Rana ilagt tvangsmulkt fordi kommunen ikke greier å skaffe en skoleelev et trygt og godt skolemiljø: - Unnskyldningen holder rett og slett ikke

- I kommentarer til artikkelen i Rana Blad på nettet ligger en oppfordring fra publikum om å sette denne skolesaken på kontrollutvalgets saksliste. Jeg slutter meg til disse oppfordringene, skriver Gustav Arne Nyborg i dette leserbrevet.

- I kommentarer til artikkelen i Rana Blad på nettet ligger en oppfordring fra publikum om å sette denne skolesaken på kontrollutvalgets saksliste. Jeg slutter meg til disse oppfordringene, skriver Gustav Arne Nyborg i dette leserbrevet.

Av
DEL

LeserbrevDen 18. mars har Rana Blad en artikkel på nettet som tar opp en sak om at Rana kommune er ilagt en tvangsmulkt fra Fylkesmannen i Nordland, fordi kommunen etter gjentatte påtrykk fra fylkesmannen ikke greier å skaffe en skoleelev et trygt og godt skolemiljø. Tvangsmulkten er kr 3.000 hver virkedag fra 1. mars og inntil kommunen greier å oppfylle pålegget fra fylkesmannen. Dette er en meget streng reaksjon fra fylkesmannen, som viser at fylkesmannen har gitt opp Rana kommune i denne saken, som har pågått lenge.

Før jeg går videre på denne saken, vil jeg ta med et sitat fra informasjon på nettet om ordningen med kontrollutvalg i kommunene, sitat: «Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan derfor ikke behandle klager på enkeltsaker. Slike klager skal gå til kommunen/fylkeskommunen. Kontrollutvalget kan likevel på eget initiativ eller på bakgrunn av konkrete saker og oppfordring fra publikum, vurdere om det er behov for å behandle en sak i utvalget». Sitat slutt.

Kontrollutvalget i Rana kommune

Selv om Fylkesmannen i Nordland alt er inne i skolesaken Rana Blads artikkel handler om, kan kontrollutvalget i Rana kommune ut fra det siterte, på oppfordring fra publikum i denne konkrete saken, vurdere om det er behov for å behandle saken i kontrollutvalget

Da med tanke på å finne ut hvorfor ledelsen/ledere i skolesektoren i Rana kommune ikke har vist forventet administrativ standard. Og derfor ikke har behandlet denne saken på en sånn måte at denne eleven fikk den oppfølging fra kommunen som eleven skulle ha.

Kommunens unnskyldning holder ikke

Rana kommune unnskylder seg med i Rana Blad at koronavirusutbruddet og arbeidet med det i Rana, har ført til at kommunene ikke har kunne følge opp den aktuelle skolesaken, og derfor har fått tvangsmulkt fra 1. mars. Unnskyldningen holder rett og slett ikke. Denne skolesaken har en forhistorie som strekker seg mye lenger bak i tid enn til tidspunktet for utbruddet av koronavirus.

Oppfordring til kontrollutvalget

I kommentarer til artikkelen i Rana Blad på nettet ligger en oppfordring fra publikum om å sette denne skolesaken på kontrollutvalgets saksliste. Jeg slutter meg til disse oppfordringene.

Leder i kontrollutvalget i Rana er Martin Bråteng (Sp), nestleder er Atle Hiller (Rødt). Av hensyn til den rammede eleven oppfordrer jeg dere to til å ta initiativ til at kontrollutvalget tar fatt i denne saken.

Gustav Arne Nyborg, samfunnsengasjert

Artikkeltags