Heldigvis er ikke støynivået fra aktører og aksjonsgrupper det som vil være utslagsgivende når ressursgruppa nå kommer med si endelige anbefaling

Den eksterne ressursgruppa med leder Helge Torgersen i spissen, landet på ett stort akuttsykehus i Mo i Rana i sin foreløpige anbefaling. 19. mars blir det kjent om konklusjonen står ved lag.

Den eksterne ressursgruppa med leder Helge Torgersen i spissen, landet på ett stort akuttsykehus i Mo i Rana i sin foreløpige anbefaling. 19. mars blir det kjent om konklusjonen står ved lag. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Støyen har vært fullstendig forutsigbar. Det som derimot har vært noe overraskende er at de som legger store ressurser og prestisje i å få bygd ett stort sykehus sør for Korgfjellet, ikke har klart å samle seg rundt Sandnessjøen, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen i Ukeslutt.

DEL

UkesluttHvor mange saker, leserbrev og kommentarer om framtidas sykehus som er publisert i helgelandsavisene, for ikke å snakke om utsagn som er kommet i diverse støttegrupper på Facebook, siden 3. desember, har jeg ikke noe eksakt tall på. Men det er mange, ufattelig mange. Engasjementet siden den eksterne ressursgruppa la fram sin foreløpige rapport og konkluderte at det bør bygges ett nytt stort sykehus på Mo, har vært akkurat så formidabelt som forventa. På tirsdag overleverer ressursgruppas leder Helge Torgersen den endelige rapporten til Helgelandssykehuset ved administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir. I rapporten vil det gå fram hva gruppa anser som de beste løsningene for framtidas sykehusstruktur og lokalisering. Dette vil være basert på tidligere arbeid og høringssvar.

Etter en høringsrunde på knappe tre måneder, har ressursgruppa fått 118 høringssvar å forholde seg til. I Rana Blad har vi omtalt mange av disse høringssvarene, og de vi mener har vært av størst interesse. Uten at alle svarene er lest, tar jeg neppe munnen for full når jeg sier at det er et stort sprik i dem – både hva gjelder innhold, tilnærmingsmåte, faglighet og avsender.

I Rana har Rana Utviklingsselskap vært særdeles viktig i denne høringsrunden og prosjektleder Knut Brichmann har i Facebook-gruppa «Helgelandssykehuset 2025 – ressursgruppas anbefaling er Rana» gjort ei grei oppsummering angående høringssvarene. Her peker han blant anna på, at hvis det er slik at de som roper høyest får sykehuset, så havner sykehuset definitivt på sørsiden av Korgfjellet.

Nå er det heldigvis ikke støynivået fra aktører og aksjonsgrupper som vil være utslagsgivende når ressursgruppa nå kommer med si endelige anbefaling i denne betente saken. Og har det vært støy i denne saken de siste tre månedene, er det liten eller ingen grunn til å tro at støynivået dempes når ressursgruppa kommer med konklusjonen – uansett hva den måtte bli.

I tida som er gått siden leder Helge Torgersen kunne opplyse at ressursgruppa si samla vurdering er at forholdene ligger best til rette for etablering av et stort akuttsykehus på Mo, har altså støyen rundt dette valget vært fullstendig forutsigbar.

Det som derimot har vært noe overraskende er at de som legger store ressurser og prestisje i å få bygd ett stort sykehus sør for Korgfjellet, ikke har klart å samle seg rundt Sandnessjøen.

I stedet for å forfølge at ressursgruppa faktisk åpner for at Sandnessjøen er ei alternativ plassering til Mo, så har 12 kommuner viklet seg inn i en merkverdig argumentasjon om at et nytt sykehus må legges på en akse mellom Sandnessjøen og Mosjøen. At ikke sykehusmiljøet i Sandnessjøen, befolkninga og lokale politikere i Alstahaug tør å sette foten ned og helhjertet gå inn for et nytt sykehus i Sandnessjøen, er for oss som står på utsida ubegripelig. Og at de ikke forlanger det samme fra de 11 andre kommunene som jobber hardt for å få lagt det nye sykehuset «sør for Korgfjellet», er helt umulig å skjønne.

Da ressursgruppa la fram sin foreløpige konklusjon skrev jeg følgende: Jeg har stor respekt for at det vil ha store konsekvenser for både Mosjøen og Sandnessjøen å bli uten sykehus som vi kjenner dem i dag. Langø og Alstahaug øyner nok en mulighet til å få lagt det nye store akuttsykehuset til Sandnessjøen, og vil utvilsomt legge ned store ressurser i dette. Det skal bli interessant å se hvordan Vefsn vil posisjonere seg i dette. Det er ifølge ressursgruppa ikke aktuelt å legge et stort sykehus til Vefsn. Det betyr jo selvsagt ikke at Jann-Arne Løvdahl gir opp ideen av den grunn.

Her både fikk jeg rett og tok feil. Jeg fikk rett med tanke på at Vefsn slett ikke har gitt opp ideen om å få et stort sykehus lagt til sin kommune. Jeg tok feil med tanke på at Alstahaug ville legge ned store ressurser for å få et stort sykehus lagt til sin kommune.

At Alstahaug har valgt å vende seg mot Vefsn, som helt utilslørt forsøker å kapre det nye sykehuset, framstår som underlig. Særlig sett i lys av at det faktisk er Rana kommune som foretrekker en to-sykehus-modell som vil kunne sikre sykehus både i Rana og i Alstahaug. Da blir det noe underlig at Rana blir kritisert for ikke å vise storhet i sykehussaken. Påstanden fra Espen Isaksen, daglig leder i MON som fronter sykehuskampen på vegne av Vefsn, om at de 12 kommunene sør for Korgfjellet gjennom en unison enighet og et solidarisk tankesett tenker på det beste for pasientene på hele Helgeland, mens Rana ikke gjør det, er mildt sagt useriøs. At de 12 kommunene ikke har pekt på noe anna enn ei utopisk «akseplassering» av et nytt sykehus, bunner verken i unison enighet eller utprega solidaritet. I det øyeblikket det kommer til valg av lokaliseringssted, vil innbyrdes uenighet komme opp i dagen for fullt. Og da kommer den skjøre aksealliansemakten til å slå sprekker. Da vil det kanskje være en idé for Alstahaug å vende seg mot Rana, hvis det ikke er for seint. Når ressursgruppa kommer med sin endelige faglige konklusjon på tirsdag, er nemlig løpet lagt – også hva gjelder lokalisering av framtidas sykehus på Helgeland.

Marit Ulriksen, sjefredaktør Rana Blad

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags