Som førstekandidat på Rødt sin liste til kommunevalget har jeg behov for å få fram at vi er alt annet enn et énsaksparti

Av
DEL

LeserbrevI forrige uke, midt oppi muntligeksamener, skoleavslutning og Robert Plant-konsert fikk jeg med meg at AP-parhestene Lars Frøysa og Gerd Jakobsen gikk i rette med Rødt og Line Ellingsen i forbindelse med - jeg er fristet til å si - selvfølgelig: skolestruktursaken. Den skal jeg ikke ta opp nå, men jeg la merke til at Rødt og Line ble beskyldt for å være «sektorpolitikere», det ble antyda at vi «tenker bare på én ting» som DumDum Boys synger, altså at vi er et énsaksparti, og «ikke (gir) svar på den utfordringen som Rana står overfor».
 

Nå er vel Line Ellingsen den siste som har behov for at jeg kommer som ridder på en hvit hest for å ta henne i forsvar. Men som førstekandidat på Rødt sin liste til kommunevalget har jeg behov for å få fram at vi er alt annet enn et énsaksparti!
I løpet av tida etter siste stortingsvalg, da Rødt fikk dyktige Bjørnar Moxnes inn på Tinget, har partiet opplevd stadig hyggeligere meningsmålinger. Gjennom det siste året har vi stort sett hele tida befunnet oss over sperregrensen, og 8-10 representanter er fullt mulig ved neste korsvei. Det har ført til at andre partier tar oss mer på alvor, og enten prøver å forklare folk hva Rødt EGENTLIG står for, eller prøver å peke på svakheter med politikken vår.

Det siste er sikkert ikke umulig å finne – vi er et ungt parti, med mange unge folk (undertegnede er atypisk i så måte!) og vi mangler dessuten skråsikkerheten og troen på egen ufeilbarlighet som preger mange av de andre partiene – ikke minst AP. Det vi kan være skråsikre på, riktignok, er at meningsmålinger er ikke valg. Men vi har trua!
Rana har, men få unntak, vært en AP-styrt kommune etter 2. verdenskrig. Også i Rana ser vi at Ap tar oss på alvor, det vil si angriper politikken vår. Alt annet ville vært merkelig, og det er egentlig en bra ting for oss I Rana har holdninga hos mange mennesker lenge vært som hos faren til en kollega av meg som ble sitert på at «Eg kjem tel å stem på Arbeiderpartiet om dæm så sætt et æsel på førsteplass!».

Men politiske holdninger, gammel lojalitet og tidligere allianser er i endring. Det vi ser i øyeblikket er en storstilt protestbevegelse mot sentralisering som går over landet – i forbindelse med høyere utdanning, helsevesen og her i kommunen: motstanden mot å frata bydelene ungdomsskolene sine. Vi ser også en bevegelse i velgermassen: De store partiene mister stemmer, f.eks. har Rødt fått mange tidligere AP-velgere. Og ved siste meningsmåling her i kommunen hadde vi 7,5 % og ligger an til 3 representanter i Kommunestyret.
Det er derfor en logisk og forventet strategi av Ap å angripe Rødt, både lokalt og nasjonalt. Et av de vanligste argumentene er å stemple oss som populistiske. Det er virkelig en merkelapp som ikke passer, for Rødt er alt annet enn et parti som snur kappa etter vinden og forandrer politikken etter stemningsskifter for å oppnå kortsiktig politikk!
Så hva er Rødts politikk? Hvorfor kommer AP-velgere til oss?
 

For det første tror jeg det er hvordan det er vi blir oppfattet: Vi blir sett på som handlingskraftige og vi stiller maktpersoner til ansvar (mistillitsforslaget mot Listhaug, og søppelskandalen i Oslo er to eksempler). Vi utgjør ofte en forskjell i og med at vi er alene om å stille kritiske spørsmål. Vi er ikke karrierepolitikere, vi er ikke til salgs og Rødt er mer en bevegelse enn en valgkampmaskin. Vi har som fundament for politikken vår at «Fellesskap Fungerer» - vi tror at et samfunn bygget på likeverd og samarbeid vil fungere bedre enn ett som er bygget på konkurranse og profitt som fundament. Så for mange «nye» Rødt-velgere blir vi sikkert oppfattet som et parti sånn som AP egentlig burde være.
Den viktigste saken for oss er nok kampen mot de økte forskjellene vi ser i samfunnet: Forskjell i inntekter, ressurser og muligheter, Forskjells-Norge, som vi kaller det. Men vi er langt fra noe ensaksparti, som sagt: Vi er et helhetlig politisk alternativ, med løsninger for et stort spekter av politiske saker. Våre satsningssaker er profittfri velferd, arbeidsliv, rettferdig miljøpolitikk og en solidarisk og antirasistisk kommune. For meg personlig er det viktig at partiet er et konsekvent antirasistisk- og antikrigsparti.
 

Hva er viktig for oss i Rana? Vi har definert skolestrukturen som den viktigste saken i neste periode, og gjort noe som jeg tror er nokså enestående på landsbasis: Gått inn for et felles skoleprogram sammen med fire andre partier. Det betyr ikke at vi ikke mener at andre saker er viktige. I programmet for Rana som vi har laget til valget 9. september, er Demokrati og åpenhet, Helse og omsorg, Barn, oppvekst og kultur, Klima, økonomi, arbeids- og næringsliv hovedposter, i tillegg til det skolepolitiske.
Dette er ikke tid og sted for å gå gjennom hele programmet, men jeg vil nevne noen svært viktige poeng: Vi vil jobbe for mer demokrati og åpenhet i Rana, og sikre gode prosesser og reell ytringsfrihet for arbeidstakere. Vi ønsker å hindre at kommunen styres av en topptung administrasjon og mener det er ekstremt viktig at folk får tilbake tilliten til politikken. Vi går mot privatisering av helse- og omsorgstjenester, og vil kjempe for to akuttsykehus på Helgeland. Vi skal jobbe for fortsatt lærerutdanning på Nesna og sykepleier-, ingeniør- og IKTutdanning i Rana. I likhet med Rødt ellers i landet sier vi nei til utbygging av vindkraft, og vi skal jobbe mot all arbeidslivskriminalitet, og sammen med fagbevegelsen ønsker vi å stoppe bruken av vikarbyråer.
 

Som et nytt, og tidligere veldig lite parti, er det forståelig at folk lurer på hva vi står for, i disse og mange, mange andre saker. Ta kontakt med oss! Spør oss! Når vi står på stand, eller i sosiale medier. I likhet med de fleste andre er vi, både Rødt Rana og de såkalte listetoppene, på Facebook og kan nås der. Snart kommer programmet vårt i omløp, og der vil man kunne finne ut mer i detalj hva vi står for – og kanskje få ytterligere spørsmål som vi kan diskutere.
Rødt er kommet for å bli, og vi er alt annet enn et énsaksparti!
God sommer!
 

Alf Helge Straumfors, 1. kandidat for Rødt, Rana

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags