Spørsmål vedr. varslingsakene ved Helgelandsykehuset burde aldri vært stilt til helseministeren

Av
DEL

LeserbrevRana Senterparti stiller seg uforstående til spørsmålene fra Kjersti Toppe til Helseminister Høie ang håndteringen av varslingsakene ved Helgelandssykehuset. I all den tid varslingene gjaldt flere ledere ved Helgelandssykehuset, anser vi det som både naturlig og nødvendig at det ble gjort undersøkelser av varslene av et eksternt firma.

Rapporten som er utarbeidet av KPMG avdekket en omfattende feilbruk av varslingsreglene, og at flere av påstandene i varslene bygger på uriktig faktagrunnlag. Det konkluderes også med at det er vanskelig å se for seg at varslene hadde kommet dersom ikke flertallet i den eksterne ressursgruppen hadde foreslått en struktur med ett sykehus i Mo i Rana.

De ansattes representanter i Helgelandssykehuset sitt styre sendte i oktober 2019 ut en pressemelding der de blant annet skriver: ” KPMG har nå som uavhengig aktør gransket og konkludert i sakene. Utfallet av varslingsakene er nå klart, og dette slutter vi oss til både som ansattvalgte i styret og arbeidstakere. Vi har, som resten av styret, full tillit til det arbeidet som KPMG har gjort og står fullt og helt bak det vedtaket som styret har gjort i saken.”

Etter de tydelige konklusjonene i KPMG-rapporten, samtidig som de ansattes representanter i styret er tydelige på at de har full tillit til både arbeidet til KPMG og styrets vedtak i saken, er det for Rana Senterparti uforståelig og svært uheldig at Kjersti Toppe stiller sine spørsmål til helseministeren.

Rana Senterparti tar avstand fra det vi ser på som spørsmål som trekker i tvil både troverdigheten til rapporten fra revisjonsfirmaet KPMG, samt ledelsen i Helgelandssykehuset sin håndtering av varslingsakene. Spørsmålene rundt varslingsaken som er fremstilt av Toppe bidrar kun til å videreføre et allerede høyt konfliktnivå i sykehussaken, samtidig som spørsmålene sår tvil om ledelsens i Helgelandssykehuset sin lojalitetssplikt evne til håndtering av varslinger. Spørsmålene fra Toppe burde aldri vært stilt.

Styret i Rana Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags