Jan Gabor, direktør eiendomsutvikling i Mo Industripark, er oppnevnt til CLIMITs programstyre av Olje- og energidepartementet.

CLIMIT er det nasjonale programmet for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi for CO₂-håndtering.

Ifølge en pressemelding fra Mo industripark, gleder Gabor seg til å ta fatt på oppgaven, og ser fram til første møte i oktober.

– Utvikling av karbonfangstteknologi er viktig for å redusere klimautslipp, samtidig som det gir store muligheter til utvikling av nye forretningsområder for oss, sier han.

Gabor påpeker at karbonfangstteknologi gir store muligheter for å bygge opp nye kompetansemiljø i Mo Industripark.

– I Mo Industripark skal vi allerede i august starte installasjonen av et pilot-karbonfangstanlegg. Prosjektet vil gi nødvendig kunnskap for å kunne gå videre i arbeidet med planlegging av fullskala fangstanlegg til lagring av CO₂. Dette gir oss også muligheten til å utvikle nye produkter, som e-fuel, som igjen skaper arbeidsplasser, inntekter og nye eksportmuligheter.

CLIMIT har som oppgave å gi økonomisk støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologi. Formålet er å utvikle kunnskap, kompetanse, teknologi og løsninger for å øke utbredelsen av CO₂-håndtering. Utnyttelse av nasjonale fortrinn er også sentralt.

Programmet administreres av Gassnova SF og Norges forskningsråd. Gassnova er leder for sekretariatet og har ansvar for CLIMIT Demo. Norges forskningsråd har ansvar for CLIMIT FoU.