Ny utredning av Nord-Norgebanen inn i NTP. Gjør Nord-Norge forberedt på en grønnere framtid.

Den store konferansen Agenda Nord-Norge ble nettopp gjennomført for annen gang med mer enn 400 deltakere samlet i Bodø. Blant de mange interessante innslagene var vi nok mange som var særlig spent på framleggingen av rapporten om framtidens logistikkløsninger for Nord-Norge. Som et program for de nærmeste 15 årene var forslagene gode. Forslagene handlet stort sett om å forbedre det transporttilbudet vi allerede har: Døgnåpen E6 med fastforbindelse over Tysfjord og sikrere forbindelse over Kvænangsfjellet, sikrere og delvis døgnåpne fergesamband, flere døgnåpne grenseoverganger, bedre og billigere flyforbindelser, opprustet Nordlandsbane fra Bodø og sørover osv.

Den eneste overraskelsen var at kravet om dobbeltspor på Ofotbanen ikke var tatt med. Riktignok nevnes det at hele strekningen fra Narvik til Alnabru i Oslo må forbedres, men det meste av dette styres jo av Sverige, ikke Norge, så det viktigste norske bidraget burde være dobbeltspor på Ofotbanen. Trafikken på Ofotbanen i dag er så tett at det oppstår forsinkelser. Og både varetransport til Narvik og særlig fiskeeksport fra Narvik krever stramme og pålitelige tidsplaner. LO-leder Gerd Kristiansen framhevet betimelig nok betydningen av dobbeltspor på Ofotbanen i sin innledning.

Alt dette bør kunne løses i løpet av de nærmeste 15 år. Men når vi ser lenger fram i tid, 20-40 år fra nå, er det bare en nybygget jernbane på langs av Nord-Norge som vil duge. Økningen i jernbanetransporten mellom Oslo og Narvik via Sverige er det beste beviset på dette. I løpet av de siste 15 år har det økt fra 1 til 2 godstog pr dag hver vei, og veksten ser ut til å fortsette. I tillegg til dette kommer malmtransport. Også med Nordlandsbanen til Fauske og Bodø øker godsmengden.

Alt dette skal så transporteres på vei til og fra jernbaneterminalene, mye av det langs E6. Allerede i dag er mange skremt av mengden av tunge lastebiler på veiene. 20-40 år fra nå må veiene avlastes av en forlenget Nord-Norgebane. På Agenda-konferansen ble dette heldigvis framhevet av fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp). Også kommentator i avisa Nordlys, Skjalg

Fjellheim, påpeker dette 3. november. Den siste utredningen av Nord-Norgebanen ble laget i 1992, FØR suksessen med togtransport mellom Narvik og Oslo og FØR Barentssamarbeidet. En ny grundig utredning av Nord-Norgebanen må derfor inn i Nasjonal Transportplan 2018-2027 (NTP) som skal vedtas i Stortinget våren 2017. På Agenda-konferansen stemte 73 porsent av deltakerne i en uhøytidelig mentometer-avstemning FOR at Nord-Norgebanen bør utredes innen 2020. Det er et oppmuntrende resultat i en såpass «tung» nordnorsk forsamling! Med Agenda Nord-Norges målsetting om et samlet Nord-Norge med innspill til NTP burde en avstemning med 73 konkurs også gi en god indikasjon på et tema som kan inngå som felles innspill til NTP.

Vidar Eng,

Tromskomiteen for jernbane

Svein Arnt Uhre,

Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen