Svar til Linda Eide: I stedet for å se hele Helgeland, oppleves fokuset i innlegget svært navlebeskuende

Ordførerkandidat for Vefsn Høyre, Jørn Clausen.

Ordførerkandidat for Vefsn Høyre, Jørn Clausen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevVaraordfører og leder i Rana Arbeiderparti, Linda Eide, argumenterer hardt i innlegg i ulike medier på Helgeland 10.07.19, at Rana ikke er en utkant på Helgeland og begrunner dette med reisetidsanalyser som er gjort i forbindelse med sykehusutredningen på Helgeland.


I stedet for å se hele Helgeland oppleves fokuset i innlegget svært navlebeskuende. Hun skriver at argumentasjonen fra kommunene sør for Korgfjellet om at Rana er en utkant på Helgeland, er et angrep på befolkningen på Nord-Helgeland som mangler sidestykke på mange tiår. «Spesielt når invitten fra Rana er en balansert sykehusstruktur på Helgeland med et stort akuttsykehus på Mo, et akuttsykehus ved kysten, et DMS i midten og luftambulanse i sør».


Det er tydelig at det er flere poenger ved argumentasjonen fra de aller fleste kommunene på Helgeland som varaordfører og leder av Rana Arbeiderparti ikke har fått med seg. Det er også tydelig at Linda Eide og flertallet på Helgeland har ulike perspektiv; hva er best for Rana eller hva er best for hele Helgeland.


Uansett hvilke reisetidsbegrensinger varaordfører og leder av Arbeiderpartiet i Rana legger til grunn, vil Rana være lengst nord i regionen. Det vil gjelde på alle kart. Selv om det bor flest mennesker i Rana av kommunene på Helgeland, er det transportteoretiske midtpunkt på Helgeland utredet flere ganger og definert i bl.a. Helgelandssykehusets utviklingsplan fra 2014 og i rapporten om transporttider fra Prehospitabel enhet på Helgelandssykehuset fra 2018. Dette punktet ligger nord i Vefsn kommune. Det er også gjort utredninger av teoretisk midtpunkt i luftlinje på Helgeland, dette punktet ligger litt lenger vest mot Toventunnelen enn transportteoretisk midtpunkt.


I grafen over reisetider fra ressursgruppa som Linda Eide selv argumenterer fra, kan man lese ut følgende; På nesten hele aksen Mosjøen – Sandnessjøen vil hele Helgelands befolkning være nådd innenfor ca 135 minutters kjøretid. Hele Helgelands befolkning vil nås først etter ca 225 minutter ved lokalisering av et stort akuttsykehus til Rana. Derfor er Sør Helgeland tydelig på at et stort akuttsykehus lokalisert på Mo er en uaktuell løsning for dem, det er ikke en løsning som favner hele Helgeland. Vi argumenterer for en sykehusløsning som favner om hele Helgeland, også Sør- og Nord Helgeland.


Linda Eide argumenterer for at hyppigere flyavganger fra Brønnøysund til Mo vil kompensere for lang reisevei for befolkning på Sør-Helgeland til et stort akuttsykehus på Mo. Tror virkelig lederen av Rana Arbeiderparti at gamle skrøpelige eller kronikere som må ha ledsager med seg, vil ta seg tid og råd til å benytte fly til månedlige konsultasjoner ved et lokalsykehus i Rana? Et sykehustilbud på Helgeland må kunne nås på en rimelig måte for alle. Hvis ikke er det svært usosialt og urettferdig for noen.


Varaordføreren kaller sitt forslag til sykehusstruktur for en invitt til hele Helgeland. Det er ikke slik det store flertall av Helgelands befolkning opplever det. Forslaget leder av Rana Arbeiderparti legger opp til er et akuttsykehus med en lokalisering som mindretallet på Helgeland med Rana kommune er de eneste som ønsker velkommen. Det er derfor grunn til å gjenta de refleksjoner som ordfører i Vefsn Jann Arne Løvdal og daglig leder i MON, Espen Isaksen, delte i innlegg for en kort tid tilbake:

«Hvorfor akkurat Rana kommune, som nesten de eneste, ønsker en slik modell velkommen på Helgeland så lenge det største sykehuset legges til Mo, får være opp til hver enkelt å reflektere litt over.»

For å få klargjort varaordfører og leder av Rana Arbeiderpartis tanker om det beste for hele Helgelands befolkning, er det naturlig å spørre; dersom det skulle vedtas en sykehusstruktur med et stort akuttsykehus og et akuttsykehus (modell 2b-1), kan det da også være også i Ranas interesse, at det største sykehuset plasseres på den siden av Korgfjellet med flest innbyggere?


Vi i Vefsn Høyre mener at det er viktig at Helgeland samler seg om å bygge opp regionens viktigste institusjon Helgelandssykehuset HF. Dette for at hele regionen skal få det beste pasienttilbud og at hele Helgeland skal få de beste muligheter til vekst og utvikling. Også Rana vil vokse og utvikles med at hele Helgeland som marked og region vokser. Da må vi få et sykehus som er til det beste for pasientene på hele Helgeland. Ett stort akuttsykehus lokalisert nord i regionen vil oppleves som en brems for utvikling på hele Helgeland, og det vil over tid også svekke Rana. Vefsn Høyre tror derfor på ett felles akuttsykehus i midten av regionen. Vi tror at en lokalisering på aksen Mosjøen – Sandnessjøen vil være det beste for hele Helgeland.


Kjære helgelendinger: «En for alle – alle for en»


Jørn Clausen
Ordførerkandidat for Vefsn Høyre


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags