I Rana er vi med rette forundret over hva avisene i våre nabobyer i sør greier å koke i hop når de skriver om saker som vi i Rana følger tett. Rapporter og utsagn blir forvrengt og mangelfullt referert, og bisetninger gjøres til hovedoppslag for å tjene det budskap som avisene vil formidle. Så viser det seg at Rana blad også kan kunsten, noe de etter min mening til fulle demonstrerer i dekningen av en sak som kommunestyret skal behandle om evaluering av parkeringsordningen i Mo sentrum.

Først legger avisa ut noen store overskrifter om at rådmannen slakter parkeringsordningen i Mo i Rana sentrum. Hvor har avisa det fra? I saksutredningen skryter administrasjonen av ordningen. Rikelig med ledige plasser sentralt i sentrum med timepris i underkant av nivået i byer det er naturlig å sammenligne seg med.

Så lager avisa reportasjer og intervjuer om et lite avsnitt i vurderingskapittelet i en 12 sider lang saksutredning. Det kan nok sies at det var uheldig å adressere til næringsaktører i sentrum, en antydning om at å nedsnakke parkeringsordningen kanskje er dårlig reklame for å stimulere til økt bruk av sentrum. Men å gjøre denne lille spekulasjonen til et hovedanliggende er å tilsløre det saken egentlig handler om. Så kan det jo tilføyes at det å snakke fram byen sin er noe Ranværingene bør bli enda flinkere til. Som Tromsøværing vet jeg hvordan det gjøres.

Så kommer rosinen i pølsa med en grusom kanonade og skikkelig oppstrammer fra selveste redaktøren hvor rådmann og administrasjon i kommunen belæres om at det er politikerne som bestemmer. Javel! Er det noen som har påstått eller skrevet noe annet??? Selvsagt er det politikerne som gjennom vedtak bestemmer, og ingen vet vel dette bedre enn rådmenner og saksbehandlere som forbereder saker som skal gi politikerne faktakunnskap og råd undervegs i vedtaksprosesser.

Les også

Det er ikke opp til administrasjonen å torpedere ei ordning den har vært innbitt motstander av fra dag en. Selv om det er aldri så fristende

Det er det som gjøres i denne parkeringssaken, noe avisa i liten grad har fokusert på. Det redegjøres for at inntektene fra parkeringsordningen i 2020 kroner nesten er halvert gjennom de siste ti årene tross at timeprisen er satt opp flere ganger. Dette er bekymringsverdig ettersom inntekten brukes til å håndheve, drifte og utvikle parkeringstilbudet, samt bidrar til å finansiere kommunens tilrettelegging for et attraktivt sentrum med ekstra renhold, gatevarme og betydelig satsing på beplantning og blomster. Utviklingstrender er analysert og forsøkt å forklare. Her framstår reduksjonen fra 1. juli 2019 av betalingsperioden på hverdager fra 9-16 til 9-14 som svært kostbar. Redaktøren etterlyser en drøfting av om ikke stengningen av Nordlandsvegen var like inngripende. Inntektstall og parkeringsbelegg peker i liten grad i en slik retning.

Saken er en orienteringssak og evaluering som kommunestyret bestilte da de vedtok å redusere den daglige avgiftsperioden på hverdager. Jeg registrerer at lokalavisa på ingen måte bidrar til en kunnskapsbasert debatt i denne sammenheng. Jeg har tillit til at kommunens politikerne vet å vise større seriøsitet i sin behandling av saken.

Rana Blad gjør oppmerksom på at forfatter av innlegget, Sverre Åsmund Selfors, har bidratt ved utarbeidelsen av saksfremlegget og er oppgitt som saksbehandler i saksutredningen til den omtalte parkeringssaken. Han har selv bedt om at dette innlegget skal krediteres han som privatperson og pensjonist - og ikke som saksbehandler for Rana kommune.

Sverre Åsmund Selfors