Gjelder ikke partiprogrammet for Rana SV?

Av
DEL

LeserbrevNaturvernforbundet i Rana og omegn har med undring registrert at Rana SV ikke sier et klart nei til Freyrs vindkraftprosjekt på Sjonfjellet. Medlemsmøtet i Rana SV 20. august vedtok at de trenger sikkerhet for at krafta fra det evt. Sjonfjellanlegget «blir en del av industrialiseringen, og ikke......en del av energieksporten fra regionen» samt «mer kunnskap om vindkraftanleggets konsekvenser for miljø og reindrift» før de tar endelig standpunkt.

I SVs arbeidsprogram, vedtatt på partiets landsmøte i vår, står det imidlertid følgende om vindkraft på land: «For SV er hensynet til naturmangfold og samiske interesser aller viktigst når vi skal velge hvilke vindkraftprosjekter vi vil ha.»

Hvis hensynet til naturmangfold er aller viktigst for Rana SV, så burde det ikke være vanskelig å ta stilling til vindkraftprosjektet på Sjonfjellet. Et raskt søk på Miljødirektoratets nettside over inngrepsfrie naturområder i Norge definert som en kilometer eller mer fra tyngre tekniske inngrep, viser at mesteparten av Sjonfjellområdet faller inn under denne kategorien, dvs. INON sone 1 og sone 2. Videre er området godt kartlagt i forbindelse med vindkraftsøknaden på Sjonfjellet i 2013 som et stort flertall i kommunestyret stemte ned. Det er bare å lese.

Når det gjelder reindrift og samiske interesser så har representanter for reindriftsnæringen lenge uttalt - senest på den åpne delen av SVs medlemsmøte den 20. august - at vindkraftindustri er uforenelig med fortsatt reindrift. Konsekvensen av et vindkraftanlegg blir fortrengning av reindriftsnæringen fra Sjonfjellet og dermed økt beitepress på gjenværende uberørt natur som det av mange andre årsaker stadig blir mindre av.

Rana SV vil forsikre seg mot at evt. vindkraft fra Sjonfjellet blir en del av krafteksporten ut av regionen. Men dét vil den nødvendigvis bli. Den vil inngå i det kraftoverskuddet Nordland allerede har på gjennomsnittlig 6 TWh/år, mer enn dobbelt så mye som det en evt. fullt utbygd batterifabrikk vil trenge, rundt 2,5 TWh/år, hvilket er det samme antall TWh uregulerbar/ustabil kraft en forventer fra et evt. Sjonfjellet vindkraftverk. Ingen industri kan basere seg på vindkraft alene fordi en ikke kan stenge portene hver dag det ikke blåser passe mye. Forøvrig uttalte også styreleder Torstein Dale Sjøtveit i Freyr AS nå på den åpne delen av SVs medlemsmøte at de kan bygge ut batterifabrikken på Mo selv om det ikke blir vindkraft fra Sjonfjellet.

Naturvernforbundet ser etableringen av Freyrs batterifrabrikk uten vindkraftanlegg på Sjonfjellet som en gylden anledning til å ta tilbake overskuddskraft i Nordland og begrense krafttapet på overføringslinjene, ca. 10 % til Sør-Norge og 15 – 20 % til Europa. Kortreist kraft er god energiøkonomisering, langreist kraft det motsatte og etter vårt syn uakseptabel sløsing med kraft. Vi trodde også dette var SV sin politikk. 

Naturvernforbundet beklager å måtte si det, men det er tydelig at Rana SV, som snakker høyt om å være et miljøparti, svikter når problemstillingene blir nære og konkrete. Heldigvis finnes det flere partier i Rana å velge mellom som sier et klart og tydelig nei til vindkraftindustri på Sjonfjellet når stemmeseddelen skal legges i urnene 9. september. Vi registerer med tilfredshet at også Miljøpartiet De Grønne i Rana i dag har bestemt seg for å si nei til Sjonfjellprosjektet.

Styret i Naturvernforbundet i Rana og omegn,

May-Lene Meyer, Frode Solbakken, Nina Kristiansen Maasø, Asmund Ravnå, Espen Dahl og Dag Johansen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags