Dette svarer dere: Derfor støtter vi #metoo, derfor er vi skeptisk til #metoo

DEL

#metoo i lokalsamfunnet vårt125 av de som har svart på den lokale undersøkelsen har valgt å skrive noe om hvorfor de støtter #metoo-bevegelsen.

Blant de som har svart er det mange som gir uttrykk for at de støtter bevegelsen fordi det de mener det er viktig å få på plass en holdningsendring. Andre igjen mener det er viktig å skape åpenhet om teamet innad i samfunnet, mens andre igjen ser på bevegelsen som en mulighet for å få slutt på maktmisbruk samt sette et søkelys på et samfunnsproblem som hittil har pågått i skyggene.

46 av de som har besvart undersøkelsen har også beskrevet hvorfor de er skeptisk til #metoo-bevegelsen.

Blant de som har svart er det flere som uttrykker frykt for at uskyldig vil bli hengt ut og forhåndsdømt. Andre mener bevegelsen kan føre til at man ikke lengre tør å gi uttrykk for vanlige følelser som å gi en klem av frykt for å gå for langt. Atter andre gir uttrykk for bekymring over at enkelte vil forsøke å misbruke bevegelsen gjennom falske anklager.

Derfor støtter vi #metoo-bevegelsen

Her er et utdrag av svarene som er kommet inn.

 • Det må bli en stopp på krenkelser og maktmisbruk.
 • Viktig å få uholdbare samfunnsforhold på bordet.
 • Endelig noe som kan endre holdninger i samfunnet.
 • Fordi det er viktig å skape en kultur for åpenhet rundt tema, ettersom det har vært relativt tabubelagt. Ettersom det kommer frem saker i et så stort omfang, mener jeg det er et reelt behov for kampanjen.
 • Det er viktig at slike hendelser kommer frem i lyset. Det er viktig å belyse at slik oppførsel ikke er greit.
 • Jeg tror at hvis man setter fokus på dette temaet, så kan vi gjøre en endring! Ønsker ikke at mine barn skal oppleve det jeg har opplevd!
 • Fordi maktmisbruk, overtramp og overgrep er ødeleggende, både for de utsatte og for arbeidslivet generelt! Tillit og respekt blir borte, fryktkultur gror frem, og gode ressurser utestenges. Dette taper alle på.
 • Det er viktig at sånne hendelser blir tatt hånd om, og at folk skjønner at dette er mer seriøst enn hva noen oppfatter det.
 • Viktig å jobbe mot maktmisbruk, som jeg mener er kjernen i metoo-«kampanjen»
 • Endelig har de som har opplevd seksuell trakassering fått snakke om sine opplevelser.

Derfor er vi skeptisk til #metoo-bevegelsen

Her er et utdrag av svarene som er kommet inn:

 • Man må passe på at den ikke blir "brukt" på feil måte.
 • Føler mange utnytter denne kampanjen for oppmerksomhet.
 • Trenger ikke gå offentlig ut på enkeltpersoner før man vet at det virkelig er sant.
 • Det kan virke som alt enkelte opplever er krenkende. Enkelte tør jo ikkje snakke til kvarandre eller gi ein klem i fare for å bli annmeldt. Enkelte metoo ting har gått litt for langt...men generelt så er det ein bra ting.
 • Skeptisk fordi jeg er redd at kvinner/menn som varsler krenkende adferd blir sett på som "en som bare vil følge trenden", eller ikke har mot nok til å si tydelig nei i situasjonene.
 • Føler at det er blitt litt #hype å hive seg på #metoo og tror mange gjør det for oppmerksomhet. Med all respekt og forståelse til de som faktisk er utsatt for slike ufyseligheter så tar jeg mange historier med en solid klype salt.
 • Anklagelser er med på å ødelegge liv, og det kan være vanskelig å vite hvor grensen går. Samtidig er det veldig viktig å få frem at det er ofrene for trakasseringen som bestemmer hvor grensen går, selv om det kan sees på som bare tull fra den som gjør det.
 • Føler at i flere tilfeller brukes ordet seksuell trakassering for lett om dagen. Når folk blir redde for å komme med et kompliment eller flørte, av frykt for hvordan det oppfattes, er det gått for langt.
 • Det ser ut til at flere blir dratt med i dragsuget, flere enn de som fortjener det.
 • Mange som misbruker den makten man kan oppnå ved å påberope seg å ha blitt antastet.

Trenger du noen å snakke med i forbindelse med #metoo?

Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep og ønsker å gå videre med saken? Eller trenger du noen som kan gi deg hjelp på veien videre eller bare noen å snakke med? Her er flere viktige telefonnummer som kan være til hjelp.

Politiet: 02800

Jushjelpa Nord-Norge: 776 44 559

Helgeland overgrepsmottak: 751 20 600

SMISO Nordland: 75173050

DIXI Ressurssenter mot voldtekt: 224 44 050

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte: 800 57 000

Tipstelefonen for seksuelle overgrep mot barn: 800 80 018

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep: 800 57 000

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Kors på halsen (Røde Kors' hjelpelinje for deg opp til 18 år): 800 33 321

Kirkens SOS: 224 00 040

Fakta

#MeToo er blitt betegnelsen på en verdensomspennende kampanje som setter søkelys på seksuell trakassering, spesielt mot kvinner i av menn i maktposisjoner.

Begrepet ble allemannseie etter at skuespilleren Alyssa Milano høsten 2017 oppfordret kvinner til å vise verden omfanget av seksuell trakassering.

Dette skjedde etter at en rekke kvinner hadde stått frem og fortalt om trakasseringen til filmprodusenten Harvey Weinstein. «Hvis du har blitt seksuelt trakassert, skriv «me too» som et svar på denne tweeten», oppfordret Milano, og fikk massiv respons.

Kampanjen har vært preget av kvinner som har stått frem og fortalt hva de har opplevd, uten at den som trakasserte nødvendigvis har blitt navngitt. Ideen er at trakasseringens omfang er viktigere å å få fokus på, enn å lage syndebukker av enkelthistorie.

I Norge tok det noe tid før det ble mange håndfaste saker. Aleksander Schaus utlevering av historier fra TV 2 ble den første store saken, mens varslene mot tidligere Ap-nestleder Trond Giske har utløst en lang rekke varslingssaker i politikkens verden.

Amedias/Nettavisens landsomfattende undersøkelse viser at rundt 1 av 3 – 1,35 millioner – sier de har blitt utsatt for seksuelle krenkelser/trakassering.

Artikkeltags