEL

På en lørdagBudsjettforliket ga et kutt på foreslått ramme til sykehusene på nesten en halv milliard kroner, dette vil gi betydelig mindre til Helseforetakene og det vil bety noe for både pasienter og ansatte, og ikke minst for tempoet i digitaliseringen. Arbeiderpartiet har 1,5 milliarder kroner mere til sykehusene i sitt budsjett for 2017, men fikk dessverre ikke flertall i Stortinget for dette.

Sykehusene står foran store økonomiske utfordringer, befolkningen blir eldre og sykdomsbildet endrer seg, dette er kostbar i tillegg skal sykehusene tilby å betale for nye og dyre medisiner.

Arbeiderpartiet mener det vedtatte budsjettet stiller sykehusene i en vanskelig situasjon, og gir innbyggerne et dårligere tilbud en forventet.

Det er et paradoks at på tross av rekordhøy oljepengebruk, og kraftig økt utbytte fra statlige selskaper, prioriterer ikke Høyre sitt klare løfte til landets sykehus og pasienter. Det er viktigere med store skatteletter til de som har mest fra før. Dette er uklok politikk.

Nord-Norge-benken på Stortignet var i møte med Helse Nord før forliket og kuttene kom i budsjettinnspurten rett før jul.

De var tydelig på at det var krevende budsjettprosesser i Helse Nord. Forliket gjorde nok ikke dette enklere, det er stor forskjell mellom det å få et kutt på –55 mill. kroner til Helse Nord og det å få +184 mill. kroner mere som er differansen mellom forliket og Arbeiderpartiets alternative budsjett.

I møte med Helse Nord ble det også diskutert angående nye anbudsperiode for luftambulanser fra 2018 hvor Helgeland får et mindre Helikopter stasjonert i Brønnøysund.

Luftambulansen i Brønnøysund betjener befolkningen i Nordland sør for Saltfjellet (Helgeland; 18 kommuner) og i nordre del av Nord-Trøndelag (Namdalen; 13 kommuner). Befolkningen på ca. 100.000 innbyggere er spredt over store og langstrakte geografiske områder, og det finnes ingen universitetssykehus/traumesenter i regionen. Området omfatter store fjellområder og langstrakt kystlinje.

Det er viktigere med store skatteletter til de som har mest fra før

I dag betjenes Brønnøysundsbasen med en Augusta Westland 139 som er et stort helikopter med svært god løftekraft, høy hastighet, lang effektiv flytid og romslig kabin med plass for helsepersonell, pårørende, hospitanter og alt utstyr som trenges. Helikopteret er og meget godt egnet i sterk vind og turbulens.

I følge ny Luftambulansekontrakt vil basen fra 01.06.18 betjenes av et betraktelig mindre helikopter med dårligere plass, og som har lavere marsjfart. Dette vil gi et dårligere tilbud for Helgeland enn i dag.

Svaret til Helse Nord var at dette er begrunnet i økonomi, et større helikopter ville kostet 25 millioner mere. Brønnøysund er den eneste basen i Norge som får redusert ytelse på helikoptret i neste kontraktsperiode. Helikopterets ytelse reduseres i så stor grad at det vil påvirke tilgjengeligheten av luftambulanseressurser betydelig i dette distriktet.

Så her må Helse Nord se på muligheten til å få på plass et større helikopter for Luftambulansen i Brønnøysund enn det som nå er bestemt.

Det har også vært planlagt å stasjonere et ambulansejetfly i Nord-Norge, ikke minst med tanke på beredskapen mot Svalbard. Men også her blir økonomi avgjørende. Det ville ha kostet 65 millioner mere med et eget jetfly i Nord-Norge. Nå blir løsningen at man må rekvirere jetfly fra Gardermoen.

Det gjøres også endringer på ambulansetjenesten på vei for Helgeland, her er også begrunnelsen økonomi.

Alle disse tiltakene er med på å svekke tilbudet for Helgeland, det er ikke akseptabelt.

Vi fikk også høre om at vi ligger etter svenskene på robotiseringen. Svenskene er kommet lenger med velferdsteknologi. Dette var også begrunnet med økonomi.

Det pågår nå også en diskusjon i Helse Nord om det skal opprettes et tilbud om PCI behandling (perkutan koronar intervensjon) i Bodø.

Dette er et opplegg for behandling av hjerteinfarkt, i dag må pasienter fra Helgeland og resten av Nordland fraktes til Tromsø. Vi kan ikke akseptere at Nordland skal ha et dårligere tilbud en resten av helseregionen. I Sverige har man valgt å ha et desentralisert PCI-tilbud, over grensen har både Sundsvall, Umeå, Östersund og Sunderbyen dette tilbudet. Derfor må styret i Helse Nord gå inn for å få etablert dette tilbudet også i Bodø når de nå skal ta stilling til dette på sitt neste styremøte.

Hadde Arbeiderpartiets budsjett fått flertall ville det vært enklere å få på plass dette i vår Helseregion, dette viser at det betyr noe hvem som styrer dette landet.

God helg

Kjell-Idar Juvik

Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags