Når vi opplever at NAV, som er og skal være vårt felles sikkerhetsnett, rakner, er det alvorlig og helt uakseptabelt. Her må det ryddes opp

Oslo 20191028. 
Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng  tv. holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Oslo 20191028. Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng tv. holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto:

Både i NAV-skandalen og i det Tove har opplevd, kan jeg ikke fri meg fra følelsen av at her har vi med et utslag av klassejustis å gjøre. Det er ingen god følelse. Det er nemlig vanskelig å tenke seg at tusenvis av velstående og ressurssterke nordmenn ville blitt, eller funnet seg i, å bli dømt på denne måten, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen i Ukeslutt.

DEL

UkesluttNAV-skandalen sprakk på mandag. Da ble det kjent at vi står overfor alvorlige svik i flere ledd. NAV har sviktet på det groveste, men det hersker liten tvil om at også påtalemyndigheten og domstolene har et betydelig ansvar for det som har skjedd.

Utgangspunktet for de skandaløse forholdene som nå avdekkes, er at NAV har unnlatt å innlemme et EØS-regelverk fra 2012 som en del av norsk lov. Dette har rammet mottakere av stønader som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger. Feiltolkninga fra NAV har totalt rammet over 2.400 personer. 48 personer har fått fengselsdom, hvorav 36 har måtte sone. Den lengste dommen er på åtte måneder.

Det er nesten så en ikke tror det som nå kommer fram, for det er rett og slett rystende at rettsstaten Norge har dømt sine egne borgere på et fullstendig sviktende grunnlag. Her står vi overfor en skandale som savner sidestykke i norsk rettshistorie.

På landsbasis er altså 48 personer blitt dømt til uriktige dommer. Disse er dømt til alt fra ubetinget fengsel til samfunnsstraff. Her i Nordland er det to saker. En av sakene ble ført for Rana tingrett, mens en annen ble ført for Salten tingrett.

I mai 2018 ble en nå 54 år gammel ranakvinne dømt til 75 dager fengsel for å ha svindlet NAV. 45 dager av dommen ble gjort betinget, med en prøvetid på to år. Kvinnen har aldri tidligere vært straffedømt for noe som helst. Det ble tatt ut tiltale mot henne, og påstanden var at hun hadde svindlet NAV for 284.810 kroner. Kvinnen har ennå ikke sonet fengselsstraffen hun ble dømt til.

Hvordan det nå er å få vite at hun er urettmessig dømt, kan en bare forestille seg. Til oss sier forsvareren hennes Olaf Fjalstad at han forventer at hans klient får nødvendig oppreisning for en uriktig dom og uriktig straffeforfølgelse. Det er det ekstremt mange klienter og uskyldig dømte landet rundt, som må få.

NAV er i gang med å kontakte alle berørte, og den lista er altså lengre enn lang. NAV har forsikret arbeidsminister Anniken Hauglie om at etaten foretar en full gjennomgang av alle sakene som kan ha vært behandlet feil. Det skulle ellers bare mangle.

Den gjennomgangen bør NAV foreta uten opphold og med ei ydmyk tilnærming. Det kan dessverre se ut til at tilnærminga i de utallige sakene så langt har vært alt annet enn ydmyk.

I hovedsak er det den lille mann og kvinne som er ofre for denne skandalen og som nå står igjen som uskyldige tapere. Disse må gis erstatning og oppreisning uten å måtte gå ny spissrotgang i systemet.

Et system som altså har sviktet dem på det groveste. Et system som har stemplet hederlige mennesker som trygdemisbrukere og kriminelle. Et system som har bidratt til å sette folk i en helt umulig økonomisk situasjon med krav om tilbakebetalinger, og stans i utbetalinger som de rettmessig har krav på.

Stans i rettmessige NAV-utbetalinger er for øvrig også kjernen i en annen sak vi har omtalt her i Rana Blad denne uka. Den handlet om Tove Winje-Mathisen som opplevde at en mann i Drammen var registrert med hennes personnummer, med det resultat at hun har blitt skattet for hans inntekt. Det medførte at NAV stoppet utbetalingene til henne.

– Jeg har også regninger som skal betales, mat som skal handles. Det er ikke min feil at jeg er havnet i denne situasjonen. Jeg er svekket som følge av kreftsykdom og cellegiftbehandling, men må bruke uendelig med timer på å rydde opp i dette. Det er ikke greit, sier Tove til oss.

Nei, det er så langt fra greit som det er mulig å komme. Ikke bare har hun opplevd at NAV stopper utbetalingene, hun har også opplevd at det har trukket i langdrag å få ordnet opp i dette, og at henvendelsene hennes har blitt neglisjert.

Først da vi i Rana Blad tok kontakt med Skatteetaten begynte ting å skje. Etaten tok straks fatt på å undersøke hva som kunne ligge til grunn for problemene – og vipps så ble saken, som skyldes feilregistrering og menneselig svikt i Drammen kommune, oppklart og løst. At vi i Rana Blad gjennom å skrive om dette bidrar til ei løsning på saken i hurtigtogsfart, er jo bra, men det burde ikke være nødvendig. Dette skulle vært ordnet opp i for lenge siden. Samtidig er vi her ved kjernen i det som er samfunnsoppdraget vårt, nemlig å avdekke urett og bidra til at folk blir tatt på alvor og hørt.

Både i NAV-skandalen og i det Tove har opplevd, kan jeg ikke fri meg fra følelsen av at her har vi med et utslag av klassejustis å gjøre. Det er ingen god følelse. Det er nemlig vanskelig å tenke seg at tusenvis av velstående og ressurssterke nordmenn ville blitt, eller funnet seg i, å bli dømt på denne måten. Det er også påtakelig at Drammen kommune rydder opp i Toves sak på «null komma niks» når henvendelsen kommer fra Rana Blad. Det burde gå akkurat like raskt å få dette oppklart når henvendelsen kom fra en uføretrygdet kreftoverlevende.

Når det ikke gjør det, er det grunn til å rope varsko. Når vi opplever at NAV, som er og skal være vårt felles sikkerhetsnett, rakner, er det alvorlig og helt uakseptabelt. Her må det ryddes opp.

Marit Ulriksen, sjefredaktør Rana Blad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags