15 ordførere med felles opprop om ferje- og hurtigbåttilbudet: Vi aksepterer ikke reduksjoner

Foto: Arne Forbord

Foto: Arne Forbord

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Krever at Nordland Fylkesting tar saken om det fremtidige ferje- og hurtigbåt-kartet opp til ny behandling.

DEL

LeserbrevDette er et felles opprop undertegnet 15 ordførere i Nordland:

Gjennom flere hundre år har Nordlandskysten og fisken her sørget for store eksportinntekter til landet vårt. Havet har vært transport-åren og båten fremkomstmidlet som har bundet folk og samfunn sammen.  I oppbyggingen av dagens moderne samfunn har mange ting endret seg, men det offentlige har skjønt viktigheten av gode samferdselstilbud til kystens befolkning og derfor bidratt til oppbyggingen av det båt– og ferjetilbudet vi har hatt de siste årene.

Vi opplever imidlertid at dette tilbudet nå er i ferd med å svekkes betydelig. Dette kan ikke vi som ordførere langs Nordlandskysten sitte og se på lenger. Etter en periode hvor oljen har sørget for gode tider for landet vårt er det nå bred politisk enighet om at det er turisme, samt havet og kystens ressurser som vi igjen i stor grad skal leve av i fremtiden. Fiske og havbruk genererer milliardinntekter for landet og disse næringene vil nødvendigvis måtte foregå også langs Nordlands-kysten, landets største eksport-fylke. Tilbudet når det gjelder hurtigbåt og ferje bør derfor bygges ut, forbedres og moderniseres, IKKE svekkes og reduseres, slik det nå legges opp til fra Nordland fylkeskommune.

På vegne av næringsliv og innbyggere i våre kommuner langs Nordlandskysten, krever vi ordførere derfor at omleggingen av ferje- og hurtigbåt-tilbudet revurderes. Vi aksepterer ikke reduksjoner i samferdsels-tilbudet på sjø i en tid hvor det nettopp er her langs kysten at de største verdiene for landet skapes og hvor næringslivet satser og ser muligheter for en fortsatt betydelig vekst de nærmeste årene. Vi vet at i år, i 2018, får også Nordland Fylkeskommune flere ti-talls millioner fra den største fremtids-næringen på kysten, gjennom Havbruksfondet. Vi forventer og krever at størsteparten av disse midlene går tilbake til de områdene som har generert denne inntekten, gjennom styrking av samferdsels-tilbudet til sjøs.
 

Ordførerne i kommunene, Røst, Vågan, Tysfjord, Hamarøy, Steigen, Gildeskål,  Rødøy, Lurøy, Træna, Nesna, Leirfjord, Vevelstad, Herøy, Brønnøy, Sømna og Bindal krever at Nordland Fylkesting tar saken om det fremtidige ferje- og hurtigbåt-kartet opp til ny behandling og prioriterer på en slik måte at det ikke fører til reduksjoner i tilbudet til ferje og hurtigbåt til Nordlands befolkning.

Likeledes krever vi at Stortinget følger opp og ikke endrer kriteriene på en måte som fører til reduksjoner i bevilgningene til sjøverts samferdsel i et båt-avhengig fylke som Nordland.

Oppropet er datert 4. mars 2018 og signert følgende ordførere:

 • Tor Arne Andreassen, Røst                                      
 • Carl Einar Isachsen, Lurøy
 • Eivind Holst, Vågan                                                 
 • Kari Anne B. Andreassen, Vevelstad
 • Tor Asgeir Johansen, Tysfjord                                
 • Arnt Frode Jensen, Herøy
 • Jan-Folke Sandnes, Hamarøy                                  
 • Johnny Hanssen, Brønnøy
 • Asle Schrøder, Steigen                                            
 • Andrine S. Oppegård, Sømna
 • Petter Jørgen Pedersen, Gildeskål               
 • Olaf Terje Hoff, Rødøy                                            
 • Per Pedersen, Træna                                     
 • Britt Helstad, Bindal
 • Hanne Davidsen, Nesna
 • Ivan Haugland, Leirfjord
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags