Klart best omdømme i landet

Av

Mo i Rana havn KF kommer best ut i ny undersøkelse gjort blant befolkningen.