Kuttet i fedrekvota er det et helt klart skritt tilbake for norsk likestilling. At dette er en villet politikk er fullstendig ubegripelig

Sjefredaktør Marit Ulriksen skriver om fedrekvote i denne helgens Ukeslutt.

Sjefredaktør Marit Ulriksen skriver om fedrekvote i denne helgens Ukeslutt. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

UkesluttStatsministeren er skuffa over norske menn. Nei skulle du hørt? Skuffelsen kom til uttrykk da Erna Solberg tidligere denne uka debatterte pappapermen med Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Jeg er nok ikke den første kvinna til å bli skuffet over norske menn, proklamerte statsministeren.

Det er selvsagt fristende å trekke på smilebåndet av et slikt utsagn, men bakteppet er for alvorlig til å spøke med.

Å kutte i ett at de mest treffsikre politiske virkemidlene som noen gang er innført, viser seg altså ikke å være et sjakktrekk. For etter at Høyre og Frp-regjeringa vedtok å fjerne fire av fedrenes 14 forbeholdte permisjonsuker, har akkurat det NHO, LO, Virke, Spekter, forskere og opposisjonen på det sterkeste advarte mot: Færre fedre tar ut mer enn ti ukers permisjon.

For to år sida tok 13 prosent av fedrene ut 14 ukers pappaperm. Første halvår i år gjorde 0,4 prosent det samme, skrev NTB før helga.

Nye tall fra Nav viser at én av fire fedre tar ut akkurat den fastsatte pappakvoten på ti uker, skriver Aftenposten. Det siste året var det ei lita økning i andelen som tar mer enn 70 dager pappaperm, men andelen er likevel langt lavere enn den var før reglene ble endra i 2014.

Da ble fedrekvota redusert fra 14 til 10 uker. I 2014 og 2015 var andelen fedre som tok mer enn ti uker pappapermisjon, over 30 prosent. I de to siste åra er tallet på drøyt 10 prosent.

Det er selvsagt fristende å trekke på smilebåndet av et slikt utsagn, men bakteppet er for alvorlig til å spøke med

Det er bare å gratulere en skuffa statsminister og hennes meningsfeller. Her har de på kort tid klart å rokke ved ei ordning som ikke bare har styrka relasjonene mellom far og barn, men som også har bidratt til økt likestilling.

Pappakvota ble innført allerede under Gro Harlem Brundtlands regjering i 1993, og da stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot. Begge partiene, som nå er i regjering, har vært mot at en del av permisjonstida skal være forbeholdt far, men måtte bøye av for samarbeidspartiene KrF og Venstre. Under det blåblå-styret er likevel ukene som er forbehold far altså redusert fra 14 til ti uker.

Hensikten med fedrekvota er å få fedre til å ta større del i omsorgen av barna sine i de første leveåra – og den virker.

En betydelig del av den økonomiske veksten her til lands siden 70-tallet kan tilskrives kvinners økende deltakelse i arbeidslivet. Det viser en forskningsrapport som ble lagt fram i fjor. Full barnehagedekning og en permisjonsperiode forbeholdt fedre, har vært viktige faktorer i så måte.

Pappapermisjonen virker altså etter hensikten, og det var galt å stramme inn fra 14 til ti uker. Pappakvota er god likestilling og den skaper verdier både i bedrifter og i samfunnet.

Lovverket som gir menn rett til å ta ut ti uker permisjon er svært viktig for fedre som ønsker å være hjemme med barna sine.

Dessuten er det bare ett virkemiddel som øker fedrenes deltakelse i barneomsorg og det er særrettigheter.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund er blant dem som mener en egen pappakvote har vært det virkemiddelet som har hatt størst effekt på likestillinga i arbeidslivet. Skogen Lund har da også protestert mot å korte inn på pappapermisjonen, og nå konstaterer hun overfor Dagens Næringsliv at hun fikk rett.

For når mer av omsorgsansvaret i hjemme igjen overtas av kvinner, minsker kvinners mulighet til å velge utdanning og karriere. Kuttet i fedrekvota er det et helt klar skritt tilbake for norsk likestilling, og for barns mulighet til å få et nært forhold til begge foreldrene allerede fra starten av.

At dette er en villet politikk er fullstendig ubegripelig.

Statsministerens resonnement har tidligere vært at kulturforandringene i Norge er kommet så langt at deler av pappapermen kunne ofres på valgfrihetens alter. Når nye tall nå legges på bordet, er heldigvis vår kvinnelige statsminister så klok at hun forandrer mening og kurs.

Erfaringene fra Danmark forteller oss at mødrene tok en større del av permisjonen i det øyeblikket pappakvoten ble fjerna. De ferske tallene fra Nav trekker også i samme retning.

På denne bakgrunn er det ekstra interessant å registrere glideflukten og realitetsorienteringa som har skjedd hos en rekke politikere på borgerlig side. Barn, fedre og likestillinga kan dermed komme til å gå seirende ut, uansett hvilken regjering vi får etter høstens valg.

Jeg var kanskje overoptimistisk på vegne av norske menn og norske familier. Vi har justert politikken og sier at vi skal opprettholde fedrekvota, sier Solberg nå.

At Høyre justerer sitt syn på fedrekvota er ikke en dag for tidlig.

Marit Ulriksen, sjefredaktør i Rana Blad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags