Er hele sykehusprosessen på Helgeland kommet fullstendig ut av kontroll?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Skal denne sykehusprosessen få holde på slik som nå så vil hele Helgeland på begge sider av Korgfjellet være evig skadeskutt når avgjørelsen er tatt og det skal bygges nytt eller nye sykehus på Helgeland. Det har vi verken helse til eller råd til, skriver Ståle Paulsen.

DEL

LeserbrevEr hele sykehusprosessen på Helgeland kommet fullstendig ut av kontroll?

Ja, jeg mener at den er det. Og denne situasjonen har gradvis eskalert siden framleggingen av den første foreløpige rapporten fra den eksterne ressursgruppen i Helgelandssykehuset i Mosjøen 3.12.2018.

Den fra før av eksisterende sykehusstriden på Helgeland som går tilbake til midt på 1990-tallet er nå en åpen full krig fra krefter og miljø sør for det nå etter hvert så mye omtalte Korgfjellet. Her skys det heller ingen midler fra disse for å få hele sykehusprosessen over på sine egne og helt bestemte premisser.

Målet med denne undergravingen av prosessen er nå ikke bare å forhindre med nær sagt alle lovlige midler at et framtidig akuttsykehus eventuelt blir lagt til Rana kommune. Nå må også direktøren i Helgelandssykehuset byttes ut. Etter disses mening er den nåværende direktøren ikke nøytral i saken, men arbeider bare for Rana.

Og de siste 10–15 årene har Helgelandssykehusets administrasjon i Mo i Rana i tillegg bare styrket sykehuset i Rana på bekostning av de andre sykehusene i regionen.

Denne må da følgelig også flyttes fra Mo i Rana.

For en tid tilbake siden var det ikke måte på hvor god tillit alle disse hadde til den nye sykehusdirektøren. Til og med ordføreren i Vefsn. Hadde det vært fysisk mulig å få det til så ville sannsynligvis Hulda Gunnlaugsdottìr ha blitt såkalt forgylt av dem.

Det kreves i tillegg innsyn i nær sagt alle deler av sykehusprosessen. Her skal det også gis plass ved begge sider av bordet. Avgjørelsen om en ny framtidig sykehusstruktur kan ikke tas av dem som er satt til å skulle gjøre dette, styrene i Helgelandssykehuset og i Helse Nord, helseminister og storting. Alle disse er ikke kompetente. I tillegg så er de korrupte og kjøpt og betalt av Rana.

Nå har for øvrig helseministeren gitt en klar melding om at sykehusmandatet som er gitt skal følges opp: Også en tosykehusmodell skal utredes i sykehusprosessen. Da er vel også selveste helseministeren korrupt og kjøpt av Rana her? Som den foreløpig siste i rekken?

Utredning, saksbehandling og avgjørelse i denne prosessen kan bare gjøres og bli tatt av følgende personer:

-Sykehusaksjonister med egen agenda i saken.

– Lokalpolitikere som i utgangspunktet ikke har noe som helst med prosessen å gjøre i det hele tatt etter sykehusreformen av 2001.

– Forsmådde helsearbeidere som ikke får viljen sin som går over til å være sykehusaksjonister i stedet for det de er og skal være – helsearbeidere.

Disse og bare disse har kompetanse og kunnskaper til å kunne gjøre dette.

Virkemidlene som blir tatt i bruk i denne kampen er også skremmende:

-Det skrives varsler om kritikkverdige og ulovlige forhold som utelukkende bygger på åpenlyst feilaktige påstander og på ren konspirasjonstenking.

Hvor er lovverket for de i Helgelandssykehuset som blir hengt ut her? Som blir beskyldt for trigging av sykehusprosessen og direkte korrupsjon som eventuelt er straffbart etter lovverket i Norge?

Hvordan vil administrasjonen i Helgelandssykehuset forholde seg til disse grove beskyldningene som er framsatt offentlig mot navngitte ansatte? Her kan blant annet Straffelovens forskrifter om injurier være relevant.

-Det gjøres egne private og ulovlige lydopptak av interne møter i Helgelandssykehuset. Her er for eksempel § 208 i Straffeloven aktuell. Dette gis i tillegg videre til og refereres i mediene, også med påstander som i ettertid har vist seg ikke å være riktige:

-Hulda Gunnlaugsdottìr har selv sagt veldig tydelig fra om i ettertid at hun ikke var klar over hva som ville skje på møtet og tilbakevist at dette var planlagt på forhånd. Helgelands Blad har med dette i sin artikkel om møtet. Hos for eksempel NRK Nordland sto det derimot følgende å lese: «Ifølge Vefsn No skal Gunnlaugsdottir ha visst om protesten før den fant sted. Hun skal ha blitt informert av enhetsdirektør Beate Aspdal.»

