Gå til sidens hovedinnhold

Fem år etter forrige undersøkelse avslører moseprøver fra totalt 18 steder i og rundt byen at Mo i Rana ennå er landets mest forurensede industristed

Artikkelen er over 4 år gammel

Fem år etter forrige undersøkelse avslører moseprøver fra totalt 18 steder i og rundt byen at Mo i Rana ennå er landets mest forurensede industristed.

På oppdrag fra Miljødirektoratet er nedfall av tungmetaller undersøkt rundt 17 aktuelle industrianlegg i Norge.

Undersøkelsen er basert på prøver av naturlig voksende mose innsamlet sommeren 2015. For mange av stedene, deriblant Mo, er undersøkelsen i 2015 en gjentakelse av lignende undersøkelser gjort i 2000, 2005 og 2010.

Kun små endringer

Den generelle konklusjonen i rapporten fra Norsk institutt for luftforskning, som var klar nylig er at Mo, som tidligere, er det mest forurensede industristedet, fulgt av Odda. På de fleste stedene er det kun små til moderate endring å spore fra de tidligere undersøkelsene.

For Mo sin del er nivåene for de fleste stoffene, eksempelvis mangan, jern og sink, blant de høyeste i hele undersøkelsen.

Forurensningen regnes som moderat for 17 grunnstoffer. Forekomsten av fem av metallene; vanadium, krom, mangan, sink og bly regnes som betydelig forurensing.

Nivåene for de fleste av disse stoffene har vært relativt konstant siden 2005. Et unntak er krom, hvor forurensingsnivået ble redusert kraftig i perioden 2000-2010, mens 2015-nivået er likt nivået i 2010.

Det er ikke uventet prøvetakingslokalitetene nærmest Mo Industripark som generelt har de høyeste forurensingsverdiene. For flere av metallene overstiger nivået mer enn 50 ganger verdien i prøver fra referanseområder i Norge «uten» forurensing.

 

Industri med utslipp

– Det er ikke bra at vi er det mest forurensede industristedet. Jeg syns det er beklagelig at vi har de høyeste nivåene, samtidig ser vi ei positiv utvikling for noen av stoffene. Men vi skulle sett en bedre trend, sier miljøvernsjef i Rana kommune, Hilde Sofie Hansen.

– Betyr det at industrien ikke er blitt så mye reinere enn før?

– Det er et bilde på at vi hele tiden må ha fokus på rensing. Selv om en del har investert mye i bedre rensing, viser det at vi fortsatt har en industri med utslipp, sier Hansen.

– Hva gjør kommunen for å følge opp rapporten?

– Vi vil fortsette dialogen med Miljødirektoratet, og er spent på hva de gjør for å følge opp. Når det gjelder politisk behandling, vil rapporten komme som en referatsak for MPR-utvalget, slik det er gjort med tidligere rapporter. Jeg har ellers ikke fått signaler om videre politisk behandling av dette, sier Hansen.

– Uansett, rensing er noe både industribedriftene og myndighetene må ha stort fokus, sier miljøvernsjefen.

Forurensing Mo

Nivåene for 17 metaller regnes som moderat forurensing.

Nivåene for Vanadium, Krom, Mangan, Sink og Bly regnes som betydelig forurensing

 

Kommentarer til denne saken