Erling Stien til minne

En av Arbeiderbevegelsens sentrale personer er gått bort.

Erling ville at begravelsen skulle foregå i stillhet. Det har vi stor respekt for, men vi tillater oss å si noen ord om Erling fra Rana Arbeiderparti.

Han var også en av de sentrale personene i forbindelse med Rana omstillingen, det var ei krevende tid både for partiet og enkeltpersoner. Erling jobbet ved Norsk Jernverk AS i flere år og var samtidig en sentral tillitsvalgt, blant annet i Rana Arbeiderparti.

Erling ledet partiet fra 1987 – 1991. I tillegg ledet han kommunestyregruppa i noen år. Erling var sentral i omstillinga både som partileder og gruppeleder.

Han hadde også et brennende engasjement for bygda han kom fra, Dalselv og Dalselv Arbeiderlag. Her fulgte han spesielt med. Rana Arbeiderparti og Arbeiderbevegelsen i Rana har mye å takke Erling for, og vil med disse ord lyse fred over hans minne.


Lars Y Frøysa, Leder i Rana Arbeiderparti

Tor-Arne Strøm, Tidligere leder 1991 -2002