Mennesker i krise trenger rask respons, ikke beskjed om å ringe fastlegen neste morgen eller over helga

DEL

UkesluttTa først på din egen oksygenmaske før du hjelper andre.

10. oktober markeres Verdensdagen for psykisk helse. Enten du er pårørende til en person som er alvorlig syk eller du selv er den som sliter: For å kunne være til hjelp må du gi deg selv rom til å puste. Være raus med deg selv.

10. oktober fyller Bakeribygget ti år. Det er et resultatet av raushet, mener tidligere daglig leder Birgit Granhaug: – Bakeribygget er ikke en lovpålagt ting, men Rana kommune var raus og sa «dette er en god idé».

– Disse tilbudene gir dagen vår et innhold. Vi føler at vi er verdt noe

«Vær raus» er årets tema når Verdensdagen for Psykisk helse markeres. Vi – altså alle – oppfordres til å vise raushet i hverdagen. Det kan bidra til god psykisk helse.

Vi er mange som kjenner på kropp og sjel, at så enkelt er det ikke. Ikke alltid.

Den som har vært utsatt for overgrep, fysisk og/eller psykisk, som har blitt misbrukt av tillitsperson(er), barn og voksne i miljøer der maktmennesker bruker sosial kontroll til å holde tanker og liv fanget. Kvinner, menn og barn som opplever vold i nære relasjoner, flyktninger og offer for ulike traumer. Den som kjenner på utenforskap, mobbing, ikke blir sett eller hørt. Den som sliter med tanker om å gjøre slutt på alt. Den som uansett grunn, er syk i psyken.

Den vet at sår på sjelen gror dårlig uten hjelp.

Vi trenger et raust hjelpeapparat, som stiller når det trengs. Ikke bare med fine ord, men med handling, kunnskap og mot. Som også evner å formidle håp om at det finnes et lys der framme.

Mennesker i krise trenger rask respons, ikke beskjed om å ringe fastlegen neste morgen eller over helga. De trenger at kriseplaner og tiltak som er avtalt, gjelder når det smeller. Det handler om respekt og å ta mennesker på alvor.

Dette krever kompetente fagfolk, men også rause politikere på kommune-, fylkes-, stortings- og regjeringsnivå. Det krever forståelse for at psyken ikke kan «quick fikses», at forebygging er lønnsomt og at det er god samfunnsøkonomi å satse på folk.

Malvin Skivik, er et eksempel. Du møtte ham i Rana Blad nylig. Han er en av nesten 30 personer som har deltatt på Nav-programmet Individuell Jobbstøtte. Her brukes arbeid som en del av behandlinga for personer med psykiske lidelser. Malvin har byttet ut behandling for angst og depresjon, med en fast jobb han lykkes i.

For andre vil dagtilbud som tiårsjubilanten Bakeribygget i Rana er eksempel på, være det som gir innhold og liv til dagene. Andre trenger behandling som bare spesialisthelsetjenesten kan gi. Behov og krav til responstid vil variere ut fra person og diagnose, men går det på psyken løs, nytter det ikke å lukke øynene og håpe det går over.

I sommer uttrykte lege Sajjad Ahmad Chughtai fra Danmark, bekymring over at psykisk syke i Rana ikke får den hjelpa de trenger. Mens han jobbet i Rana erfarte han det som vanskelig å tilby pasienter med psykisk sykdom hjelp.

– Mange som trenger hjelp, får det ikke, sa Chughtai til Rana Blad.

På dialogkonferansen om Helgelandssykehuset 2025 nylig, var kommuneoverlege Frode Berg i Rana den eneste som rettet søkelyset på psykiatri og rus.

– Samarbeidet for de aller sykeste pasientene er ikke bra nok. Vi har ikke en akuttpsykiatrisk beredskap i Rana utenom kontortid. Hva mener Helgelandssykehuset innen rus- og psykiatrifeltet, ville Frode Berg vite.

Bekymringa møtte gjenklang hos Helgelandssykehuset som kunne bekrefte at psykiatrien er stemoderlig behandlet, at psykiatri og rus skal være en del av løsninga i en ny sykehusstruktur, men viktigst:

– Dette kan ikke vente til 2025. Det må gjøres allerede i dag. Jeg har satt i gang et arbeid for å prioritere psykisk helsevern og rus, sa administrerende direktør, Hulda Gunnlaugsdottir.

Det er også helt nødvendig. Nylig kunne vi lese i Rana Blad at Helgelandssykehuset får kritikk fra Fylkesmannen for ikke å ha gitt forsvarlig helsehjelp til en eldre mann i juli i fjor. Han ble funnet død i sitt eget hjem etter å ha blitt overført fra ambulant akutteam (AAT) ved Helgelandssykehuset Mo i Rana til kommunehelsetjenesten – uten at det var laget en plan for overføring fra ett nivå til et annet.

Mannen hadde tatt sitt eget liv.

Verdensdagen for psykisk helse har som mål å øke kunnskapen og åpenheten om at vi alle har en psykisk helse.

Spennet mellom lettere psykiske lidelser og alvorlige psykiske lidelser er stort og vidt. Det er fortsatt mange fordommer og tabu knyttet til de tunge diagnosene, mens åpenheten om at vi alle kan «møte veggen», har blitt større.

Som system er raushet å yte kvalifisert hjelp når det trengs. For alle er raushet å ta et skritt tilbake, før vi dømmer andre. Raushet er å respektere ulikheter, og å være en venn uansett. Raushet er å godta oss selv, med alle mangler.

Raushet er å gi litt faen. Du er god nok, og det er faen meg godt nok!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags