Sykehusets plassering: - Valget kan ikke bare sette sykehuset i Sandnessjøen i fare. Men i verste fall også sykehuset på Nord-Helgeland

Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen

Helgelandssykehuset avdeling Sandnessjøen Foto:

Av

Sykehussaken: «Omegn» - hva er det?

DEL

LeserbrevDet har i nettkommentarer i Rana Blad og i Helgelendingen den siste tiden, vært harde diskusjoner om hva som egentlig er innholdet i det endelige vedtaket hos Helseminister Bent Høie for framtidig sykehusstruktur på Helgeland. Diskusjonene går spesielt på to forhold. Det ene er hva som skal legges i begrepet «hovedsykehus». Det annet er hvordan «omegn» skal forstås, når det er vedtatt at sykehuset som skal være sør for Korgfjellet skal plasseres i Sandnessjøen og omegn.
Det vil føre for langt i dette leserinnlegget å gå nærmere inn på hva som kan være korrekt forståelse av begrepet «hovedsykehus». Det jeg skal se litt nærmere på, er hva som er vedtatt og senere presisert av Helseministeren når det gjelder forståelsen av «omegn».

Holde seg unna

Jeg har sett i tidligere kommentarer på Rana Blads nettsider, at flere mener at man på Nord-Helgeland skal holde seg unna å mene noe om hvor sykehuset sør for Korgfjellet plasseres. Det skal man overlate til aktørene sør for Korgfjellet å strides om. Det kan være en farlig strategi. Det kommer jeg tilbake til i slutten av dette leserinnlegget.

Foretaksmøtet i Helse Nord

I protokollen fra foretaksmøtet i Helse Nord den 27.1.2020 der avgjørelsen om sykehusstruktur ble tatt - en protokoll som er underskrevet av Helseminister Høie - står det kun dette om omegn-begrepet, sitat: «Lokaliseringen av sykehuset i Sandnessjøen og omegn avgjøres i konseptfasen». Sitat slutt.

Helseministerens presisering

I en artikkel i Rana Blad 20.02.2020 viser avisen til et intervju med Helseminister Høie den 27.01.2020. I artikkelen i februar står det, sitat:
«På direkte spørsmål fra Rana Blad om omegn-begrepet og hans vurdering av Tovåsen som aktuelt tomtealternativ for et framtidig sykehus i Sandnessjøen og omegn, svarte helseminister Bent Høie dette 27. januar: – Altså, det som styret i Helse Nord har lagt vekt på er om lag 20 minutters reisetid fra rådhuset i Sandnessjøen. Da vil de fleste, hvis ikke alle, de tomtene som var aktuell kunne være innunder den definisjonen. Men alt dette vil være en del av konseptfasen. Og der vil det og være sånn at kommuner som mener de har egnede tomter for det nye hovedsykehuset vil kunne nominere tomtealternativer inn i konseptfasen, så vil de bli vurdert.»
Sitat slutt.

Flere kommuner kan spille inn tomter

Det Helseminister Høie sier, er at han registrerer at Helse Nord har lagt vekt på 20 minutters reisetid. Han sier ikke at han selv mener, eller at det er vedtatt, at 20 minutters reisetid er den absolutte grensen for tomtealternativer. Derimot åpner han for at også kommuner som ligger mer enn 20 minutters reisetid fra rådhuset i Sandnessjøen, og som mener de har egnede tomter, kan nominere tomtene inn i konseptfasen. Så vil også disse tomtene bli vurdert.

Med andre ord kan andre kommuner enn Alstahaug og Leirfjord kunne nominere tomtealternativer inn i konseptfasen.

Hva med Vefsn?

Dersom f. eks. Vefsn kommune nominerer en eller flere tomter i Vefsn som kommunen mener er best egnet som tomt for hovedsykehuset, vil disse tomtene bli vurdert i konseptarbeidet og etter hvert i styret for Helgelandssykehuset.

Når helseministeren åpner for det, vil det være naivt å tro at Vefsn kommune ikke vil spille inn en tomt eller to, med henvisning til at det å ta disse tomtene i bruk til sykehus vil være «framtidsrettet», vil være «til det beste for befolkningen på Helgeland» og være «tatt på godt grunnlag».

Kan sette andre sykehus i fare

Etter helseministerens presiseringer ligger det åpent for vurderinger i konseptfasearbeidet hvilken sykehustomt man skal velge på aksen Sandnessjøen - Mosjøen. Valget kan ikke bare sette sykehuset i Sandnessjøen i fare. Men i verste fall også sykehuset på Nord-Helgeland. Om ikke med en gang så på sikt. Det er vel flere enn meg som husker at Espen Isaksen etter Høies sykehusavgjørelse, sa i media at innen 10 år ville det være bare ett sykehus på Helgeland. Sterke krefter vil jobbe for at det blir slik. Både kommunene på Nord-Helgeland og Alstahaug kommune burde ha felles interesse i at sykehuset i Sandnessjøen blir værende der det er.

Gustav Arne Nyborg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags