Har ingen verdige kandidater til tre av kommunens priser

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Rana kommunes miljøvernpris for 2017 tildeles Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) for sitt engasjement for en grønnere hverdag med resirkulering, gjenbruk og bidrag til den sirkulære økonomien.

Miljøvernprisen deles ut årlig til de som har utmerket seg innenfor arbeidet med natur og miljø.

HAF har stort fokus på barn og unge og bidrar til opplæring av kommende generasjoner i deres forhold til avfall og ressursbruk, skriver Rana kommune i en pressemelding.

HAF mottar prisen i Kommunestyremøte tirsdag 14. november 2017.

Rana kommunes tre øvrige priser deles imidlertid ikke ut for 2017.

Det var i år ikke kommet inn forslag på kandidater til Rana kommunes kulturpris som nådde opp i forhold til statuttene for prisen. Kulturprisen for 2017 blir derfor ikke utdelt. Vedtak om dette er fattet i Utvalg for oppvekst og kultur.

Det er heller ikke fremmet kandidater til å motta Brødrene Einar og Alfred Hanssen ærespris, og denne prisen blir derfor heller ikke utdelt i år. Denne saken var også oppe i Utvalg for oppvekst og kultur, men ble trukket av utvalgsleder da det ikke forelå forslag på kandidater.

Heller ikke Rana kommunes byggeskikkpris er det i år funnet verdige kandidater til å motta.

Artikkeltags