Gå til sidens hovedinnhold

Mitt Norge er et land som henger sammen, og der det er mer som forener oss enn som splitter oss. Det er også Arbeiderpartiets store prosjekt

Artikkelen er over 2 år gammel

Helgetanker Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det fineste med Norge er at vi er et land med små forskjeller og sterke fellesskap. Det er et resultat av en offensiv sosialdemokratisk politikk gjennom mange tiår, og dette byggverket må selvsagt bygges videre ut. Tida for velferdsreformer er ikke over, slik Høyre sier. Å investere i folk er ei god investering. Gode investeringer i et trygt velferdssamfunn har gitt oss høy yrkesdeltakelse, sterke fellesskap, frihet og like muligheter for vanlige arbeidsfolk.

Jeg gir aldri opp troen på et samfunn der vi er villige til å stille opp for hverandre, trygge på at fellesskapet stiller opp når vi trenger det selv. Mitt Norge er et land som henger sammen, og der det er mer som forener oss enn som splitter oss. Det er også Arbeiderpartiets store prosjekt, og har alltid vært det. En samfunnskamp for sterkere fellesskap – i hele landet.

For Norge har det vært klokt å investere i velferd og sterkere fellesskap. Reformer som har gitt full barnehagedekning, økt foreldrepermisjon og pappaperm har vært avgjørende for å sikre høy sysselsetting også blant kvinner. Det har gitt flere muligheten til å leve av egen inntekt, det har gitt økt likestilling, det har gitt barna mer tid med både mor og far, og det har gitt fellesskapet økte inntekter. Høyresiden har alltid stemt mot nye velferdsreformer.

Det er derfor ikke overraskende at høyreregjeringen mener tida for satsing på velferd er forbi, mens de beholder kontantstøtten som gir dårligere integrering, dårligere likestilling og koster milliarder av kroner. Det er ikke kunnskapsbasert, det undergraver arbeidslinja, og det er feil bruk av ressurser som kunne vært brukt til å bygge ut velferden.

Tennene våre er en del av kroppen, og bør også bli det i politisk forstand. Det skal ikke synes på smilet ditt om du var født med ei sølvskje i munnen eller ikke! Da Arbeiderpartiet sist satt i regjering, ble gruppen som fikk gratis tannhelsehjelp utvidet. Under høyreregjeringen er det stoppet opp.

Høyreregjeringen vil ikke ha nye velferdsreformer, og sier Norge ikke har råd til det. Men det de selv har tatt seg råd til er tidenes skattekutt til de som har mest fra før

 

Vi har ikke råd til flere velferdsreformer, sier de. Igjen ser vi en regjering som er bekvem med at størrelsen på lommeboken avgjør om pasienter får god nok hjelp, og som ikke har ambisjoner på vegne av tannhelsetjenesten. Arbeiderpartiet ønsker en skrittvis utbygging mot gratis tannhelsetjeneste. Sterkere fellesskap kan dermed også gi sterkere tenner.

Mer enn 800.000 elever møter opp på skolen hver eneste dag, og for mange av dem er ikke skoledagen god. De opplever både stress, liten grad av mestring eller konsentrasjonsproblemer.

Det er ikke godt nok, og en oppgave vi som fellesskap må ta ansvar for. Urolige elever forstyrrer også andre i klasserommet. En av de store utfordringene er at barna som kommer til skolen har så ulike utgangspunkt for å lære. Foreldrenes utdannelse og bakgrunn har svært mye å si for hvordan barna gjør det på skolen, om de klarer å lære å lese, skrive og regne skikkelig, og om de klarer å komme gjennom videregående opplæring.

Altfor mange barn har ikke spist frokost, og altfor mange har heller ikke med seg sunn matpakke. Vi vet at barn som får sunn, god mat lærer bedre, og er roligere i klasserommet. En investering i gratis skolemat for alle barn vil være å investere i bedre læring og folkehelse for alle. Arbeiderpartiet går derfor til valg på å begynne en skolematreform, i påvente av et regjeringsskifte. I Europa er det kun Danmark, Albania og høyreregjeringen i Norge som ikke vil tilby elevene skolemat. Det er det på tide å endre.

Også skolefritidsordningen, SFO, er overmoden for en ny velferdsreform. I dag er det 100.000 barn i SFO-alder som ikke benytter tilbudet. Mange av dem fordi det er for dyrt. Det er en utålelig forskjell vi må få gjort noe med, SFO skal være tilgjengelig for alle! Det vil bety mer for mange familier enn en liten økning i barnetrygden, fordi det gir flere barn mulighet til å delta på arenaer de tidligere har vært utestengt fra. Ordninger som alle kan benytte bygger sterke fellesskap, er sosialt utjevnende og gir flere muligheter til å lykkes. Når Arbeiderpartiet foreslår gratis kjernetid i SFO er det en investering i bedre læring, i god helse og i et godt miljø på skolen. 

En av de store utfordringene er at barna som kommer til skolen har så ulike utgangspunkt for å lære

 

Pensjon fra første krone burde være en selvfølge. Men det er det ikke. En million lønnstakere må tjene nærmere 100.000 kroner før de begynner pensjonsopptjeningen. Det er de som jobber i overnattings- og serveringsvirksomhet som kommer dårligst ut. Og det er spesielt kvinner som kommer dårlig ut. Regjeringen mener det blir for dyrt. At rettferdig pensjon blir for dyrt!

De peker på partene i arbeidslivet og ber om utredninger. Men det er ikke det vi trenger. Det som virkelig trengs er handlekraft. For det er ikke rettferdig at en kvinne som har en deltidsjobb som vaskehjelp har så mye dårligere pensjonsordning enn menn i finanssektoren som har både høyere pensjon og opptjening fra første krone.

Høyreregjeringen vil ikke ha nye velferdsreformer, og sier Norge ikke har råd til det. Men det de selv har tatt seg råd til er tidenes skattekutt til de som har mest fra før. Landets rikeste har fått hundretusener av kroner i årlige skattelettelser, mens vanlige folk har fått kutt i AAP, dyrere barnehageplasser og høyere egenandeler. Arbeidsfolk fortjener bedre. Ja, landet vårt fortjener bedre!

Arbeiderpartiets linje er klar. Vi vil føre en politikk for små forskjeller og sterkere fellesskap, for videre utbygging og forbedring av velferdssamfunnet vårt, skritt for skritt og stein på stein, fremfor skattekutt i milliardklassen til de som har mest fra før.

Bjørnar Skjæran,
Nestleder i Arbeiderpartiet

Kommentarer til denne saken