Avisa Nordland: Det er bare et par uker siden jeg oppfordret Bodøs politikere til ikke å gjenta tabben fra nedleggelsen av kamflybasen. Den gang sov politikerne i timen og våknet ikke før kampflybasen var besluttet nedlagt. Det må ikke skje igjen. Vi må lære av historien.

Som kjent har Avinor-sjef Dag Falk Petersen som følge av koronakrisen åpnet for at større investeringer må vurderes på nytt, deriblant nye Bodø lufthavn. Det signalet burde fått alle alarmer til å gå i Bodø. Slik de har gjort det i Rana og Tromsø, som kjemper for sine prosjekter.

Fra opposisjonen, og andre som er engasjert i at prosjektet skal lykkes, stilles det spørsmål ved om ordfører Ida Pinnerød er offensiv nok. Det har lenge ulmet en misnøye som ikke er tatt ut i full offentlighet. Nylig stilte Høyre-politikerne Lars Vestnes og Bård Ludvig Thorheim spørsmål ved framdriften og etterlyst ordførerens lederskap i saken.

Mens det ulmer og småkjekles på egen banehalvdel i Bodø, går politikerne i Rana høyt på banen med imponerende samspill og offensivitet. Der står det ikke på handlekraft. Og det viktigste av alt: Politikerne jobber og står sammen, i nær dialog med prosjektledelsen og overfor sentrale beslutningstakere. Det kommer ikke et eneste utspill eller forslag, uten at politikerne fra Ap, Høyre og andre partier er godt samsnakket i forkant.

Mandag klasket politikerne i jernverksbyen nye 150 millioner kroner på bordet for å komme raskt i gang med byggearbeidene av ny og større flyplass. Fra før har kommunen forpliktet seg til å bidra med 300 millioner. I tillegg skal lokalt næringsliv spytte inn inntil 300 millioner. Midt i korona-krisen legger politikerne i Rana nær en halv milliard blanke kroner på bordet.

Rana viser vei. Slikt legges merke til. I Avinor, i departementer og blant nasjonale politikere. Det blir rett og slett vanskelig å si nei til prosjektet. Jeg både håper og tror at Rana vinner fram. Det fortjener de.

I Bodø er det fortsatt ikke avklart hvordan man skal frigjøre kommunens kapitalandel på en milliard kroner. Finansieringsfordelingen mellom stat, kommune, fylke og Avinor er heller ikke på plass. Alt dette, og mere til, må være avklart før regjeringen tar endelig stilling til prosjektet. Så langt er det ikke bevilget ei krone til selve utbyggingen.

Jeg utfordrer Ida Pinnerød til å samle det politiske laget og ta lederansvar. Jeg utfordrer Lars Vestnes og opposisjonen til å finne sammen med ordføreren. Jeg oppfordrer ordføreren til å redegjøre overfor folket hva som er planene framover, og hvordan det jobbes for å sikre framdrift og beslutning. Dersom dette prosjektet glipper vil det være en historisk nedtur for Bodø og regionen.

Jeg er urolig. Men jeg lar meg svært gjerne overbevise om at jeg tar feil.

Sjefrefaktør Jan-Eirik Hansen i Avisa Nordland