Fra og med i morgen må du kjøre her for å komme deg forbi Mjølankrysset

Tirsdag 12. februar legges vegen om forbi Mjølankrysset. Interimsvegen er markert i grått i dette kartet. Den gule stripa er gang- og sykkelveg.

Tirsdag 12. februar legges vegen om forbi Mjølankrysset. Interimsvegen er markert i grått i dette kartet. Den gule stripa er gang- og sykkelveg.

DEL

Tirsdag 12. februar går entreprenør Bertelsen & Garpestad i gang med omlegging av fv. 12 forbi Mjølankrysset.

Trafikken skal de neste månedene gå langs en interimsvei, bygget ved siden av fv. 12, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– Vi skal skifte ut 7500 kubikkmeter med masser og bygge fylkesveien opp på nytt. Vi gjør oss først ferdige nord for krysset, og når vi er ferdige der senere i år, går vi i gang på sørsiden, sier byggeleder Terje Krommen i Statens vegvesen.

Omleggingen til nytt kjøremønster starter tirsdag 12. februar kl. 18:00. Arbeidet er ventet å ta en liten halvtime, og trolig blir trafikken nordfra sendt via Selfors mens omleggingen skjer, for å unngå unødvendig ventetid ved anlegget.

Når omleggingen er gjort vil trafikken kunne passere som vanlig, dog med nedsatt fartsgrense til 50 km/t.

Prosjektet fv. 12 Mjølan omfatter bygging av en ny rundkjøring hvor det i dag er et vanlig kryss mellom fylkesveien og Murbakken. I tillegg bygges en gang- og sykkelveibru over fv. 12 og busslommer på begge sider. Prosjektet skal være ferdig til skolestart høsten 2019.

Entreprenør er Bertelsen & Garpestad AS. Statens vegvesen er byggherre på vegne av veieier Nordland fylkeskommune.

Artikkeltags