Gå til sidens hovedinnhold

Mo i Rana som et selvsagt hovedsykehus ble understreket da styret i Helse Nord valgte Mo i Rana som hovedkontor i Helgelandssykehuset

Artikkelen er over 3 år gammel

I flere kronikker vil Geir Waage, ordfører Rana kommune, Anita Sollie, konstituert adm. dir. Rana Utviklingsselskap as og Jan Erik Furunes tidligere sykehusdirektør i perioden 2000-2011, ta for seg sykehusstrukturen på Helgeland

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Styret i Helse Midt-Norge valgte å lokalisere hovedsykehuset i Molde (26.000 innbyggere) framfor Kristiansund (20.000 innbyggere) med følgende begrunnelser (kilde styresak 2014):

«Det legges mest vekt på fordelene ved etablering nært det største fagmiljøet og på sårbarheten i interimsperioden frem til nytt sykehus står ferdig, og at vektlegging av ansatte og fagmiljø vanskelig kan overvurderes i et helseforetak.»

«Et sykehus i Molde vil ha noe større befolkning … , muligheten for utdanningssamarbeid vil være noe enklere med en lokalisering nært høgskolemiljøene i Molde og  jobbmuligheter for ektefeller/partnere vil være noe bedre i Molde som har det største bo- og arbeidsmarkedet.»

Vedtaket ble senere bekreftet av helseminister Bent Høie. Imidlertid sliter Helse Møre og Romsdal i dag med å få realisert byggeprosjektet i Molde innenfor en ramme på 4,1 milliarder kroner.

Flere kronikker

Mo i Rana er det befolkningsmessige tyngdepunktet på Helgeland, har det største sykehusfaglige miljøet og er byen nærmest midtpunktet (Korgen) i regionen (kilde Sykehusbygg/COWI/WSP-rapport 2017).

I flere kronikker vil vi dokumentere hvorfor hovedsykehuset (stort akuttsykehus) på Helgeland fortsatt vil være lokalisert i Mo i Rana. En to-sykehus-løsning anbefales likevel i tråd med nasjonal sykehusplan (stort akuttsykehus og akuttsykehus).

Rana er 3. største kommune i Nord-Norge og eneste på Helgeland på størrelse med Molde

Rana er den 3. største sykehuskommunen i Nord-Norge med 26.000 innbyggere og eneste kommune på Helgeland på størrelse med Molde kommune. Vefsn har 13.000 innbyggere og Alstahaug har 7.000 innbyggere.

Region Mo i Rana (Nord-Helgeland) – en av fire regioner på Helgeland – har alene 46 % av befolkningen. Vår regionen har også 59 % av all verdiskaping (bedriftsomsetning) på Helgeland (kilde Horisont Helgeland 2017).

Det befolkningsmessige tyngdepunktet med bredest arbeidsmarked og rekrutteringsmulighet

Ranaregionen er tyngdepunktet på Helgeland:

 • Flest innbyggere.
 • Størst arbeidsmarked.
 • Høgest vekstkraft og attraktivitet.

Eller som uttrykt av direktør Karsten Nestvold i Innovasjon Norge i Nordland (kilde Gallariamagasinet 2014):

«Mo i Rana har vel den mest spennende sammensetningen av næringsliv som finnes i Nordland.»

Det største sykehusfaglige miljøet, flest pasienter og et innovativt lokalsykehus

Helgelandssykehuset Mo i Rana er den største sykehusenheten i helseforetaket:

•          Flest trafikkulykker.

•          Størst pasientaktivitet.

•          Flest ansatte.

•          Minst underskudd.

Et innovativt lokalsykehus med det tyngste akuttmiljøet:

 • Suksess Helsepark og ett av fem pilotsykehus i Norge.
 • Landets første sykehus med elektronisk fakturaflyt, digital skrivetjeneste eksternt og elektronisk henvisning.
 • Veldrevet akuttmottak, høgere nivå på intensivmedisin og kirurgisk tyngdepunkt også med ortopedisk beredskap.

Lav befolkningsvekst og andel statlige arbeidsplasser sammenlignet med Bodø og Tromsø

Ranaregionen er tyngdepunktet på Helgeland, men taper terreng i et nordnorsk byperspektiv:

 • Ranas andel av befolkning i nord.
 • Ranas andel av statlige arbeidsplasser i nord.

Ranasamfunnet har vært gjennom en stor omstilling av statsbedrifter og netto tap av arbeidsplasser:

 • Rana er landsdelens tredje største kommune.
 • Et tap av 500 kvinnedominerte statlige arbeidsplasser vil ha størst konsekvenser for familier i Rana og på nytt sette kommunen flere tiår tilbake.
 • Rana er eneste by på Helgeland med sykepleierutdanning.
 • Rana har de beste forutsetningene på Helgeland for rekruttering og stabilisering av fagmiljø til et hovedsykehus.

Balansert beredskapsstruktur med sykehus i nord og ved kysten samt luftambulanse i sør

Prinsipper for en ny sykehusstruktur på Helgeland:

 • Hovedsykehus i Mo i Rana (stort akuttsykehus) og sykehus i Sandnessjøen (akuttsykehus) samt DMS (distriktsmedisinske senter) i Mosjøen og Brønnøysund.
 • Teoretisk midtpunkt på Helgeland er Korgen basert på pasienttransport langs bakken (bil, buss, ferge og båt – kilde Sykehusbygg/COWI/WSP-rapport 2017).
 • Midtpunktet kan i praksis flyttes i retning Mo i Rana ved et bedre flytilbud mellom Mo i Rana og Brønnøysund for elektive (planlagte) pasienter.
 • Dette vil fange inn Sør-Helgeland i en mer effektiv og pasientvennlig logistikk enn bakketransport samt hindre pasientlekkasje.
 • Akutte pasienter i sør har et godt tilbud gjennom lokaliseringen av luftambulansen i Brønnøysund (helikopter og fly).
 • Beredskapen på kysten er god pga. helikopter og ambulansebåter samt relativt mange bilambulansestasjoner (8 av 13).
 • Bodø vil være backup for landing av helikopter ved dårlig vær på Helgeland og i Mo i Rana.

Et hovedsykehus på Helgeland «vil være avhengig av» adkomst til «flyplass med høy regularitet for å evakuere pasienter» og en stor flyplass skal som kjent bygges i Mo i Rana (kilde Helgelandssykehusets utviklingsplan 2014). 80 % av befolkningen på Helgeland når Mo i Rana i dag innen 90 minutter kjøretid.

Velegnede sykehustomter bynært som tilfredsstiller statlige og planfaglige krav

Professor i helseøkonomi, Terje P. Hagen, Universitetet i Oslo, om lokalisering av sykehus (kilde NRK Nordland 2017):

«Det er økende skepsis til å bygge nye sykehus mellom byer i stedet for en by … I Fredrikstad- og Sarpsborgsområdet har de lagt sykehuset på Kalnes midt i mellom. Lokaliseringen gir store behov for investeringer i infrastruktur, særlig veier. Det gir store utgifter som kommer i tillegg til sykehuset. Det påfører også både ansatte og pasienter store reisekostnader.»

Lokalisering av store arbeidsintensive virksomheter utenfor byer er i strid med en rekke statlige og regionale planfaglige krav. Mo i Rana har velegnede bynære sykehustomter:

 • Selfors: En utvidelse av dagens sykehus kan gjøres på dagens tomtearel og tilleggsareal i retning av både det gamle og nye sykehjemmet.
 • Svortdalen: Et nytt stort sykehus kan bygges enda mer bynært ved E6 og kort veg til både togstasjon samt offentlige og private tjenestetilbud i sentrum.

Dagens kollektivplan med bybusser passerer både Selfors og Svortdalen. Likeså regionbussene. 21.000 innbyggere kan nå inn til sentrum av byen på sykkel på under 30 minutter. Fjernvarmenettet ligger også til rette for oppvarming av et nytt sykehus i Svortdalen i likhet med Selfors (grønt sykehus).

Gjennomgående industriell omstillingskultur og gode utdannings- og fritidstilbud

I et Helgelandsperspektiv har Mo i Rana fortrinn som det er vanskelig å konkurrere med:

 • En stolt industrihistorie og et mål om en grønn industripark i verdensklasse.
 • Statlige virksomheter med nasjonale oppgaver og effektive IT-løsninger.
 • Økt vekstkraft og verdiskaping med ny stor flyplass og logistikkløsninger.
 • Tyngdepunkt for sykehusdrift og kirurgi.
 • Innovative samhandlingstiltak mellom primær- og spesialisthelsetjeneste.
 • Campus som nasjonalt forbilde på samspill mellom utdanning og arbeidsliv.
 • Attraktivt kulturliv, herunder regionteater og festivaler.
 • Sterk frivillig sektor og stor dugnadsånd.
 • Kommune med vekstkraft og attraktivitet samt rekrutteringsevne.

Campus Helgeland tilbyr følgende universitetsutdanninger i helse- og sosialfag:

 • Bachelor sykepleie.
 • Master sykepleie.
 • Bachelor sosialt arbeid.
 • Delstudium palliativ behandling.
 • Delstudium psykiatri.

I tillegg tilbys andre fag som et sykehus har behov for: Økonomi, administrasjon, ledelse, ingeniør og teknologi kombinert med forskningsaktivitet.

Oppsummering

Mo i Rana som et selvsagt hovedsykehus ble understreket da styret i Helse Nord valgte Mo i Rana som hovedkontor i Helgelandssykehuset. Dette skjedde under den statlige overtakelsen av sykehusene fra fylkeskommunene da de tre sykehusene på Helgeland ble til ett helseforetak (kilde styresak 2001):

«Det vil være sterke argumenter for å legge ledelse og administrasjon av helseforetaket til det sykehuset som antas å ha det beste rekrutteringspotensialet og som samlet sett disponerer de største ressurser.»

«Være levedyktig mht. rekruttering og derfor inkludere minst ett ressurssykehus.»

Mo i Rana er i utkanten av luftambulanseressursene. Andre lokaliseringsalternativ enn Mo i Rana for et hovedsykehus (stort akuttsykehus) tilsier relokalisering av luftambulansen til ny flyplass i Rana.

Mo i Rana er allerede i dag tyngdepunktet for sykehusdrift (flest årsverk, best økonomistyring og størst pasientaktivitet) og kirurgi (eneste sykehus også med ortopedisk beredskap) på Helgeland.

Geir Waage

Ordfører Rana kommune

Anita Sollie

Konstituert adm. dir. Rana Utviklingsselskap as

Jan Erik Furunes

Tidligere sykehusdirektør 2000-2011

Kommentarer til denne saken