Jeg er nok langt ifra den eneste som har noen tanker rundt den økende trenden til sentralisering. Men føler likevel det er viktig å si noen ord om hva jeg registrerer i samfunnet rundt meg. For tiden ser man hvor sterke sentraliseringskreftene er og jeg funderer en del på hvordan vi kan motstå dem og hvorfor vi må gjøre det.

Den største og kanskje viktigste sentraliseringskraften ser vi i den pågående kommunereformen og det tilhørende nye inntektssystemet. Dette er to virkemidler med samme agenda. Det burde ikke være en overraskelse at Regjeringspartiene H/FRP ønsker og «samle inn» folk fra distriktene og tvangsflytte dem i by klynger. Dette er for å kunne redusere den lokale sjølråderetten og dermed danne seg egne maktsentra i de sentrale områdene. Dette er ikke noe de gjør for å sikre bedre tjenester og gode lokalsamfunn, dette er for å kunne utøve sin suverene makt.

For å få grep om små vekst kommuner retter de nå inntektssystemet slik at de for mange kommuner blir svært mørketall i håp om at noen skal gi etter for presset og gå for kommunesammenslåing.

Men la dere ikke lure!

Samtidig som regjeringen erkjenner at den reelle verdiskapningen i stor grad pågår langs kysten av Nordland legges det ikke tilstrekkelig til rette for å ivareta denne. Den viktigste faktoren for videre verdiskapning i Nordland vil fortsatt være Samferdsel og logistikk. Verdiene ligger her, men for å kunne omdanne disse til Brutto Nasjonal Produkt må varene ut til markedet. Så enkelt, men så vanskelig. Du trenger ikke være ingeniør for å skjønne at den politikken det nå legges opp til fra regjerninga vil være feilslått strategi dersom de vil innlemme Nordlendingenes bidrag i felleskassa.

Når Regjeringen kutter i overføringen til fylket vil vi snart få se resultatet av den omstruktureringen det legges opp til i samferdselssektoren. Fylkets mål er å tilrettelegge for næringsvirksomhet langs kysten. Fylkespolitikerne har skjønt at selv om overføringene fra staten reduseres skal de til tross for vanskeligere tider og harde prioriteringer prøve etter beste evne å bidra til at fellesskapets verdier kommer flest mulig til nytte.

Det kaller jeg bidragsvilje, det er en god egenskap som vi kan være stolte av. Nordlendinger er rause!

Det skal i disse dager vedtas ny ambulanseplan for Helgelandssykehuset. Sykehuset skal tilpasse driften etter økonomiske forhold. Igjen ser vi at beredskapen i utkantene blir svekket. Responstiden blir lengre. Og trygghetsfaktoren i distriktene reduseres.Politidistriktene reformeres også. Ny struktur vedrørende bemanning og lensmannskontorer vil i verste fall føre til at disse blir flyttet fra de små kommunene. Igjen reduseres trygghetsfaktoren.

Det omfordeles og distriktene er alltid de som kommer dårligst ut.

I mange kommuner ser vi at Skoler/Barnehager også skal sentraliseres eller samlokaliseres, også her for å spare penger. Uten tanker om hva skolen og barnehagen betyr i lokalsamfunnet.

Det ser for meg ut som om sentraliseringsiveren er så sterk i alle ledd i AS Norge. Stat, fylke og kommuner deltar i dette racet uten å reflektere over at det også på lokalt nivå foregår sentralisering.

Sjøl om vi blir ført inn i både utrygghet og sterkt press av sentraliseringskrafta tenker jeg at vi er de tøffeste og mest rause folket i Norge og vi lar oss ikke skremme hverken til å flytte eller gi opp. For vi har noe som ikke fins andre steder i Norge. Den største ressursen av dem alle, nemlig OSS SJØL.

Derfor vil jeg be alle som tenker at de vil bo i trygge småsamfunn, ha gode tjenester i nærsamfunnet, bevare den lokale sjølråderetten og lokaldemokratiet, om å bidra til at dette kan bevares.

Da må hver enkelt av oss ta innover seg effekten av sentraliseringskraften og MOTSTÅ denne. Når mange små står sammen og lar ideologien om desentralisering komme frem vil dette danne en sterk allianse. Det er klart det koster å ha desentraliserte tjenester, men det er hele poenget. Store verdier ligger i distriktene og langs kysten. Derfor må det brukes penger for å stimulere til at disse verdiene kan inngå i felleskassa.

Ha en fortsatt desentralisert aften!