Arctic Seafarm Holding AS har inngått en avtale om kjøp av Mo Industripark AS sitt tomteområde på Langsetvågen i Nesna kommune. Det framgår av en pressemelding fra Mo Industripark.

– Vi er veldig fornøyde med å komme til enighet med MIP om kjøp av deres tomteområde på Nesna. Dette gjør at vi nå selv eier og derigjennom kan utvikle våre planer videre, sier Carsten Rimer, daglig leder i Arctic Seafarm Holding AS.

– Først og fremst er jeg glad for at Arctic Seafarm nå kan opprettholde framdriften og etablere seg med et innovativt og viktig prosjekt for Nesna og Helgeland. MIP har jobbet med å skape aktivitet i Nesna Industripark i mange år, sier direktør eiendomsutvikling i Mo Industripark AS Jan Gabor.

– Så skulle Mo Industripark AS gjerne fortsatt vært inne her og utviklet større deler av Langsetvågen, men på grunn av uenigheten mellom eierne som er omtalt i media lyktes vi ikke med det. Heldigvis hadde Arctic Seafarm både evne og vilje til å finne løsninger på dette sammen med oss, sier Jan Gabor.

1. mai 2020 inngikk Mo Industripark AS (MIP) og Arctic Seafarm Holding AS (ASH) en intensjonsavtale om at ASH skulle leie tomt og infrastruktur for å etablere sitt landbaserte anlegg for lakseproduksjon i Nesna kommune. Partene har i lang tid jobbet i fellesskap med prosjektet for at tomteområdet kunne optimaliseres til en slik etablering.

Da det på grunn av interne forhold i MIP ikke lot seg gjøre at tomten kunne leies ut til ASH som forutsatt ble partene i stedet enige om at ASH nå kjøper hele MIP sitt tomteområde fra det som opprinnelig var planlagt under navnet Nesna industripark.

Johs. J. Sylteren AS er i gang med å ta ut steinmasser fra tomteområdet. Massene skal brukes til oppfylling av tomten til Nova Sea sitt slakteri på Lovund.

– Selv om vi ikke kunne finne løsninger innenfor det som i utgangspunktet lå i vår Intensjonsavtale med MIP er vi vel så fornøyde med den løsningen vi nå har landet på. MIP har hele tiden bidratt konstruktivt og vært løsnings orienterte i prosessen. Vi er også glade for at deres i senere tids interne utfordringer ikke har medført problemer i framdrift for oss, sier Carsten Rimer, daglig leder i Arctic Seafarm Holding AS i presseskrivet.

ALT OM MIP-STRIDEN:

Kampen om Mo Industripark AS: – For å si det rett ut, eierne har blitt et stort problem

Styrelederen i MIP: – Vi må ikke være redd for kapital utenfra

Rådmann og ordfører om MIP-striden: – Helt åpenbart at vi ser alvorlig på dette

Føler ubehag etter at styrelederen i Celsa signaliserer at selskapet vil holde medlemmer i MIP-styret personlig ansvarlig for mulige tap: – En uprofesjonell framferd jeg ikke hadde forventet

Mener MIP må tilføres 500-600 millioner kroner: – Hovedrisikoen i MIP er knyttet til høy belåning, en gjeld som er bygget opp gjennom melking av parken over mange år

Har gitt Celsa og Øijord & Aanes et stående tilbud om å kjøpe dem ut: – Vi har ingen problemer med at det er flere eiere i MIP

Helgeland Industriutvikling har saksøkt Celsa og Øijord & Aanes – vil tvinge gjennom kapitalutvidelse i Mo Industripark AS

For Celsa handler eierstriden i MIP i hovedsak om eierskapet til aksjene: – En klar dom fra voldgiftsretten slår fast vår forkjøpsrett

Avviser ordførerens oppfordring om å snakke sammen