En ny hall reises på kunstgressbanen på Moheia og den integreres som en del av Ranahallen og Moheia Bad

Økonomi: Uansett byggeteknisk løsning må en hall ha en bærekraftig økonomisk drift og aldri havne i den situasjon Ranahallen lenge har vært i med manglende midler til vedlikehold og oppgradering, mener Øystein Bentzen. Bildet er fra en av mange snøryddinger på toppen av hallen.Foto: Øyvind Bratt

Økonomi: Uansett byggeteknisk løsning må en hall ha en bærekraftig økonomisk drift og aldri havne i den situasjon Ranahallen lenge har vært i med manglende midler til vedlikehold og oppgradering, mener Øystein Bentzen. Bildet er fra en av mange snøryddinger på toppen av hallen.Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

PÅ EN LØRDAGVinterværets ødeleggelse av Stålhallen er en tragedie for eieren av hallen, for barn og ungdom i Rana og for alle som har bidratt med tusentalls dugnadstimer for å realisere den. Samtidig har havariet synliggjort det store behovet for hallkapasitet i Rana. Idretten er viktig og den er verdifull. Den øker vår botrivsel og idrettslagene skaper en grunnleggende lokal identitet hos barn og ungdom.

Lite tyder på at en hall av samme oppblåsbare slaget vil bli satt opp. Dermed vil kostnadene for en ny hall bli betydelig høyere og finansieringen langt mer krevende. Uansett byggeteknisk løsning må en hall ha en bærekraftig økonomisk drift og aldri havne i den situasjon Ranahallen lenge har vært i med manglende midler til vedlikehold og oppgradering.

To nærliggende haller på Moheia vil være meget interessant for næringslivet

Både Mo i Rana og våre yngste innbyggere fortjener at en ny hall reises så raskt det er økonomisk og teknisk mulig. Men midt i debatt om Ranas skolestruktur tror jeg det er lurt å ile sakte og innse at også idretten er kommet til en korsvei hvor det kan være klokt å tenke litt ut av den tradisjonelle boksen.

Jeg ber derfor Rana Kommune vurdere å legge til rette for at en ny hall reises på kunstgressbanen på Moheia og den integreres som en del av Ranahallen og Moheia Bad. Fjernvarmen som allerede finnes på Moheia vil bidra til rimeligere drift av hallen, samtidig som nærheten til E6 og gangavstand til jernbane, hoteller og sentrum vil være en stor fordel for trafikkavvikling til og fra hallen.

For å delfinansiere en ny hall foreslår jeg at Rana Kommune omregulerer de to sydligste idrettsfeltene på Sagbakken til boligformål og selger disse. Det ca 45 mål store området vil utgjøre en betydelig tilvekst til den bynære boligmassen. Gangavstand til både barnehage, Lyngheim Barneskole og Polarsirkelen VGS er svært miljøvennlig, og vil gjøre boligfeltet særdeles attraktivt for nyetablerte barnefamilier og ikke minst, for eierne av skolene.

Salgssummen for boligtomtene foreslår jeg at Rana Kommune setter inn som grunnkapital i en stiftelse, og at man lar denne stiftelsen bli den nye hallens byggherre og eier. Den øvrige finansieringen vil være konvensjonell med offentlige tilskudd, spillemidler og finansielle gaver som viktige bidrag.

Samlet hallkapasitet og storflyplass vil gjøre Mo i Rana til et attraktivt arrangørsted midt i landet

Vederlagsfri tomt på Moheia vil utgjøre det meste av Rana Kommunes andel av finansieringen. Jeg vil tro at Kulturdepartementet og Nordland Fylke vil gi bygging av ny hall en høyere prioritet for spillemidler enn normalt, for å erstatte den havarerte kapasiteten på Sagbakken.

Et eventuelt forsikringsoppgjør for Stålhallen bør i samråd med forsikringsselskap, bank og tilskuddsgivere helt eller delvis kunne føres tilbake til Stålkameratenes drift, og til deres formidable innsats og evne for å skape aktivitet for barn og ungdom.

Det kan muligens være klokt å også overføre eierskapet av Ranahallen til den samme stiftelsen. Vestlandshallen utenfor Bergen kan med fordel anvendes som modell for eierskap og drift. Vestlandshallen eies av en stiftelse med samme navn og består bl.a. av en kunstgressflate som tilfredsstiller internasjonale UEFA-krav. Hallen er med sine knappe 9000 m² noe mindre enn det en ny hall på Moheia teoretisk vil kunne være.

To nærliggende haller på Moheia vil være meget interessant for næringslivet. Med ny flyplass i Rana vil to sentrumsnære haller være svært verdifulle for messer, større kongresser og konserter. Samlet hallkapasitet og storflyplass vil gjøre Mo i Rana til et attraktivt arrangørsted midt i landet. Denne kapasiteten vil være viktig for utviklingen av både reiseliv og det øvrige næringsliv i distriktet.

Nærheten til Mo Ungdomsskole vil også kunne gi stiftelsen langsiktige leieinntekter fra Rana Kommune. Alle typer utleie vil være med på å gjøre driften av de to idrettshallene langsiktig bærekraftig, slik det også er i Vestlandshallen.

Den slitne fridrettsarenaen på Sagbakken kan med stor fordel etableres på nytt sammen med det eksisterende idrettsanlegget og den planlagte flerbrukshallen på Gruben.

Uansett byggeteknisk løsning må en hall ha en bærekraftig økonomisk drift og aldri havne i den situasjon Ranahallen lenge har vært i med manglende midler til vedlikehold og oppgradering

Flerbrukshallen og utendørsarenaene vil utfylle hverandre optimalt, og vil i sum bedre både friidrettens og fotballens betingelser i Rana. Samtidig vil et slikt allsidig anlegg på Gruben være et verdifullt pluss for vår største bydel. I sum kan resultatet bli følgende:

Styrket hallkapasitet for Rana-idretten

Lavere driftskostnader enn på Sagbakken

Styrket inntjening gjennom utleie

Stordriftsfordeler av to haller

150 - 250 nye bynære boliger

Forbedring av byens demografi

Styrket elevgrunnlag for Lyngheim Skole

Styrket idrettstilbud på Gruben

Styrket anleggstilbud for friidretten

Styrket potensiale for lokalt næringsliv

Styrket potensiale for innendørskonserter

Kulturdepartementets retningslinjer for søknad om spillemidler er tilrettelagt for at stiftelser bygger og eier idrettsanlegg. Det finnes i dag mange idretts- og ishaller rundt om i landet med slikt eierskap, bl.a. Kongsberghallen, Stavanger Ishall og Flinthallen i Tønsberg. Vedtektene i en stiftelse regulerer hvem som utnevner styrets medlemmer, men en stiftelse har ingen eiere, hverken private eller offentlige. En stiftelse eier seg selv, og dermed vil alle idrettslag i Rana være likestilt for leie og bruk av hallene.

Ha ei god helg!

Øystein Bentzen

Prosjektleder, Yamo

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags