- At skolestruktursaken ikke var skikkelig utredet påpekte vi med styrke før vedtaket, men ble ikke hørt av skoleposisjonen

Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LESERBREV 7. desember 2018 legger Rana kommune ut svar på spørsmål til rådmannen. Rana blad følger opp og lager en sak der ingressen er: «Rådmannen mener skoleomkamppartiene må plusse på 100 millioner kroner i sitt alternative budsjett». Det er altså ikke svar på kommunens eget budsjett, men svar på skoleopposisjonens budsjettforslag. I svaret går rådmannen langt inn i den politiske debatten gjennom å vurdere budsjettforslagene til enkelte parti. Hvem spørsmålsstilleren er, kommer ikke fram av det som er lagt ut, men vi ser at spørsmålet endrer rådmannsrollen.

«Skoleomkamppartiene» (RB 7.12.18) minner om at rådmannen er en tjenesteperson, «til forskjell fra ordføreren som er valgt av kommunestyret og er den fremste politiske lederen» (snl.no). Er det AP eller deres alliansepartier H og SV som har bedt rådmannen håndtere saken på denne måten, er skoleposisjonen med på å skyve rådmannen over i en mer politisk rolle.

Vi er ganske viss på at verken SV, AP eller H hadde gått inn for luftslottet, om de visste hva de stemte over

Rådmannen plikter derimot «å sørge for at sakene er forsvarlig utredet». Opposisjonspartiene i skolesaken har utelukkende benyttet kommunens egne tall. Tallene er hentet fra matrisene som var lagt fram for kommunestyret før vedtaket i 2017. Stoler ikke rådmannen lenger på egne tall?

I forslaget vårt har vi brukt tallene som lå i oppussing av gamle Ytteren, ikke fullstendig renovering. Det sto 40 millioner. Vi har lagt inn 50 millioner. Fortjenesten ved alternativ bruk av Moheia er ikke med i rådmannens regnestykke. Her fremkommer heller ikke en positiv effekt av bruken av Ytteren til ungdomsskole. Ikke i noen tall er det tatt høyde for at kommunen har et faktisk tap på 130 millioner for å ikke benytte Ytteren som ungdomsskole.

At skolestruktursaken ikke var skikkelig utredet påpekte vi med styrke før vedtaket, men ble ikke hørt av skoleposisjonen. De 39 millionene som lå i budsjettet til Moheia, er blitt til hinsides 177 millioner for Rana ungdomsskole. Vi er ganske viss på at verken SV, AP eller H hadde gått inn for luftslottet, om de visste hva de stemte over.

Rødt Rana ved Line Ellingsen og Alf Helge Straumfors

Rana Venstre ved Mats Hansen og Stig Meisfjord

Rana Senterparti ved Hilde Lillerødvann, Johan Petter Røssvoll,

Benny Gurendal og Stig Bjarne Haugen

Rana Kristelig folkeparti ved Anne Sofie Urke

Rana Fremskrittsparti ved Allan Johansen og Johnny Ronesen

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken