Meteorologen har sendt ut farevarsel. E6 kan bli stengt på kort varsel