Mo IL roper varsko om stadionforfall. Får ikke lov til å ruste opp rom de bruker