Disse saksforholdene viser med all tydelighet den situasjonen som nå for alvor har oppstått i sykehusprosessen. Men etter dette møtet menes og hevdes det nå i stedet at den nåværende direktøren i Helgelandssykehuset ikke er kompetent til jobben.

Personen (e) som har gjort dette lydopptaket og gitt det videre til Helgelendingen og Helgelands Blad har vist en sjokkerende og graverende mangel på profesjonalitet. Når det så i tillegg refereres fra dette til i mediene på en tendensiøs og usann måte er dette svært alvorlig.

Overfor disse personene bør det reageres kraftig med ubetingede følger. Her skal Helgelands Blad ha en fortjent honnør for å ha gitt en mer balansert tolkning av denne hendelsen enn for eksempel Helgelendingen og NRK Nordland.

NRK Nordland i Bodø er også et eget kapittel for seg selv i historien om lokaliseringsdebattene på Helgeland. De er ikke «Ranas venner», for å si det på den måten. Dekningen fra dem gjennom årene er gjennomsyret av ensidige framlegg, noe som klart viser hvordan og hvor disse stiller seg her. At det for eksempel tar to dager å reise fra Brønnøysund til Mo i Rana er en «opplysning» som det ikke er utenkelig at kan komme herfra. Har NRK Nordland også en egen agenda her?

Som journalist og forfatterveteran Tor Jacobsen har sagt det: NRK Nordland er en dårlig lokalradio og har vært dette lenge.

Jeg har ment at hele sykehusprosessen på Helgeland er kjørt i grøfta for andre gang og må ut av helgelandsregionen videre til høyere nivå. De siste ukene har ikke forandret noe på dette. Snarere tvert imot. Nå har den nyvalgte nestlederen i Arbeiderpartiet Bjørnar Skjæran sagt at han vil bringe den videre til Stortinget og opp til helseministeren.

Og bra er det. Skal denne sykehusprosessen få holde på slik som nå så vil hele Helgeland på begge sider av Korgfjellet være evig skadeskutt når avgjørelsen er tatt og det skal bygges nytt eller nye sykehus på Helgeland. Det har vi verken helse til eller råd til. Avgjørelsen bør også derfor bli tatt så snart som det er praktisk mulig å få dette gjort.

Samfunnsanalyse er allerede gjort av den eksterne ressursgruppen i Helgelandssykehuset i to fagmessig bunnsolide rapporter. Og nettopp den var en av årsakene til at konklusjonen her til slutt ble som den ble. Det har heller ikke kommet noe som rokker ved denne i det hele tatt i ettertid.

De to desidert største flaskehalsene i sykehusprosessen på Helgeland er for det første styret i Helgelandssykehuset. Dette kan karakteriseres som et slags Helgeland Regionråd der det sitter partiske personer med sine egne private agendaer i denne saken. Nestlederen i styret er den aller løseste kanonen og fungerer i praksis som ordføreren i Vefsns forlengede arm.

Den største kommunen på Helgeland har i realiteten ikke representanter i styret nå som er i stand til å tale sin sak når dette er påkrevd. Ved neste korsvei bør dette med unntak av styreleder skiftes helt ut. Ellers kan helseforetaket Helgelandssykehuset like gjerne skifte navn.

Den konstante undergravingen av sykehusprosessen fra de tidligere nevnte kreftene og miljøene på sørsiden må også opphøre totalt. Blant disse finnes det til overmål i tillegg bukker og havresekker over alt i hele sykehusmiljøet i VHALD særlig i Alstahaug med forbindelser og muligheter til både å initiere prosessen overfor både UNN i Tromsø og legeforeningen i Nordland – noe som sannsynligvis allerede har forekommet i prosessen.

At styreleder i helgelandssykehuset formaner helgelendinger om å ha tillit til at sykehusprosessen på Helgeland går slik den skal gjøre er fullt forståelig. Men så lenge disse kreftene og miljøene bare får ture fritt fram uhindret slik de gjør kan det ikke kunne forventes at folk skal få eller ha dette. Det er bare ikke mulig.

Her er det rett og slett et «fandens kostebinderi» ute og går for å si det rett ut. Og det må også styreleder i Helgelandssykehuset samtidig være klar over. Noe han nok allerede for lengst er det smertelig her.

Ståle Paulsen

Biografi for Ståle Paulsen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags