Mens debatten på Helgeland går høyt om sykehus og hva et DMS kan være, er Finnmarkssykehuset i god gang med å gi innbyggerne et tilbud nærmere der de bor

Artikkelen er over 2 år gammel